- Selaus syöttöajan mukaan Maa- ja elintarviketalous

  • Suomalainen pellonomistaja: 2. korjattu painos 

   Myyrä, Sami; Pouta, Eija; Hänninen, Harri
   Maa- ja elintarviketalous : 115 (MTT, 2010)
   Suomen EU-jäsenyyden aikana aktiivitilojen peltoalan kasvusta kaksi kolmannesta on perustunut vuokraukseen ja vain kolmannes lisämaan ostoon. Suomen pelloista viljelläänkin nykyisin vuokrattuna jo noin 764 000 hehtaaria, ...
  • Maatiaiskasvien ylläpitoviljely Suomessa 

   Heinonen, Maarit (toim.)
   Maa- ja elintarviketalous : 144 (MTT, 2009)
   Viljelyssä harvinaistuneet maatiaiskasvit nousivat Suomessa kansallisiksi suojelukohteiksi 2000-luvun alussa, kun Suomi kansainvälisten sopimusten velvoittamana laati maa- ja metsätalouden kasvigeenivaraohjelman. ...
  • Koivutisle - kasvinsuojelun uusi innovaatio 

   Tiilikkala, Kari (toim.); Segerstedt, Marjo (toim.)
   Maa- ja elintarviketalous : 143 (MTT, 2009)
   Koivutisletutkimuksen tärkein käynnistäjä oli Charcoal Finland Oy:n innovaatio, joka osoitti pyrolyysiöljyjen sopivan kasvinsuojelukäyttöön. Tutkimustavoitteemme olivat todistaa tisleen vaikutus nilviäisiin, testata muut ...
  • Elintarvikeketjun vastuullisuus. Kuvaus vuorovaikutteisesta sisällön rakentamisen prosessista 

   Forsman-Hugg, Sari; Katajajuuri, Juha-Matti; Paananen, Jaana; Pesonen, Inkeri; Järvelä, Katja; Mäkelä, Johanna
   Maa- ja elintarviketalous : 140 (MTT, 2009)
   Tutkimushankkeen tavoitteena oli arvioida ja kehittää vastuullisuutta suomalaisessa elintarvikeketjussa sekä osallistua vastuullisuuden sisällön rakentamiseen yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Lisäksi hankkeessa tarkasteltiin ...
  • Kevytrakenteinen lammashalli Suomen ilmastossa 

   Kivinen, Tapani; Mustonen, Eeva
   Maa- ja elintarviketalous : 142 (MTT, 2009)
   Tässä tutkimuksessa selvitettiin uudentyyppisen, muovikatteisen ja teräskaarirakenteisen hallin rakennuskustannukset sekä verrattiin sitä lampolan kasvatustiloina tavanomaiseen puurakenteiseen kylmäkasvattamoon. Tutkimus ...
  • Perunan kastelumenetelmien vertailu 

   Myllys, Merja; Virtanen, Elina; Forsman, Kristian; Jauhiainen, Lauri
   Maa- ja elintarviketalous : 139 (Maaseudun tulevaisuusMTT, 2009)
   Kastelu kuuluu olennaisena osana ammattimaiseen perunanviljelyyn. Perinteisten tykki- ja ramppikastelun vaihtoehdoiksi ovat viime vuosina tulleet tihku- ja salaojakastelu. Näiden neljän kastelumenetelmän vaikutusta maan ...
  • Green Care - terveyttä ja hyvinvointia maatilalta 

   Yli-Viikari, Anja; Lilja, Taina; Heikkilä, Katariina; Kirveennummi, Anna; Kivinen, Tapani; Partanen, Ulla; Rantamäki-Lahtinen, Leena; Soini, Katriina
   Maa- ja elintarviketalous : 141 (MTT, 2009)
   MTT:n ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen hankkeessa (2006-2008) selvitettiin, millaisia liiketoimintamahdollisuuksia maaseudulla on tuottaa hoiva-, hyvinvointija kasvatuspalveluja, joissa maatilojen ja maaseudun resursseja ...
  • Suomen kotieläintalouden fosforikierto - säätöpotentiaali maatiloilla ja aluetasolla 

   Turtola, Eila; Ylivainio, Kari; Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / KTL Kasvintuotannon tutkimus / Maaperä ja kasvinravitsemus MAA; Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / KTL Kasvintuotannon tutkimus / Maaperä ja kasvinravitsemus MAA; Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus; MTT
   Maa- ja elintarviketalous : 138 (MTT, 2009)
   Suomen maatalouden fosforikierto kytkeytyy vahvasti kotieläintalouteen. Kotieläimet syövät suurimman osan kasvien vuosittain maasta ottamasta fosforista, ja kotieläintuotannon sivutuotteiden, lannan ja lihaluujauhon, ...
  • Peltobiomassat globaalina energianlähteenä 

   Pahkala, Katri; Hakala, Kaija; Kontturi, Markku; Niemeläinen, Oiva
   Maa- ja elintarviketalous : 137 (MTT, 2009)
   Tulevaisuudessa kaikkiin bioenergiaresursseihin tullaan kohdistamaan voimakkaita hyödyntämispaineita jo kansainvälisten sitoumustenkin takia. Tässä tutkimuksessa selvitettiin maapallon tärkeimpien peltokasvien tuotanto ...
  • Maaseutumaiseman muutos, arvottaminen ja eurooppalainen maisemayleissopimus 

   Soini, Katriina (toim.); Pouta, Eija (toim.); Kivinen, Tapani (toim.); Uusitalo, Marja (toim.)
   Maa- ja elintarviketalous : 135 (MTTMTT, 2008)
   Suomalainen maaseutumaisema on tärkeä kansallinen voimavara. Siksi maaseutumaiseman kehitys kiinnostaa niin päätöksentekijöitä, suunnittelijoita, kansalaisia kuin maiseman tuottamisesta ja hoidosta käytännössä vastaavia ...
  • Vihannesten lajikevalinta käyttötarkoituksen mukaan 

   Kallela, Marja; Vanhala, Petri; Suojala-Ahlfors, Terhi; Kairikko, Hanna
   Maa- ja elintarviketalous : 136 (MTT, 2008)
   Vihanneslajikkeet jalostetaan ulkomailla, eikä niiden soveltuvuutta Suomeen voi arvioida muualla saatujen kokemusten perusteella. Tässä hankkeessa tutkittiin vuosina 2004-2006 avomaankurkku-, parsakaali-, jäävuorisalaatti- ...
  • Seleenityöryhmän raportti 2008 

   Eurola, Merja; Alfthan, Georg; Ekholm, Päivi; Levonmäki, Mirva; Root, Tarja; Venäläinen, Eija-Riitta; Ylivainio, Kari
   Maa- ja elintarviketalous : 132 (MTT, 2008)
   Suomessa on vuodesta 1984 alkaen lisätty seleeniä moniravinteisiin lannoitteisiin. Tavoitteena on ollut näin turvata kotieläinten ja väestön seleeninsaanti. Seleenilannoitus on nostanut selvästi kotimaisten elintarvikkeiden ...
  • Porkkanan kuluttajalaadun parantaminen 

   Vanhala, Petri (toim.)
   Maa- ja elintarviketalous : 128 (MTT, 2008)
   Porkkana on Suomen suosituin avomaanvihannes. Porkkanan kotimaisuusaste on korkea, mutta loppukeväällä kotimaista porkkanaa ei yleensä ole saatavilla varastointi- ja laatuongelmien vuoksi. Kuljetusketjujen pidentyessä ...
  • Maatalouden ja metsätalouden arvonlisäysvaikutukset maakunnissa 

   Knuuttila, Marja; Vatanen, Eero
   Maa- ja elintarviketalous : 129 (MTT, 2008)
   Maaseudun perinteisten tuotannonalojen, maa- ja metsätalouden, merkitys on vähentynyt koko maassa, ja myös perinteisellä maaseudulla muiden alojen nopeamman kasvun vuoksi. Tämän tutkimuksen tavoite oli selvittää, millaiset ...
  • Maatilan turvallisuuden johtaminen - maatilan riskien tunnistamisen ja arvioinnin kehittäminen 

   Leppälä, Jarkko; Murtonen, Mervi; Suokannas, Antti; Lehto, Marja; Sinisalo, Alina; Suutarinen, Juha
   Maa- ja elintarviketalous : 126 (MTTMTT, 2008)
   Maatilatalouden riskien- ja turvallisuuden hallintaa on tarpeen parantaa. Tätä tavoitetta palveleva tutkimus- ja kehitystyö toteutettiin Maatilojen turvallisuusjohtaminen - eli niin kutsutussa Maaturva-hankkeessa. Sen ...
  • Kotimaisten elintarvikkeiden materiaalipanos ElintarvikeMIPS 

   Kauppinen, Tommi; Lähteenoja, Satu; Lettenmeier, Michael
   Maa- ja elintarviketalous : 130 (MTT, 2008)
   Tässä raportissa esitellään 23 kotimaisen elintarvikeryhmän ja brasilialaisen soijan materiaalipanokset. Materiaalipanokset esitetään jaoteltuna MIPS-menetelmän (Material Input Per Service unit) mukaisiin materiaalipanosluokkiin. ...
  • Kestävän maatilatalouden työturvallisuuden, -hyvinvoinnin ja -terveyden muutostekijät ja tutkimusalan kehitystarpeet 2008-2015 

   Suutarinen, Juha; Karttunen, Janne; Tuure, Veli-Matti; Rikkonen, Pasi; Rautiainen, Risto; Louhelainen, Kyösti; Mattila, Tiina; Pehkonen, Aarne
   Maa- ja elintarviketalous : 127 (MTTMTT, 2008)
   Rakennemuutos jatkuu maatilataloudessa ja maaseudulla. Siihen liittyvä työn, työmenetelmien ja teknologian muutos antaa aiheen arvioida myös työsuojelun strategiaa. Näin muuttuneessa tilanteessa työsuojelutoimilla ...
  • Yrttitarhat Suomessa 

   Galambosi, Bertalan
   Maa- ja elintarviketalous : 125 (MTTMTT, 2008)
   Suomen kansallisen kasvigeenivaraohjelman puitteissa tehtiin vuosina 2004-2005 mauste- ja rohdosyrttien inventaario. Tavoitteena oli saada tietoa yrttikokoelmien määrästä, sijainnista, ylläpitäjistä, laajuudesta, ...
  • Näkökulmia suomalaisen siipikarjanlihan tuotannon kilpailukykyyn, kulutukseen ja kauppaan 

   Forsman-Hugg, Sari (toim.); Turunen, Harri (toim.)
   Maa- ja elintarviketalous : 124 (MTT, 2008)
   Siipikarjanlihan tuotanto ja kulutus ovat kasvaneet Suomessa voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kiristyvä kilpailu siipikarjanlihamarkkinoilla, tuotantokustannusten nousu ja maatalouspoliittiset tukiratkaisut ...
  • Kasvihuoneen jäähdytyksellä parempaan ilmastoon ja satoon 

   Särkkä, Liisa; Luomala, Eeva-Maria; Hovi-Pekkanen, Tiina; Kaukoranta, Timo; Tahvonen, Risto; Huttunen, Jukka; Alinikula, Miia
   Maa- ja elintarviketalous : 122 (MTT, 2008)
   Valo-olot ovat kesällä kasvien kasvun kannalta parhaat. Silti ympärivuotisen kasvihuonetuotannon satotaso on kesäaikana alhaisempi kuin muina vuodenaikoina. Tuotannon tehokkuutta rajoittaa kasvihuoneiden viilentäminen ...