Agricultural and Food Science - Selaus nimekkeen mukaan

  • Climatic potential and risks for apple growing by 2040 

   Kaukoranta, Timo; Tahvonen, Risto; Ylämäki, Arto
   Agricultural and Food Science : 2 (2010)
   Ilmaston muutoksen vaikutus yhdeksän nykyisen omenalajikkeen (Malus domestica Borkh.) potentiaalisiin tuotantoalueisiin ja tuotannon riskeihin 1971-2040 kartoitettiin käyttämällä agroilmastollisia indeksejä, hilapisteisiin ...
  • Coefficients of relationship and inbreeding among Finnish Ayrshire and Holstein-Friesian 

   Vahlsten, Terhi; Mäntysaari, Esa A.; Strandén, Ismo
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Keinosiemennysjalostuksessa sonnien valinta on erittäin intensiivistä, ja alkionsiirto on mahdollistanut myös lehmien intensiivisemmän valinnan. Populaation sukulaisuussuhteiden ja sukusiitosasteiden kehitystä pitää seurata ...
  • Cointegration and error correction modelling of agricultural commodity trade: The case of ASEAN agricultural exports to the EU 

   Niemi, Jyrki
   Agricultural and Food Science in Finland : Supplement1 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2003)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli rakentaa maataloustuotekauppaa kuvaavia ekonometrisia malleja, joilla pystytään selittämään tulo-ja hintamuutosten sekä lyhyen että pitkän aikavälin aikutuksia kauppavirtoihin,ja joita ...
  • Cold hardiness research on agricultural and horticultural crops in Finland 

   Lindén, Leena; Seppänen, Mervi; Väinölä, Anu; Palonen, Pauliina
   Agricultural and Food Science in Finland : 4-5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1999)
   Riittämätön kylmänkestävyys rajoittaa monien kasvilajien viljelyä Suomessa. Tämä artikkeli käsittelee suomalaisia pelto- ja puutarhakasvien talvehtimiseen ja kylmänkestävyyteen liittyviä tutkimuksia. Perinteisesti ...
  • Comparison between the use of open and walled platforms by juvenile blue foxes (Alopex lagopus) 

   Korhonen, Hannu T.; Niemelä, Paavo
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tutkimuksessa selvitettiin, missä määrin kettujen hyllynkäyttöön vaikuttaa se, onko näkyvyys ympäristöön estetty seinien avulla. Hyllynkäyttöä mitattiin videokameralaitteiston ja otoshavannoinnin avulla vieroituksesta ...
  • Comparison of different DNA extraction methods from hair root follicles to genotype Finnish Landrace boars with the Illumina PorcineSNP60 BeadChip 

   Sironen, Anu; Uimari, Pekka; Vilkki, Johanna
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2011)
   Viime aikoina uuden sukupolven sekvensointimenetelmät ovat mahdollistaneet useiden lajien koko genomin sekvensoinnin. Sekvenssitietoon perustuen on kehitetty genotyypityssiruja, joiden käyttö kuitenkin vaatii laadukasta ...
  • Comparison of different models for the estimation of genetic parameters of body weight traits in Moghani sheep 

   Hossein-Zadeh, Navid Ghavi; Ardalan, Mehrnaz
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2010)
   Genetic parameters for birth weight (BW), 3-month weight (3MW), 6-month weight (6MW), 9-month weight (9MW) and yearling weight (YW) in Iranian Moghani sheep were estimated using restricted maximum likelihood procedure of ...
  • Comparison of energy and greenhouse gas balances of biogas with other transport biofuel options based on domestic agricultural biomass in Finland 

   Tuomisto, Hanna L; Helenius, Juha
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2008)
   Tutkimuksen tavoitteena oli verrata peltobiokaasun energia- ja kasvihuonekaasutaseita muihin kotimaisiin liikenteen biopolttoainevaihtoehtoihin. Peltobiokaasun elinkaariset kasvihuonekaasupäästöt ja energiatase laskettiin, ...
  • Comparison of part-time grazing and indoor silage feeding on milk production 

   Sairanen, Auvo; Khalili, Hannele; Virkajärvi, Perttu; Hakosalo, Jenni
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2006)
   Osa-aikalaiduntamisella voidaan laidun pitää käyttökelpoisena ruokintamuotona myös suurelle karjalle. Tutkimuksessa selvitettiin osa-aikalaiduntamisen vaikutusta lehmien rehunsyöntiin ja maitotuotokseen kahdessa erillisessä ...
  • Comparison of two breeding systems for timing of whelpings in farmed silver foxes (Research Note) 

   Harri, Mikko; Mononen, Jaakko; Rekilä, Teppo; Rouvinen, Kirsti
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1999)
   Tarhatuilla hopeaketuilla on käytössä kaksi erilaista paritusjärjestelmää. Perinteinen tapa on pitää siitosnaaraat koko ajan omissa yksikköhäkeissään, jotka sijaitsevat selvästi erillään toisistaan. Pohjoismaisen käytännön ...
  • Composition and cross-sectional area of muscle fibre types in relation to daily gain and lean and fat content of carcass in Landrace and Yorkshire pigs 

   Ruusunen, Marita; Sevón-Aimonen, Marja-Liisa; Puolanne, Eero
   Agricultural and Food Science in Finland : 6 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tutkimuksessa verrattiin maatiais- ja yorkshire-sikarotuja keskenään määrittämällä histokemiallisesti longissimus- lihaksen lihassolutyyppien ominaisuuksia. Lisäksi selvitettiin histokemiallisten ominaisuuksien suhdetta ...
  • Composition of weed flora in spring cereals in Finland - a fourth survey 

   Salonen, Jukka; Hyvönen, Terho; Jalli, Heikki
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2011)
   Kevätviljapeltojen rikkakasvillisuutta kartoitettiin Etelä- ja Keski-Suomessa 16 alueella Nivala-Vieremä-Kitee -akselin eteläpuolella vuosina 2007-2009. Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 595 peltoa 283 maatilalta. Pelloista ...
  • Composition, digestibility and nutritive value of cereals for dogs 

   Kempe, Riitta; Saastamoinen, Markku; Hyyppä, Seppo; Smeds, Kurt
   Agricultural and Food Science : 1-2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Kaikki koirien kuivaruuat ovat pääosin viljapohjaisia ja viljojen osuus niissä on tyypillisesti 30-60 %. Viljat ovat hyvä ja halpa energian ja hiilihydraattien lähde koirien ruokinnassa, mutta viljoista on suhteellisen ...
  • Composition, ileal amino acid digestibility and nutritive value of organically grown legume seeds and conventional rapeseed cakes for pigs 

   Partanen, Kirsi; Valaja, Jarmo; Jalava, Taina; Siljander-Rasi, Hilkka
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Kahdeksasta luonnonmukaisesti viljellystä herne- (Pisum sativum) ja kahdesta härkäpapulajikkeesta (Vicia faba) määritettiin kemiallinen koostumus sekä typen ja orgaanisen aineen in vitro -sulavuudet, joiden perusteella ...
  • Compressive behaviour of the soil in buffer zones under different management practices in Finland 

   Räty, Mari; Horn, Rainer; Rasa, Kimmo; Yli-Halla, Markku; Pietola, Liisa
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2010)
   Hydrologiselta kannalta suojavyöhykkeiden ja -kaistojen tarkoitus on pintavalunnan hillitseminen ja imeynnän eli infiltraation edistäminen. Koska maan rakenne vaikuttaa keskeisesti suojavyöhykkeiden ja -kaistojen toimintaan, ...
  • Concentrate feeding and milk yield based on the field data of milk recorded herds 

   Kaustell, K.; Mäntysaari, Esa; Huhtanen, Pekka
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Tutkimuksessa selvitettiin väkirehuruokinnan vaikutusta maidontuotantoon. Aineistona oli 16051 karjatarkkailutilan vuoden 1993 tuotos-, rehunkulutus- ja rehuanalyysitiedot sekä maitotuotoksen karjavuosiratkaisut. ...
  • Concentration and estimated flow of soluble non-ammonia nitrogen entering the omasum of dairy cows as influenced by different protein supplements 

   Choi, Chang-Weon; Vanhatalo, Aila; Huhtanen, Pekka
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Valkuaistäydennyksen vaikutusta lypsylehmän pötsistä virtaavan liukoisen rehuperäisen typen (N)pitoisuuteen ja määrään tutkittiin 4 × 4 latinalaisen neliön koemallin mukaisessa kokeessa. Koe-eläiminä oli neljä pötsifistelöityä ...
  • Concentration levels and spatial distribution of sulphur and metals in fine-grained sediments in western Finland 

   Åström, Mats; Rönnback, Kristoffer
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
   On the coastal plains of Finland, widespread Holocene marine and lacustrine sediments have developed into acid sulphate soil as a result of extensive artificial drainage for agricultural purposes. This has caused a variety ...
  • Conceptualising the economics of plant health protection against invasive pests 

   Heikkilä, Jaakko; Peltola, Jukka
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2003)
   Tulokaslajeista aiheutuva uhka lisääntyy kansainvälisen kaupan ja ihmisten liikkumisen kasvun myötä. Tulokaslajien hallinta on kuitenkin julkishyödyke, jolle on tyypillistä, että sen käyttöön voi osallistua ja siitä hyötyä ...
  • Consumer evaluation of scab-resistant apple cultivars in Sweden 

   Jönsson, Åsa; Nybom, Hilde
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   The feasibility of using untrained consumers for sensory evaluation was investigated on Swedish-grown scab-resistant apple cultivars in 2002 (11 cultivars) and 2003 (15 cultivars). The consumers evaluated five cultivars ...