Agricultural and Food Science - Selaus julkaisuajan mukaan

  • Non-surgical transfer of 4',6'-diamidino-2-phenylindole-stained equine embryos 

   Huhtinen, Mirja; Bredbacka, Peter
   Agricultural and Food Science in Finland : 5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Kokeessa tutkittiin 6-7 päivän ikäisten hevosen alkioiden elävyyttä 4',6'-diamidino-2-phenylindole (DAPI):n avulla. DAPI on fluoresoiva väriaine, joka sitoutuu DNA:han ja värjää alkioista kuolleet solut. Yksitoista ...
  • A mouse model for improving cell survival of bisected cattle embryos 

   Bredbacka, Peter
   Agricultural and Food Science in Finland : 5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Morula- ja blastokystivaiheessa olevia hiiren alkioita halkaistiin mikroterällä M2-liuoksessa. Halkaisukokeessa tutkittiin sakkaroosin (200 mM) ja sytokalasiinin (7,5 ug/ml) vaikutusta solujen kestävyyteen kaksoisvärjäyksen ...
  • Composition and cross-sectional area of muscle fibre types in relation to daily gain and lean and fat content of carcass in Landrace and Yorkshire pigs 

   Ruusunen, Marita; Sevón-Aimonen, Marja-Liisa; Puolanne, Eero
   Agricultural and Food Science in Finland : 6 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tutkimuksessa verrattiin maatiais- ja yorkshire-sikarotuja keskenään määrittämällä histokemiallisesti longissimus- lihaksen lihassolutyyppien ominaisuuksia. Lisäksi selvitettiin histokemiallisten ominaisuuksien suhdetta ...
  • Embryo transfer technology and its use in enhancing dairy cattle breeding : foreword 

   Mäki-Tanila, Asko; Mäntysaari, Esa A.
   Agricultural and Food Science in Finland : 5 (Agricultrual Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
  • Effects of physical treatment of barley and rapeseed meal in dairy cows given grass silage-based diets 

   Huhtanen, Pekka; Heikkilä, Terttu
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tutkimuksessa selvitettiin ohran ja rypsirouheen fysikaalisen käsittelyn vaikutuksia säilörehun syöntiin ja maidon tuotantoon. Koe tehtiin cyclic change-over koejärjestelyn mukaan käyttämällä 24 ay-lehmää. Kokeessa oli ...
  • Effects of feed processing on the apparent ileal digestibility of amino acids in pig diets containing wheat bran or wheat middlings 

   Valaja, Jarmo; Siljander-Rasi, Hilkka; Mäkinen, Markku
   Agricultural and Food Science in Finland : 6 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
  • Comparison between the use of open and walled platforms by juvenile blue foxes (Alopex lagopus) 

   Korhonen, Hannu T.; Niemelä, Paavo
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tutkimuksessa selvitettiin, missä määrin kettujen hyllynkäyttöön vaikuttaa se, onko näkyvyys ympäristöön estetty seinien avulla. Hyllynkäyttöä mitattiin videokameralaitteiston ja otoshavannoinnin avulla vieroituksesta ...
  • The effects of prolonged exposure to elevated temperatures and elevated CO2 levels on the growth, yield and dry matter partitioning of field-sown meadow fescue 

   Hakala, Kaija; Mela, Timo
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Peltoon kylvettyä nurminataa (lajike Kalevi) kasvatettiin normaalissa ja kohotetussa (+3 °C) lämpötilassa ja normaalissa ja kohotetussa CO2-pitoisuudessa kahdessa kahden vuoden mittaisessa kokeessa vuosina 1992-1993 (koe ...
  • A simple culture system for time-lapse video recording of bovine embryos 

   Peippo, Jaana; Bredbacka, Peter
   Agricultural and Food Science in Finland : 5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Aikaviivenauhoituksen avulla naudan alkionviljelyä voidaan seurata yhtäjaksoisesti optimiolosuhteissa, joissa lämpötila ja kaasukehä pysyvät vakioina ja alkiot eivät altistu valon lyhyille aallonpituuksille. Mikroskoopin ...
  • Lysine supplementation of barley wet distillers' solids diets for growing-finishing pigs 

   Valaja, Jarmo; Siljander-Rasi, Hilkka; Alaviuhkola, Timo; Rantanen, Asko
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   A growth experiment was conducted to study the effect of different lysine supplementation levels of barley wet distillers' solids (WDS) diets on the performance and the carcass quality of pigs (25.5-95.5 kg live weight). ...
  • In vitro production of cattle blastocysts in chemically defined medium with or without insulin supplementation 

   Bredbacka, Kristiina; Bredbacka, Peter
   Agricultural and Food Science in Finland : 5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Naudan alkion varhaiskehitystä tutkittiin viljelemällä alkioita kemiallisesti tunnetussa viljelyliuoksessa. Kokeessa käytetty liuos CR1-PVP on muunnos CR1aa-liuoksesta, jonka proteiinilähde, naudan seerumin albumiini, ...
  • Carbon dioxide evolution from snow-covered agricultural ecosystems in Finland 

   Koizumi, Hiroshi; Kontturi, Markku; Mariko, Shigeru; Mela, Timo
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Hiilidioksidin vapautumista lumipeitteisestä ja paljaasta maasta mitattiin suorasti ja epäsuorasti Suomen maaperästä. Mittaukset tehtiin turve-, hiekka- ja savimaasta. Suorissa mittauksissa käytettiin suljetun kammion ...
  • Detection of bovine foetal DNA from amniotic fluid using the polymerase chain reaction 

   Peippo, Jaana; Bredbacka, Peter
   Agricultural and Food Science in Finland : 5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Sikiövedestä tehtävä diagnostiikka on tullut nopeammaksi ja tehokkaammaksi viime vuosikymmenellä keksityn polymeraasiketjureaktion (PCR) myötä. DNA:n voi nyt analysoida suoraan aspiroidusta sikiövesinäytteestä ilman ...
  • Northern agriculture: constraints and responses to global climate change 

   Mela, Timo
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Pohjoisella havumetsävyöhykkeellä auringon säteilyenergian vuotuinen määrä jää vähäiseksi säteilyn pienen saapumiskulman takia. Maataloutta harjoitetaan tällä alueella äärirajoillaan, sillä ilmaston kylmyys (matalat ...
  • Impact of global warming on potato late blight: risk, yield loss and control 

   Kaukoranta, Timo
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Ilmaston lämpenemisen vaikutusta perunaruton aiheuttamaan satotappioon ja ruton torjuntatarpeeseen tutkittiin rakentamalla malli ruttoepidemian ajoittamiseen ja malli perunan kasvusta ruton rajoittamana. Perunan istutus- ...
  • Electrofusion of protoplasts of anther-derived dihaploid lines of commercial potato cultivars 

   Rokka, Veli-Matti; Xu, Yong-Sheng; Tanhuanpää, Pirjo; Pietilä, Leena; Pehu, Eija
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Protoplasteilla tarkoitetaan soluja, joiden solunseinä on poistettu entsymaattisesti. Tällaisia soluja voidaan fuusioida yhteen, jolloin kahden eri perunalinjan yhdistelmästä muodostuu solujen kasvatuksen jälkeen somaattisia ...
  • Yields, plant characteristics, total N and fibre composition of timothy cultivars grown at two latitudes 

   Kunelius, H. Tapani; Pärssinen, Pertti; Pulli, Seppo K.
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Pohjoista (>=60° N) ja eteläistä (46° N) alkuperää olevia timotei (Phleum pratense L.) lajikkeita tutkittiin Jokioisissa ja Prinssi Edwardin Saarella Kanadassa. Timotei niitettiin kahdesti kasvukauden aikana typpilannoituksen ...
  • Assessing the risks and uncertainties of regional crop potential under a changing climate in Finland 

   Carter, Timothy; Saarikko, Riitta; Niemi, Kai
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tutkimus selvitti muutamien kasvien alueellista viljelysopivuutta ja potentiaalista sadontuottoa ilmaston muuttuessa Suomessa. Matemaattisia malleja sovellettiin koko Suomen kattavassa 10 km hilapisteverkossa. Mallien ...
  • Effect of glycine and alanine supplementation on development of cattle embryos cultured in CR1aa medium with or without cumulus cells 

   Bredbacka, Kristiina; Bredbacka, Peter
   Agricultural and Food Science in Finland : 5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Glysiinin (10 mM) ja alaniinin (1 mM) vaikutusta naudan alkion varhaiskehitykselle tutkittiin kolmessa viljelykokeessa. Kumulussoluttomia alkioita viljeltiin hedelmöityksen jälkeen CR1aa-liuoksessa, johon oli lisätty ...
  • Detection of bias in animal model pedigree indices of heifers 

   Lidauer, Martin; Mäntysaari, Esa
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia ovatko hiehojen odotusarvot (PI) harhaisia ja jos ovat, onko harha eri suuruinen eri hiehoryhmissä. Harhan arvioimiseksi laskettiin kahdet eläinmalliarvostelut kahden eri aineiston ...