- Selaus nimekkeen mukaan MTT Raportti

  • Active Wetlands – the use of chemical amendments to intercept phosphate runoffs in agricultural catchments : Final report of the Active Wetlands Interreg IVA project 

   Uusitalo, Risto; Närvänen, Aaro; Rasa, Kimmo; Salo, Tapio; Koskiaho, Jari; Puustinen, Markku; Brax, Anne; Erkkilä, Elina; Vilhunen, Sampsa; Joki-Heiskala, Päivi; Kaseva, Antti; Huhta, Eemeli; Leskinen, Piia; Liira, Martin; Saaremäe, Egle; Poolakese, Morten; Tamm, Toomas; Kasak, Kuno; Talpsep, Indrek; Tamm, Ivar
   MTT Raportti : 92 (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, 2013)
   Suomessa ja Virossa tutkittiin mahdollisuuksia tehostaa liuenneen fosforin pidättymistä pieniin kosteikkoihin ja pelto-ojiin, jotka ovat yleensä huonoja pysäyttämään vesistöjä rehevöittävää liuennutta fosforia. Hankkeessa ...
  • Assessment of the public debate in Finland on the reform of the CAP after 2013 

   Liesivaara, Petri; Huan-Niemi, Ellen; Niemi, Jyrki
   MTT Raportti : 40 (MTTMTT, 2012)
   EU:n yhteinen maatalouspolitiikka uudistuu vuoden 2013 jälkeen. Euroopan komissio julkaisi uuden politiikan suuntalinjoja valottavan tiedonannon marraskuussa 2010. Tiedonanto antoi sysäyksen vilkkaalle keskustelulle EU:n ...
  • Beräkning av klimatpåverkan av växthusprodukter 

   Yrjänäinen, Heli; Silvenius, Frans; Kaukoranta, Timo; Näkkilä, Juha; Särkkä, Liisa; Tuhkanen, Eeva-Maria
   MTT Rapport : 91 (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, 2013)
   Denna rapport omfattar resultaten av beräkningarna för klimatpåverkan av fem växthusprodukter i Greenhouse Carbon -forskningsprojektet. Produkterna var tomat, gurka, sallat, rosenbegonia och tulpan, totalt 16 studerade ...
  • Biogaasi tootmise ja kasutamise pilootuuring Harjumaal 

   Kallaste, Tiit; Laur, Anton; Menert, Anne; Pädam, Sirje; Kask, Ülo; Andrijevskaja, Janita; Kask, Livia; Heinla, Priit
   MTT Raportti : 54 (MTT, 2012)
  • Biogaasi tootmise ja kasutamise pilootuuring Lääne-Virumaal 

   Kask, Ülo; Andrijevskaja, Janita; Kask, Livia; Heinla, Priit; Kallaste, Tiit; Laur, Anton; Menert, Anne; Pädam, Sirje
   MTT Raportti : 52 (MTTMTT, 2012)
  • Biokaasulaitosten lopputuotteet lannoitevalmisteina 

   Marttinen, Sanna; Paavola, Teija; Ervasti, Satu; Salo, Tapio; Kapuinen, Petri; Rintala, Jukka; Vikman, Minna; Kapanen, Anu; Torniainen, Merja; Maunuksela, Liisa; Suominen, Kimmo; Sahlström, Leena; Herranen, Mirkka
   MTT Raportti : 82 (MTT, 2013)
   Biokaasulaitosten lopputuotteiden käyttöä tutkittiin kasvinravitsemuksen ja maatalouden näkökulmasta. Työssä pyrittiin löytämään typelle ja fosforille yleispätevät analyysimenetelmät, jotka soveltuvat erityyppisten ...
  • Biokaasuteknologiaa maatiloilla 1 : Biokaasulaitoksen hankinta, käyttöönotto ja operointi - käytännön kokemuksia MTT:n maatilakohtaiselta laitokselta 

   Luostarinen, Sari; Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / KTL Alueet / Mikkeli (KMI/1121); ;
   MTT Raportti : 113 (2013)
   Biokaasuteknologiaa voidaan hyödyntää maataloudessa monella tapaa. Sen avulla voidaan hyödyntää lannan ja muiden eloperäisten materiaalien energiasisällöt, kierrättää niiden ravinteet kasvintuotannon tarpeisiin, tehostaa typen ...
  • Biokaasuyrittäjän toimintaympäristö Suomessa : Kokemuksia MMM:n investointiavustusjärjestelmästä 2008–2010 

   Marttinen, Sanna; Lehtonen, Heikki; Luostarinen, Sari; Rasi, Saija
   MTT Raportti : 103 (2013)
   MMM:n biokaasulaitosten investointiavustushauissa 2008–2010 myönteisen avustuspäätöksen sai 23 hanketta, joista tämän selvityksen tekohetkellä oli toteutunut tai toteutumassa 8 kpl. Yksi laitoksista toteutui muulla ...
  • Biologinen typensidonta fossiilisen energian säästäjänä 

   Känkänen, Hannu; Suokannas, Antti; Tiilikkala, Kari; Nykänen, Arja
   MTT Raportti : 76 (MTT, 2012)
   Biologisen typensidonnan hyödyntämistä Suomen maataloudessa on mahdollista tehostaa voimakkaasti. Nurmipalkokasvien käyttö rehuntuotannossa, viherlannoituksen ja aluskasvien hyödyntäminen typen tuottamisessa sekä palkoviljojen ...
  • Biologinen typensidonta fossiilisen energian säästäjänä : 2. korjattu painos 

   Känkänen, Hannu; Suokannas, Antti; Tiilikkala, Kari; Nykänen, Arja
   MTT Raportti : 76 (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, 2013)
   Biologisen typensidonnan hyödyntämistä Suomen maataloudessa on mahdollista tehostaa voimakkaasti. Nurmipalkokasvien käyttö rehuntuotannossa, viherlannoituksen ja aluskasvien hyödyntäminen typen tuottamisessa sekä ...
  • Biomassa-atlas. Biomassojen kestävän käytön työväline. Esiselvityksen loppuraportti. 

   Lehtonen, Eeva; Anttila, Perttu; Haapanen, Ari; Huopana, Tuomas; Joensuu, Ilona; Juntunen, Risto; Kolehmainen, Mikko; Kymenvaara, Matti; Lehtinen, Harri; Leskinen, Pekka; Lilja-Rothsten, Saara; Merilehto, Kirsi; Myllymaa, Tuuli; Myllyviita, Tanja; Nousiainen, Riikka; Rasi, Saija; Sikanen, Lauri; Stocker, Markus; Valpola, Samu
   MTT Raportti : 176 (MTT, 2014)
   Esiselvityshankkeen tavoitteena oli selvittää tarve ja sisällöt valtakunnalliselle paikkatietokannalle, joka kokoaisi yhteen keskeiset biomassatietovarannot. Jo lähtöajatuksena oli, että tietokantoihin tulisi päästä käsiksi ...
  • Biopolttoaineiden raaka-aineeksi viljeltävien kasvien aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt Suomessa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/28/EY mukainen laskenta 

   Sinkko, Taija; Hakala, Kaija; Thun, Rabbe
   MTT Raportti : 9 (MTT, 2010)
   Tässä raportissa esitetään eri kasvien viljelystä aiheutuvia kasvihuonekaasukaasupäästöjä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/28/EY (uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen, ns. ...
  • Biotalousketjun ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys 

   Joensuu, Katri; Järvinen, Maija; Sinkko, Taija; Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / BEL Elintarviketutkimus / Kestävä biotalous (SBE/3127); Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / TAL Talous- ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus (TAY/4110)
   MTT Raportti : 184 (MTT, 2014)
   Tämä raportti on katsaus biotalousketjujen ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen yleisen kirjallisuuskatsauksen sekä esimerkkiketjujen kautta. Katsaukseen valitut esimerkkiketjut ovat agrometsätalous ...
  • Broilerihallin ilmanvaihdon hienosäätö 

   Kivinen, Tapani; Heikkinen, Jorma; Heimonen, Ismo; Laamanen, Jarmo
   MTT Raportti : 112 (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, 2013)
   Broilerihallien ilmanvaihdon hienosäätö -hankkeen tavoitteena oli optimoida ilmanvaihdon säätö- ja ohjaustapa huomioiden ilmanvaihtojärjestelmän tyyppi ja mitoitustekijät, Suomen olosuhteet ja kasvatusjaksojen olosuhde ...
  • Djurens välfärd på finländska minkfarmer - resultat av farmbesök. Pälsfarm 2020 -projektet 

   Ahola, Leena; Huuki, Hanna; Koistinen, Tarja; Mononen, Jaakko
   MTT Rapport : 182 (MTT, 2014)
   Pälsfarm 2020 – Pälsdjurs välfärdsprojekt (TT2020-projektet) genomfördes av Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT och Östra Finlands universitet. Ett mål i projektet var att utreda nivån på pälsdjurens ...
  • Djurens välfärd på finländska rävfarmer - resultat av farmbesök. Pälsfarm 2020 -projektet 

   Ahola, Leena; Huuki, Hanna; Koistinen, Tarja; Mononen, Jaakko
   MTT Rapport : 180 (MTT, 2014)
   Pälsfarm 2020 – Pälsdjurs välfärdsprojekt (TT2020-projektet) genomfördes av Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT och Östra Finlands universitet. Ett mål i projektet var att utreda nivån på pälsdjurens ...
  • Edistystä luomutuotantoon : loppuraportti 

   Huuskonen, Arto; Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / KEL Ruukki / Naudanlihantuotanto (ENA/2151)
   MTT Raportti : 175 (MTT, 2014)
   Edistystä luomutuotantoon -hankkeen tavoitteena oli luonnonmukaisen rehukasviviljelyn ja eläintuotannon kannattavuuden parantaminen. Hankkeessa toteutettiin viisi työpakettia, jotka edistivät tavoitteiden saavuttamista: ...
  • Elintarvikeketjussa syntyvä ruokahävikki Kirjallisuuskatsaus 

   Koivupuro, Heta-Kaisa; Jalkanen, Lotta; Katajajuuri, Juha-Matti; Reinikainen, Anu; Silvennoinen, Kirsi
   MTT Raportti : 12 (MTT, 2010)
   Tässä kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan ruokajätteen syntyä, syitä ja vähennyskeinoja elintarvikeketjun eri vaiheissa keskittyen erityisesti vältettävissä olevaan ruokajätteeseen eli ruokahävikkiin. Tavoitteena oli ...
  • Elintarviketuotannon ja elintarvikemarkkinoiden riippuvuus tuonnista 

   Knuuttila, Marja; Vatanen, Eero; Jansik, Csaba; Niemi, Jyrki
   MTT Raportti : 61 (MTT, 2012)
   Suomessa tuotetaan monia keskeisiä maatalousraaka-aineita - viljaa, lihaa, maitoa, munia, vihanneksia ja marjoja. Kun Suomessa sijaitseva elintarviketeollisuus jalostaa nämä raaka-aineet elintarvikkeiksi, on kyse ns. ...
  • Elintarvikkeiden hiilijalanjälkien laskenta ja viestintä Climate Communication I -hankkeen loppuraportti 

   Pulkkinen, Hannele; Hartikainen, Hanna; Katajajuuri, Juha-Matti
   MTT Raportti : 22 (MTT, 2011)
   Climate Communication I -hanke koostui pääasiallisesti kolmesta laajasta taustaselvityksestä: hiilijalan-jälkien laskennan standardi- ja ohjeistusselvityksestä, hiilijalanjälkimerkintöjen tilannekatsauksesta sekä ...