- Selaus julkaisuajan mukaan Maa- ja elintarviketalous

  • Maatalouden materiaalivirrat, ekotehokkuus ja ravinnontuotannon kestävä kilpailukyky 

   Risku-Norja, Helmi; Mäenpää, Ilmo; Koikkalainen, Kauko; Rikkonen, Pasi; Vanhala, Pekka
   Maa- ja elintarviketalous : 16 (MTT TaloustutkimusMTT, 2002)
   Maa- ja elintarviketalouteen sovellettuna ekotehokkuusajattelu tarkoittaa sitä, että pienemmillä tuotantopanoksilla tuotetaan enemmän ravitsemuksellisesti parempaa ruokaa ja kevennetään samalla ympäristökuormitusta. ...
  • Suurenevien tilojen haasteet, Ylistaro, 7. -8.8.2002 

   Heikkilä, Kaisu (toim.); Salo, Riitta (toim.)
   Maa- ja elintarviketalous : 7 (MTT, 2002)
   Julkaisuun on koottu MTT:n Etelä-Pohjanmaan tutkimusasemalla 7.-8.8.2002 järjestetyn Suurenevien tilojen haasteet -tapahtuman esitelmät. Ensimmäisen päivän teemana oli talous ja esitelmien aiheet olivat seuraavat: Yrityskoon ...
  • Luonnonmukaisen ja tavanomaisen viljelyn typpi- ja fosforihuuhtoumat 

   Ylivainio, Kari; Esala, Martti; Turtola, Eila
   Maa- ja elintarviketalous : 12 (MTT, 2002)
   Tässä kirjallisuuskatsauksessa selvitettiin luonnonmukaisen ja tavanomaisen viljelyn aiheuttamia typpi- ja fosforihuuhtoutumia. Typpeä huuhtoutuu enemmän, kun maan nitraattityppipitoisuus ja valunta lisääntyvät. Eniten ...
  • Uhanalaisten lääkekasvien markkinat ja viljely: Kirjallisuusselvitys 

   Galambosi, Bertalan; Jokela, Kirsi
   Maa- ja elintarviketalous : 17 (MTTMTT, 2002)
   Tässä kirjallisuuskatsauksessa pyrittiin selvittämään, mitä Suomen ilmastoon soveltuvia, uhanalaisia lääkekasveja Euroopassa viljellään ja minkälaista niiden viljelytutkimus on. Lisäksi selvitettiin, mitkä uhanalaiset ...
  • Biotorjunta osana ekologista kasvinsuojelua 

   Tiilikkala, Kari (toim.)
   Maa- ja elintarviketalous : 10 (MTT, 2002)
   Vuosina 1999-2001 toteutetun Biotorjunta osana ekologista kasvinsuojelua -tutkimushankkeen tavoitteena oli selvittää, miten ekologisen viljelyn kasvinsuojeluongelmia voidaan hallita kasvien omia, bioaktiivisia, aineita ...
  • Franchisingsopimukset sikatalouden hintariskien hallinnassa 

   Uusitalo, Pekka; Pietola, Kyösti
   Maa- ja elintarviketalous : 11 (MTT Taloustutkimus, 2002)
   Tässä tutkimuksessa estimoitiin vertikaalisesti koordinoitujen tuotanto- ja markkinointisysteemien arvo siitä näkökulmasta, kuinka tehokkaasti niillä voidaan hallita sikaloiden ja sikalainvestointien hintariskejä. ...
  • Lietelannan käyttö nurmikierrossa 

   Mattila, Pasi (toim.)
   Maa- ja elintarviketalous : 15 (MTT, 2002)
   Nurmen osuus nautakarjatilojen peltoalasta on kasvanut. Samalla karjanlantaa on ohjattu levitettäväksi keväällä ja kesällä, jotta ympäristöhaitat pienenisivät. Nämä muutokset edellyttävät uusia ratkaisuja lannan käyttöön ...
  • Luonnonmukaisen ja tavanomaisen viljelyn vaikutukset maaperään 

   Palojärvi Ansa; Alakukku, Laura; Martikainen, Esko; Niemi, Marina; Vanhala, Pekka; Jørgensen, Kirsten; Esala, Martti
   Maa- ja elintarviketalous : 2 (MTTMTTMTT, 2002)
   Maan hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää, kun pyritään kestävän kehityksen mukaiseen maataloustuotantoon. Viljelymenetelmillä voi olla erilaiset vaikutukset maaperän ominaisuuksiin. Suomessa maata viljeltiin vuonna ...
  • Lehmäkulttuuri ja sen tulevaisuus: Professori Kalle Maijalan 75-vuotisjuhlaseminaari, Helsinki, 27.5.2002 

   Maijala, Kalle (toim.)
   Maa- ja elintarviketalous : 8 (MTT, 2002)
   DNA-tutkimusten mukaan eurooppalainen ja zebu-karja ovat alkaneet eriytyä jo yli 100 000 vuotta sitten. Kyttyrätön karja näyttää kesytetyn Lähi-idässä, zebu-karja Etelä-Pakistanissa ja Afrikassa. Suomessa lehmiä on ollut ...
  • Kestorikkakasvit kevätviljantuotannon uhkana 

   Lötjönen, Timo; Jalli, Heikki; Vanhala, Petri; Kakriainen-Rouhiainen, Sanna; Salonen, Jukka
   Maa- ja elintarviketalous : 9 (MTT, 2002)
   Peltojemme ongelmallisimmat kestorikkakasvit ovat juolavehnä, pelto-ohdake ja peltovalvatti. Ne ovat runsastuneet varsinkin 1990-luvulla. Nämä rikkakasvit menestyvät viljapelloilla, koska ne lisääntyvät voimakkaasti ...
  • Ajettavien työkoneiden kulkuteiden turvallisuus II 

   Suutarinen, Juha; Väänänen, Janne; Mattila, Tiina; Leskinen, Timo; Lehtelä, Jouni; Plaketti, Pekka; Olkinuora, Pekka
   Maa- ja elintarviketalous : 18 (MTT, 2002)
   Kulkutiellä tarkoitetaan varusteita koneen työskentely-, tarkastus- tai huoltotasojen ja maanpinnan välistä nousemista ja laskeutumista varten (SFS-EN ISO 2860). Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa ja menetelmiä ...
  • Esteiden aiheuttamien haittojen arvo peltoviljelyssä 

   Karttunen, Janne; Mattila, Päivi; Myyrä, Sami; Uusitalo, Pekka
   Maa- ja elintarviketalous : 14 (MTT, 2002)
   Nykyaikaiseen infrastruktuuriin kuuluvat rakenteet aiheuttavat esteitä peltoviljelylle. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka suuren haitan pellolla sijaitseva este aiheuttaa. Tutkimusongelman ratkaiseminen ...
  • Tutkittu maa - turvalliset elintarvikkeet: Viljavuustutkimus 50 vuotta -juhlaseminaari, Jokioinen 24.9.2002 

   Uusitalo, Risto (toim.); Salo, Riitta (toim.)
   Maa- ja elintarviketalous : 13 (MTT, 2002)
   Suomalaisen viljavuustutkimuksen 50-vuotista taivalta juhlistettiin Jokioisilla 24.9.2002 pidetyssä seminaarissa. Kuten tähän julkaisuun koottujen seminaariesitelmien teksteistä tulee ilmi, viljavuustutkimusta tehdään ja ...
  • Ruokohelven viljely ja korjuu energian tuotantoa varten 

   Pahkala, Katri; Partala, Anneli; Suokannas, Antti; Klemola, Esa; Kalliomäki, Timo; Kirkkari, Anna-Maija; Sahramaa, Mia; Isolahti, Mika; Lindh, Tuulikki; Flyktman, Martti
   Maa- ja elintarviketalous : 1 (MTTMTTMTTMTT, 2002)
   Ruokohelpi on monivuotinen heinäkasvi, jota on viljelty rehuksi. Tässä julkaisussa kuvataan ruokohelven viljely- ja korjuutekniikka energian tuotantoa varten. Ruokohelpi kylvetään puhtaana kasvustona Etelä-Suomessa ...
  • Digitaalikuvauksen ja vesiherkän paperin käyttö perunan ruiskutustutkimuksessa 

   Suomi, Pasi; Haapala, Hannu
   Maa- ja elintarviketalous : 4 (MTT, 2002)
   Tutkimus oli osa MTT:n ja Perunantutkimuslaitoksen (PETLA) yhteistutkimuksesta "Ruiskutustekniikan parantaminen perunaruton torjunnasta", jonka kenttäkokeissa selvitettiin eri ruiskutusmenetelmien käyttökelpoisuus perunaruton ...
  • Uuden perunaruton epidemiologia ja kemiallinen torjunta 

   Kurppa, Aarne (toim.); Segerstedt, Marjo (toim.)
   Maa- ja elintarviketalous : 3 (MTT, 2002)
   Vuosina 1999-2001 toteutetun Uuden perunaruton epidemiologia ja kemiallinen torjunta- tutkimushankkeen tavoitteena oli selvittää maasta alkavan tartunnan ja suvullisen lisääntymisen vaikutusta ruttoepidemian kulkuun ja ...
  • Työsuojelupanostuksen kannattavuus maataloudessa 

   Suutarinen, Juha; Lehto, Marja; Karttunen, Janne; Salonen, Krister; Nysand, Matts; Mäkelä, Kimmo; Manni, Jukka
   Maa- ja elintarviketalous : 6 (MTT, 2002)
   Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää menetelmä maatilatason työsuojelukustannusten arviointia ja työsuojelupanostusten kohdentamista varten. Lisäksi koottiin perustietoa työsuojelukustannuksista. Kehitetyn mallin avulla ...
  • Agri-environmental and Rural Development Indicators: A Proposal 

   Yli-Viikari, Anja; Risku-Norja, Helmi; Nuutinen, Visa; Heinonen, Esa; Hietala-Koivu, Reija; Huusela-Veistola, Erja; Hyvönen, Terho; Kantanen, Juha; Raussi, Satu; Rikkonen, Pasi; Seppälä, Anu; Vehmasto, Elina
   Agrifood Research ReportsMaa- ja elintarviketalous : 5 (MTTMTT, 2002)
   Tämä julkaisu käsittelee uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön arviointimenetelmiä. Indikaattorit on suunniteltu Maa- ja metsätalousministeriön luonnonvarastrategian seurantaa varten. Aluksi esitellään arvioinnin ...
  • Suurten tilojen talous Suomessa ja vertailumaissa 

   Remes, Katariina; Seppälä, Risto; Kirkkari, Anna-Maija; Malkki, Sirkka; Kalliomäki, Timo; Pentti, Seppo
   Maa- ja elintarviketalous : 30 (MTT, 2003)
   Maatalouden rakenne muuttui Suomessa viime vuosikymmenen aikana nopeasti, koska tilojen määrä väheni ja niiden koko kasvoi. Samalla suurimpien tilojen lukumäärä kasvoi moninkertaiseksi. Maa- ja metsätalousministeriö laati ...
  • The environmental dimension of multifunctionality: economic analysis and implications for policy design 

   Lankoski, Jussi
   Agrifood Research ReportsMaa- ja elintarviketalous : 20 (MTT, 2003)
   Käsitteellä monivaikutteinen maatalous viitataan siihen, että maatalous ruoan- ja kuiduntuotannon lisäksi tuottaa muitakin yhteiskunnan hyvinvointiin vaikuttavia maaseutu- ja ympäristöhyödykkeitä. Tärkeimpiä monivaikutteisuuden ...