Agricultural and Food Science - Selaus nimekkeen mukaan

  • Comparison of energy and greenhouse gas balances of biogas with other transport biofuel options based on domestic agricultural biomass in Finland 

   Tuomisto, Hanna L; Helenius, Juha
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2008)
   Tutkimuksen tavoitteena oli verrata peltobiokaasun energia- ja kasvihuonekaasutaseita muihin kotimaisiin liikenteen biopolttoainevaihtoehtoihin. Peltobiokaasun elinkaariset kasvihuonekaasupäästöt ja energiatase laskettiin, ...
  • Comparison of part-time grazing and indoor silage feeding on milk production 

   Sairanen, Auvo; Khalili, Hannele; Virkajärvi, Perttu; Hakosalo, Jenni
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2006)
   Osa-aikalaiduntamisella voidaan laidun pitää käyttökelpoisena ruokintamuotona myös suurelle karjalle. Tutkimuksessa selvitettiin osa-aikalaiduntamisen vaikutusta lehmien rehunsyöntiin ja maitotuotokseen kahdessa erillisessä ...
  • Comparison of two breeding systems for timing of whelpings in farmed silver foxes (Research Note) 

   Harri, Mikko; Mononen, Jaakko; Rekilä, Teppo; Rouvinen, Kirsti
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1999)
   Tarhatuilla hopeaketuilla on käytössä kaksi erilaista paritusjärjestelmää. Perinteinen tapa on pitää siitosnaaraat koko ajan omissa yksikköhäkeissään, jotka sijaitsevat selvästi erillään toisistaan. Pohjoismaisen käytännön ...
  • Composition and cross-sectional area of muscle fibre types in relation to daily gain and lean and fat content of carcass in Landrace and Yorkshire pigs 

   Ruusunen, Marita; Sevón-Aimonen, Marja-Liisa; Puolanne, Eero
   Agricultural and Food Science in Finland : 6 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tutkimuksessa verrattiin maatiais- ja yorkshire-sikarotuja keskenään määrittämällä histokemiallisesti longissimus- lihaksen lihassolutyyppien ominaisuuksia. Lisäksi selvitettiin histokemiallisten ominaisuuksien suhdetta ...
  • Composition of weed flora in spring cereals in Finland - a fourth survey 

   Salonen, Jukka; Hyvönen, Terho; Jalli, Heikki
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2011)
   Kevätviljapeltojen rikkakasvillisuutta kartoitettiin Etelä- ja Keski-Suomessa 16 alueella Nivala-Vieremä-Kitee -akselin eteläpuolella vuosina 2007-2009. Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 595 peltoa 283 maatilalta. Pelloista ...
  • Composition, digestibility and nutritive value of cereals for dogs 

   Kempe, Riitta; Saastamoinen, Markku; Hyyppä, Seppo; Smeds, Kurt
   Agricultural and Food Science : 1-2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Kaikki koirien kuivaruuat ovat pääosin viljapohjaisia ja viljojen osuus niissä on tyypillisesti 30-60 %. Viljat ovat hyvä ja halpa energian ja hiilihydraattien lähde koirien ruokinnassa, mutta viljoista on suhteellisen ...
  • Composition, ileal amino acid digestibility and nutritive value of organically grown legume seeds and conventional rapeseed cakes for pigs 

   Partanen, Kirsi; Valaja, Jarmo; Jalava, Taina; Siljander-Rasi, Hilkka
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Kahdeksasta luonnonmukaisesti viljellystä herne- (Pisum sativum) ja kahdesta härkäpapulajikkeesta (Vicia faba) määritettiin kemiallinen koostumus sekä typen ja orgaanisen aineen in vitro -sulavuudet, joiden perusteella ...
  • Compressive behaviour of the soil in buffer zones under different management practices in Finland 

   Räty, Mari; Horn, Rainer; Rasa, Kimmo; Yli-Halla, Markku; Pietola, Liisa
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2010)
   Hydrologiselta kannalta suojavyöhykkeiden ja -kaistojen tarkoitus on pintavalunnan hillitseminen ja imeynnän eli infiltraation edistäminen. Koska maan rakenne vaikuttaa keskeisesti suojavyöhykkeiden ja -kaistojen toimintaan, ...
  • Concentrate feeding and milk yield based on the field data of milk recorded herds 

   Kaustell, K.; Mäntysaari, Esa; Huhtanen, Pekka
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Tutkimuksessa selvitettiin väkirehuruokinnan vaikutusta maidontuotantoon. Aineistona oli 16051 karjatarkkailutilan vuoden 1993 tuotos-, rehunkulutus- ja rehuanalyysitiedot sekä maitotuotoksen karjavuosiratkaisut. ...
  • Concentration and estimated flow of soluble non-ammonia nitrogen entering the omasum of dairy cows as influenced by different protein supplements 

   Choi, Chang-Weon; Vanhatalo, Aila; Huhtanen, Pekka
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Valkuaistäydennyksen vaikutusta lypsylehmän pötsistä virtaavan liukoisen rehuperäisen typen (N)pitoisuuteen ja määrään tutkittiin 4 × 4 latinalaisen neliön koemallin mukaisessa kokeessa. Koe-eläiminä oli neljä pötsifistelöityä ...
  • Concentration levels and spatial distribution of sulphur and metals in fine-grained sediments in western Finland 

   Åström, Mats; Rönnback, Kristoffer
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
   On the coastal plains of Finland, widespread Holocene marine and lacustrine sediments have developed into acid sulphate soil as a result of extensive artificial drainage for agricultural purposes. This has caused a variety ...
  • Conceptualising the economics of plant health protection against invasive pests 

   Heikkilä, Jaakko; Peltola, Jukka
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2003)
   Tulokaslajeista aiheutuva uhka lisääntyy kansainvälisen kaupan ja ihmisten liikkumisen kasvun myötä. Tulokaslajien hallinta on kuitenkin julkishyödyke, jolle on tyypillistä, että sen käyttöön voi osallistua ja siitä hyötyä ...
  • Consumer evaluation of scab-resistant apple cultivars in Sweden 

   Jönsson, Åsa; Nybom, Hilde
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   The feasibility of using untrained consumers for sensory evaluation was investigated on Swedish-grown scab-resistant apple cultivars in 2002 (11 cultivars) and 2003 (15 cultivars). The consumers evaluated five cultivars ...
  • Contents of trichothecenes in oats during official variety, organic cultivation and nitrogen fertilization trials in Finland 

   Hietaniemi, Veli; Kontturi, Markku; Rämö, Sari; Eurola, Merja; Kangas, Arjo; Niskanen, Markku; Saastamoinen, Marketta
   Agricultural and Food Science : 1-2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Viljojen luontaiset toksiinit, kuten hometoksiinit, ovat tärkeitä raaka-aineen laadun mittareita elintarvike- ja rehuteollisuuden kannalta. Tutkimuksessa määritettiin Fusarium-toksiinit ja trikotekeenit satokausien 1997- ...
  • Contents Vol. 19 (2010) 


   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2010)
  • Contract production as a method to reduce welfare loss caused by market uncertainty of seed potato 

   Tuomisto, Jussi
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   The aim of this study is to show whether contract production between seed and food potato producers lessens market uncertainty, reduce welfare losses for both parties and increase efficiency in the entire potato chain. ...
  • Contribution of livestock to food production in developing countries 

   Fitzhugh, Hank
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Maailman maataloustuotteiden kaupan arvosta 40 % koostuu kotieläintuotteista - lihasta, maidosta, munista ja eläinkuiduista. Kotieläintuotteiden sisältämät välttämättömät aminohapot, vitamiinit ja hivenaineet ovat ...
  • Contribution of modern biotechnology of lactic acid bacteria to development of health-promoting foods 

   Palva, Airi
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Maitohappobakteereita (MHB) käytetään laajamittaisesti erilaisten hapatettujen maito-, liha-, vihannes- ja leipomotuotteiden valmistuksessa elintarviketeollisuudessa, panimo- ja viiniteollisuudessa sekä säilörehun ...
  • Cost-benefit analysis of multifunctional agriculture in Finland 

   Yrjölä, Tapani; Kola, Jukka
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Tässä tutkimuksessa arvioitiin monivaikutteisen maatalouden yhteiskunnallisia hyötyjä ja haittoja. Monivaikutteinen maatalous (MoMa) on maatalouden eurooppalaisen mallin tärkeä osa, jonka turvin EU pyrkii perustelemaan ...
  • Crop and soil specific N and P efficiency and productivity in Finland 

   Bäckman, Stefan; Lansink, Alfons Oude
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
   This paper estimates a stochastic production frontier based on experimental data of cereals production in Finland over the period 1977-1994. The estimates of the production frontier are used to analyze nitrogen and ...