Agricultural and Food Science - Selaus nimekkeen mukaan

  • Modelling of vegetative filter strips in catchment scale erosion control 

   Rankinen, Katri; Tattari, Sirkka; Rekolainen, Seppo
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Tämän työn tarkoituksena oli kehittää käytännöllinen menetelmä herkästi erodoituvien peltoalueiden kartoittamiseksi, eli niiden alueiden, jotka ovat optimaalisia paikkoja suojakaistoille. Samalla arvioitiin myös suojakaistojen ...
  • Molecular genetic variation in sheep of the central Volga area inhabited by Finno-Ugric peoples 

   Tapio, Miika; Ozerov, Mikhail; Viinalass, Haldja; Kiseliova, Tatyana; Kantanen, Juha
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Based on morphology, native northern European sheep breeds belong to the short tailed type, of which the Romanov is the only native example still distributed in northwest Russia. Besides this, there exist local sheep ...
  • Monitoring and predicting crop growth and analysing agricultural ecosystems by remote sensing 

   Akiyama, Tsuyoshi; Inoue, Y.; Shibayama, M.; Awaya, Y.; Tanaka, N.
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Tämän artikkelin alussa arvioidaan muutamia satelliittikaukokartoituksen uusimpia sovelluksia maataloudessa ja lopussa esitellään japanilais-suomalainen yhteistyöhanke Aretie Science Project. LANDSAT/ TM-satelliittikuva-aineistoa ...
  • Monitoring of Finnish arable land: changes in soil quality between 1987 and 1998 

   Mäkelä-Kurtto, Ritva; Sippola, Jouko
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Tutkimus oli osa viljelymaiden pitkäaikaista seurantaa,joka on alkanut vuonna 1974 ja jonka tavoitteena on ollut tuottaa aikaan ja paikkaan sidottua tietoa peltojen kemiallisista ominaisuuksista ja niissä tapahtuneista ...
  • Morphological responses of barley roots to soil compaction and modified supply of oxygen 

   Simojoki, Asko
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Biologinen stressi voidaan määritellä miksi tahansa ympäristötekijäksi, joka voi aiheuttaa eliöitä vaurioittavia kemiallisia ja fysikaalisia muutoksia niiden fysiologiassa. Maaperässä fysikaaliset ja kemialliset stressit ...
  • Multi-step beef ration optimisation: application of linear and weighted goal programming with a penalty function 

   Zgajnar, Jaka; Erjavec, Emil; Kavcic, Stane
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2010)
   The aim of this paper is to present the method and tool for optimisation of beef-fattening diets. Changes in policy environment and changes in costs of feed pose challenges for farm efficiency. We construct a spreadsheet ...
  • Mycorrhizal colonisation of highbush blueberry and its native relatives in central Finland 

   Kasurinen, A.; Holopainen, T.; Anttonen, S.
   Agricultural and Food Science in Finland : 10 (2001)
  • Mycorrhizal colonisation of highbush blueberry and its native relatives in central Finland 

   Kasurinen, Anne; Holopainen, Toini; Anttonen, Seija
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Viljellyn pensasmustikan (Vaccinium corymbosum) sekä luonnonvaraisten mustikan (Vaccinium myrtillus) ja juolukan (Vaccinium uliginosum) sienijuuria tutkittiin transmissioelektronimikroskoopilla (TEM), stereomikroskooppisesti ...
  • National and regional net nitrogen balances in Finland in 1990 2005 

   Salo, Tapio; Lemola, Riitta; Esala, Martti
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Maatalousmaan typpitaseella kuvataan typen käytön tehokkuutta ja maatalouden intensiteetissä tapahtuneita muutoksia. Pellon typpitasetta määritettäessä vähennetään peltoon päätyvistä ravinteista sadon mukana poistuvat ...
  • Need for protein supplementation in the diet of growing dairy bulls fed total mixed ration based on moderate digestible grass silage and barley 

   Huuskonen, Arto; Khalili, Hannele; Joki-Tokola, Erkki
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2008)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää maitorotuisten sonnien lisävalkuaisen tarvetta, kun eläimiä ruokitaan keskinkertaisesti sulavaan nurmisäilörehuun (tutkimuksessa oli tavoitteena D-arvo 65) ja ohrapohjaiseen väkirehuun ...
  • Nitrogen and phosphorus balances on Finnish dairy farms 

   Virtanen, Hanna; Nousiainen, Juha
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
   Intensiivisessä maidontuotannossa on tärkeää löytää keinoja hehtaarikohtaisten ravinneylijäämien pienentämiseksi. Ravinteiden tilataseet ovat ulkomaisten tutkimusten mukaan yksinkertainen ja käytäntöön soveltuva menetelmä ...
  • Nitrogen and phosphorus losses from a feedlot for suckler cows 

   Uusi-Kämppä, Jaana
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Nautojen kasvatusta ulkotarhoissa ja lypsylehmien ulkoiluttamista jaloittelutarhoissa harjoitetaan arviolta noin 200 maatilalla Suomessa. Tarhojen aiheuttamasta ympäristö kuormituksesta kylmissä olosuhteissa on vähän ...
  • Nitrogen and phosphorus losses in surface runoff and drainage water after application of slurry and mineral fertilizer to perennial grass ley 

   Turtola, Eila; Kemppainen, Erkki
   Agricultural and Food Science in Finland : 5-6 (Maatalouden tutkimuskeskusAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Typen ja fosforin kulkeutumista heinänurmelta tulleissa valumavesissä tutkittiin Toholammilla hietamaalla kokeessa, jossa oli viisi lannoituskäsittelyä: ei lannoitusta (1), naudan lietelannan levitys syksyllä (2), talvella ...
  • Nitrogen fertilization and yield formation of potato during a short growing period 

   Mustonen, Leo; Wallius, Esa; Hurme, Timo
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2010)
   Perunan viljelyssä käytetään runsaasti ravinteita, jotta voidaan tuottaa laadultaan ja määrältään hyvä sato. Typpilannoitus vaikuttaa voimakkaasti sadon kehitykseen ja kasvuston tuleentumiseen. Runsas typpi rehevöittää ...
  • Nitrogen losses from grass ley after slurry application surface broadcasting vs. injection 

   Uusi-Kämppä, Jaana; Mattila, Pasi K.
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2010)
   Kun lypsykarjatilan lehmäluku kasvaa ja pellot ovat pääasiassa nurmiviljelyssä, naudan lietelantaa joudutaan yhä useammin levittämään nurmelle. Yleisin levitysmenetelmä on lietelannan pintalevitys nurmen sänkeen ensimmäisen ...
  • Non-surgical transfer of 4',6'-diamidino-2-phenylindole-stained equine embryos 

   Huhtinen, Mirja; Bredbacka, Peter
   Agricultural and Food Science in Finland : 5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Kokeessa tutkittiin 6-7 päivän ikäisten hevosen alkioiden elävyyttä 4',6'-diamidino-2-phenylindole (DAPI):n avulla. DAPI on fluoresoiva väriaine, joka sitoutuu DNA:han ja värjää alkioista kuolleet solut. Yksitoista ...
  • Non-wood plants as raw material for pulp and paper 

   Saijonkari-Pahkala, Katri
   Agricultural and Food Science : Supplement1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Suomessa viljelystä poistettavan peltoalan määrästä esitettiin 1990-luvun alussa arvioita, joiden suuruus vaihteli 0,5 miljoonasta hehtaarista 1 miljoonaan hehtaariin. Samoihin aikoihin hienopaperin kulutus kasvoi ja ...
  • Northern agriculture: constraints and responses to global climate change 

   Mela, Timo
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Pohjoisella havumetsävyöhykkeellä auringon säteilyenergian vuotuinen määrä jää vähäiseksi säteilyn pienen saapumiskulman takia. Maataloutta harjoitetaan tällä alueella äärirajoillaan, sillä ilmaston kylmyys (matalat ...
  • Nutrient uptake and biomass accumulation for eleven different field crops 

   Hakala, Kaija; Keskitalo, Marjo; Eriksson, Christian; Pitkänen, Timo
   Agricultural and Food Science : 3-4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   Tutkimuksen astiakokeessa kasvatettiin yhtenäisissä oloissa Suomessa vähän viljeltyjä, mutta ominaisuuksiltaan mielenkiintoisia viljelykasveja. Kasvit olivat öljyhamppu, (Cannabis sativa L.), kinua (Chenopodium quinoa ...
  • Nutritional status in commercial currant fields 

   Niskanen, Raina
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Musta-,puna-ja valkoherukkaviljelmien ravinnetilan määrittämiseksi koottiin Viljavuuspalvelu Oy:n marjasarja- analyysien tuloksia vuosilta 1982-1991.Aineisto käsitti maa-analyysin (pH,NO3-N, P, K, Ca, Mg, B, Cu, Mn) ja ...