Agricultural and Food Science - Selaus julkaisuajan mukaan

  • Horticultural economics research needs more resources 

   Laurila, Ilkka
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
  • Relationship of breast fillet deboning time to shear force, pH, cooking loss and color in broilers stunned by high electrical current 

   Papinaho, Petri; Fletcher, Daniel; Rita, Hannu
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Koesarjan avulla määritettiin broilerin rintafileen (M. pectoralis) irroitushetken suhdetta lihan laatuun. Laadun mittareina käytettiin leikkausvoimaa (objektiivinen mureusmääritys), pH:ta, tuoreen lihan väriä ja ...
  • Sensitivity of temperate grassland species to elevated atmospheric CO2 and the interaction with temperature and water stress 

   Jones, Michael B.; Jongen, Marjan
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Monien lauhkean vyöhykkeen nurmikasvien kasvua rajoittavat talvella ja keväällä kylmyys ja kesällä kuivuus. Ilmaston muutos, jonka aiheuttaa ilmakehän kasvihuonekaasujen pitoisuuden kasvu, voi vaikuttaa suoraan ja epäsuorasti ...
  • GIS analysis of change in an agricultural landscape in Central Finland 

   Ruuska, Riitta; Helenius, Juha
   Agricultural and Food Science in Finland : 6 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
  • Modelling growth and nitrogen balance of barley under ambient and future conditions 

   Kleemola, Jouko; Karvonen, Tuomo
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tutkimuksessa analysoitiin ohran kasvua ja typpilannoituksen vaikutusta siihen kokeellisten aineistojen ja matemaattisen mallin avulla. Mallin toimivuutta testattiin nykyisissä oloissa kerätyillä aineistoilla, ja mallia ...
  • The application of agricultural land rating and crop models to CO2 and climate change issues in Northern regions: the Mackenzie Basin case study 

   Brklacich, Michael; Curran, Patrick; Brunt, Douglas
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Mackenzien jokialue sijaitsee Kanadan luoteisosassa ja on laajuudeltaan noin 1,8 miljoonaa km2 . Tällä hetkellä alue on liian viileä ja etäisyydet ovat liian pitkiä, jotta maataloutta kannattaisi harjoittaa merkittävässä ...
  • Occurrence of common scab in potato tubers after foliar treatment with glycinebetaine under glasshouse conditions 

   Tuomola, Elina; Rita, Hannu; Kuisma, Paavo; Somersalo, Susanne; Pehu, Eija; Jokinen, Kari; Valkonen, Jari P.T.
   Agricultural and Food Science in Finland : 6 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Perunaruven torjunta viljelyteknisin menetelmin on ongelmallista. Perunan fysiologiaan vaikuttavien ja ruven syntyä estävien kemiallisten aineiden kehittäminen tehostaisi ruven torjuntaa. Tässä tutkimuksessa perunarupea ...
  • Predicting body weight from body measurements of pre-pubertal Ayrshire heifers 

   Mäntysaari, Päivi
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mittausten käyttökelpoisuutta 3-10 kuukauden ikäisten hiehojen elopainon määrittämisessä. Elopainon kehityksen seuraaminen jo alkukasvatuskaudella on välttämätöntä, sillä utareen ...
  • A linkage map of spring turnip rape based on RFLP and RAPD markers 

   Tanhuanpää, Pirjo K.; Vilkki, Juha P.; Vilkki, H. Johanna
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Rypsin kytkentäkartan laatimista varten kasvatettiin F2- populaatio, jonka vanhempina olivat yksilöt kevätrypsilinjoista Jo4002 ja Sv3402. DNA-polymorfia oli runsasta tässä karttapopulaatiossa: testatuista 81 RFLP-probista ...
  • Comparison between the use of open and walled platforms by juvenile blue foxes (Alopex lagopus) 

   Korhonen, Hannu T.; Niemelä, Paavo
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tutkimuksessa selvitettiin, missä määrin kettujen hyllynkäyttöön vaikuttaa se, onko näkyvyys ympäristöön estetty seinien avulla. Hyllynkäyttöä mitattiin videokameralaitteiston ja otoshavannoinnin avulla vieroituksesta ...
  • Lysine supplementation of barley wet distillers' solids diets for growing-finishing pigs 

   Valaja, Jarmo; Siljander-Rasi, Hilkka; Alaviuhkola, Timo; Rantanen, Asko
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   A growth experiment was conducted to study the effect of different lysine supplementation levels of barley wet distillers' solids (WDS) diets on the performance and the carcass quality of pigs (25.5-95.5 kg live weight). ...
  • Effect of glycine and alanine supplementation on development of cattle embryos cultured in CR1aa medium with or without cumulus cells 

   Bredbacka, Kristiina; Bredbacka, Peter
   Agricultural and Food Science in Finland : 5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Glysiinin (10 mM) ja alaniinin (1 mM) vaikutusta naudan alkion varhaiskehitykselle tutkittiin kolmessa viljelykokeessa. Kumulussoluttomia alkioita viljeltiin hedelmöityksen jälkeen CR1aa-liuoksessa, johon oli lisätty ...
  • In vitro production of cattle blastocysts in chemically defined medium with or without insulin supplementation 

   Bredbacka, Kristiina; Bredbacka, Peter
   Agricultural and Food Science in Finland : 5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Naudan alkion varhaiskehitystä tutkittiin viljelemällä alkioita kemiallisesti tunnetussa viljelyliuoksessa. Kokeessa käytetty liuos CR1-PVP on muunnos CR1aa-liuoksesta, jonka proteiinilähde, naudan seerumin albumiini, ...
  • Plant adaptation to temperature and photoperiod 

   Junttila, Olavi
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Kasvien kyky kasvaa, lisääntyä ja talvehtia vaihtuvissa ilmastollisissa olosuhteissa riippuu suurelta osalta niiden kyvystä sopeutua ympäristöön geneettisesti (adaptaatio) ja fenotyyppisesti (akklimaatio). Eläimiin ...
  • Arrangement of experiments for simulating the effects of elevated temperatures and elevated CO2 levels on field-sown crops in Finland 

   Hakala, Kaija; Kaukoranta, Timo; Mela, Timo; Laurila, Heikki
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Vuosina 1992-1995 tehdyssä tutkimuksessa pyrittiin rakentamaan koejärjestelyt, joiden avulla saataisiin selvitettyä kohonneen lämpötilan ja CO2-pitoisuuden vaikutuksia peltokasveihin. Koe aloitettiin kylvämällä tai ...
  • List of agricultural and food science papers published in Finland in 1995 

   Seppä, Kirsi; Nurro, Minna
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (Agricultural Research CentreAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
  • Estimation of genetic parameters for test-day milk production at different stages of lactation of Finnish Ayrshire heifers 

   Kettunen, Anne; Mäntysaari, Esa A.
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tutkimuksessa tarkasteltiin ayrshire-ensikoiden maidontuotannon perinnöllisiä tunnuslukuja laktaation eri vaiheissa koelypsykohtaisten mittausten perusteella. Aineisto koottiin Maatalouden Laskentakeskuksen karjantarkka ...
  • Detection of bias in animal model pedigree indices of heifers 

   Lidauer, Martin; Mäntysaari, Esa
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia ovatko hiehojen odotusarvot (PI) harhaisia ja jos ovat, onko harha eri suuruinen eri hiehoryhmissä. Harhan arvioimiseksi laskettiin kahdet eläinmalliarvostelut kahden eri aineiston ...
  • Assessing the risks and uncertainties of regional crop potential under a changing climate in Finland 

   Carter, Timothy; Saarikko, Riitta; Niemi, Kai
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tutkimus selvitti muutamien kasvien alueellista viljelysopivuutta ja potentiaalista sadontuottoa ilmaston muuttuessa Suomessa. Matemaattisia malleja sovellettiin koko Suomen kattavassa 10 km hilapisteverkossa. Mallien ...
  • The effects of prolonged exposure to elevated temperatures and elevated CO2 levels on the growth, yield and dry matter partitioning of field-sown meadow fescue 

   Hakala, Kaija; Mela, Timo
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Peltoon kylvettyä nurminataa (lajike Kalevi) kasvatettiin normaalissa ja kohotetussa (+3 °C) lämpötilassa ja normaalissa ja kohotetussa CO2-pitoisuudessa kahdessa kahden vuoden mittaisessa kokeessa vuosina 1992-1993 (koe ...