MTT Raportti

 

MTT Raportti -sarjassa julkaistiin perinteisiä tutkimusraportteja MTT:n kaikilta tutkimusaloilta. Sarjan julkaisukielinä olivat suomi, ruotsi ja englanti.

Uusimmat viitteet

 • Välikasvatusporsaiden menestymiseen vaikuttavia tekijöitä. Kirjallisuusselvitys 

  Kortelainen, Tiina
  MTT Raportti : 185 (MTT, 2014)
  Tämä kirjallisuusselvitys on osa Sikalan toimivuus sian näkökulmasta -hanketta, jossa selvitetään mm. porsaiden välikasvatuksen ongelmakohtia. Välikasvatus jää usein vähemmälle huomiolle ja siksi tarvitaan tietoa toimivista ...
 • Djurens välfärd på finländska minkfarmer - resultat av farmbesök. Pälsfarm 2020 -projektet 

  Ahola, Leena; Huuki, Hanna; Koistinen, Tarja; Mononen, Jaakko
  MTT Rapport : 182 (MTT, 2014)
  Pälsfarm 2020 – Pälsdjurs välfärdsprojekt (TT2020-projektet) genomfördes av Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT och Östra Finlands universitet. Ett mål i projektet var att utreda nivån på pälsdjurens ...
 • Eläinten hyvinvointi suomalaisilla minkkitiloilla - tuloksia tilakäynneiltä. Turkistila 2020 -hanke 

  Ahola, Leena; Huuki, Hanna; Koistinen, Tarja; Mononen, Jaakko
  MTT Raportti : 181 (MTT, 2014)
  Turkistila 2020 - Turkiseläinten hyvinvointihankkeen (TT2020-hanke) toteuttivat Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT ja Itä-Suomen yliopisto. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli selvittää turkiseläinten hyvinvoinnin ...
 • Biomassa-atlas. Biomassojen kestävän käytön työväline. Esiselvityksen loppuraportti. 

  Lehtonen, Eeva; Anttila, Perttu; Haapanen, Ari; Huopana, Tuomas; Joensuu, Ilona; Juntunen, Risto; Kolehmainen, Mikko; Kymenvaara, Matti; Lehtinen, Harri; Leskinen, Pekka; Lilja-Rothsten, Saara; Merilehto, Kirsi; Myllymaa, Tuuli; Myllyviita, Tanja; Nousiainen, Riikka; Rasi, Saija; Sikanen, Lauri; Stocker, Markus; Valpola, Samu
  MTT Raportti : 176 (MTT, 2014)
  Esiselvityshankkeen tavoitteena oli selvittää tarve ja sisällöt valtakunnalliselle paikkatietokannalle, joka kokoaisi yhteen keskeiset biomassatietovarannot. Jo lähtöajatuksena oli, että tietokantoihin tulisi päästä käsiksi ...
 • Kasvitautien esiintyminen viljalajikkeilla virallisissa lajikekokeissa 2007 - 2014 

  Jalli, Marja; Kedonperä, Auli; Laine, Antti; Högnäsbacka, Merja; Kujala, Marja; Niskanen, Markku; Jauhiainen, Lauri; Nikander, Hannele
  MTT Raportti : 183 (MTT, 2014)
  Virallisten lajikekokeiden tarkoituksena on kasvilajikkeiden viljelyarvon arviointi. Viljalajikkeiden taudinkestävyys on tärkeä osa viljelyarvoa ja lajikkeiden taudinkestävyys on merkittävä osa integroitua kasvinsuojelua. Tiedot ...
 • Biotalousketjun ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys 

  Joensuu, Katri; Järvinen, Maija; Sinkko, Taija; Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / BEL Elintarviketutkimus / Kestävä biotalous (SBE/3127); Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / TAL Talous- ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus (TAY/4110)
  MTT Raportti : 184 (MTT, 2014)
  Tämä raportti on katsaus biotalousketjujen ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen yleisen kirjallisuuskatsauksen sekä esimerkkiketjujen kautta. Katsaukseen valitut esimerkkiketjut ovat agrometsätalous ...
 • Edistystä luomutuotantoon : loppuraportti 

  Huuskonen, Arto; Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / KEL Ruukki / Naudanlihantuotanto (ENA/2151)
  MTT Raportti : 175 (MTT, 2014)
  Edistystä luomutuotantoon -hankkeen tavoitteena oli luonnonmukaisen rehukasviviljelyn ja eläintuotannon kannattavuuden parantaminen. Hankkeessa toteutettiin viisi työpakettia, jotka edistivät tavoitteiden saavuttamista: ...
 • Djurens välfärd på finländska rävfarmer - resultat av farmbesök. Pälsfarm 2020 -projektet 

  Ahola, Leena; Huuki, Hanna; Koistinen, Tarja; Mononen, Jaakko
  MTT Rapport : 180 (MTT, 2014)
  Pälsfarm 2020 – Pälsdjurs välfärdsprojekt (TT2020-projektet) genomfördes av Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT och Östra Finlands universitet. Ett mål i projektet var att utreda nivån på pälsdjurens ...
 • More from agriculture – testing the concept and practise of locally driven environmental initiatives 

  Ovaska, Ulla; Granholm, Kaj
  MTT Report : 178 (MTT, 2014)
  The current control oriented approach in agri-environmental governance responds poorly to environmental issues on the local scale, as well as on the regional and macro-regional scales. Furthermore, it contributes to the ...
 • Eläinten hyvinvointi suomalaisilla kettutiloilla - tuloksia tilakäynneiltä. Turkistila 2020 -hanke 

  Ahola, Leena; Huuki, Hanna; Koistinen, Tarja; Mononen, Jaakko
  MTT Raportti : 179 (MTT, 2014)
  Turkistila 2020 - Turkiseläinten hyvinvointihankkeen (TT2020-hanke) toteuttivat Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT ja Itä-Suomen yliopisto. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli selvittää turkiseläinten hyvinvoinnin ...
 • Sienet elinkeinon lähteenä Pohjois-Pohjanmaalla 

  Laurila, Marika
  MTT Raportti : 177 (MTT, 2014)
  Suomen luonnossa kasvavat sienet ovat alihyödynnetty luonnonvara. Keruukelpoisesta sadosta otetaan talteen ainoastaan 1–2 % ja poimitusta sadosta noin 90 % menee omatarvekäyttöön. Myyntiin päätyy vain hyvin pieni osa ...
 • Fungisidien vaikutus ohran kasvuaikaan Pohjois-Pohjanmaalla 

  Hartikainen, Miika; Joki-Tokola, Erkki
  MTT Raportti : 174 (MTT, 2014)
  Viljelykasvien sienitautien torjuntaan käytettävät fungisidit kykenevät estämään taudinaiheuttajasienien ja niiden itiöiden kasvua kasvien lehdillä. Terveinä säilyvät lehdet kykenevät siten jatkamaan häiriöttä ...
 • LED-valaistuksen tehokkuus kasvihuonekurkun viljelyssä 

  Särkkä, Liisa; Jokinen, Kari; Kaukoranta, Timo; Sjöholm, Daniel; Blomqvist, Kristian
  MTT Raportti : 173 (MTT, 2014)
  LED-valaistuksen soveltuvuudesta ja energian kulutuksesta ei ole korkeilla kasvustoilla aikaisemmin tehty kokeita. Tässä hankkeessa vertasimme LED-valaisinten soveltuvuutta kasvihuonekurkun valotukseen kun kontrollina ...
 • Lapin maatalous 2013 

  Kuha, Rauno; Rantamäki-Lahtinen, Leena
  MTT Raportti : 172 (MTT, 2014)
  Maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan merkittävä väheneminen nähdään yhtenä Lapin maaseudun uhkatekijöistä. Tässä selvityksessä on tavoitteena kuvata Lapin maatilojen nykytilaa, tämän hetkisiä kilpailuetuja ja resursointia ...
 • Kehitystä naudanlihantuotantoon : loppuraportti 

  Huuskonen, Arto; Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / KEL Ruukki / Naudanlihantuotanto (ENA/2151)
  MTT Raportti : 167 (MTT, 2014)
  Kehitystä naudanlihantuotantoon -hankkeen tavoitteena oli parantaa suomalaisen naudanlihantuotannon kannattavuutta ja tehostaa lihanautatilojen sekä lihanjalostusteollisuuden kilpailukykyä. Hankkeessa toteutettiin viisi ...
 • Nurmien kaliumtalous. Maan reservikaliumin merkitys kaliumlannoituksen suunnittelussa 

  Virkajärvi, Perttu; Kykkänen, Sanna; Räty, Mari; Hyrkäs, Maarit; Järvenranta, Kirsi; Isolahti, Mika; Kauppila, Raimo
  MTT Raportti : 165 (MTT, 2014)
  Kalium on nurmen sadontuoton kannalta heti typen jälkeen tärkein ravinne. Se vaikuttaa paitsi sadon tuottoon myös nurmen ravitsemukselliseen laatuun. Nurmet käyttävät runsaasti kaliumia ja sadon mukana kaliumia voi poistua ...
 • Peruna paremmaksi 

  Kankaala, Anu; Hiltunen, Soila; Lahdenperä, Helena; Myllykangas, Kaisa; Virtanen, Elina
  MTT Raportti : 171 (MTT, 2014)
  Laadukas peruna on käyttötarkoitukseen sopivaa, virheetöntä, ravintoarvoltaan hyvää ja käyttöturvallista. Laadukas peruna ei sisällä kemiallisia torjunta-aineita, haitallisia yhdisteitä tai raskasmetalleja. Laatuvaihtelut ...
 • Listeria monocytogenes -patogeenin tunnistusmenetelmiä elintarviketuotannossa 

  Välimaa, Anna-Liisa; Tilsala-Timisjärvi, Anu; Virtanen, Elina
  MTT Raportti : 169 (MTT, 2014)
  Elintarvikkeet ovat sairautta aiheuttavien mikrobien, kuten bakteerien ja virusten merkittäviä tartuntalähteitä. Erityisesti eläinten ja ihmisten välillä tarttuvat zoonoottiset bakteerit, kuten Campylobacter jejuni, ...
 • Ruokahävikki alkutuotannossa ja elintarvikejalostuksessa. Foodspill 2 -hankkeen loppuraportti 

  Hartikainen, Hanna; Kuisma, Miia; Pinolehto, Marja; Räikkönen, Raija; Kahiluoto, Helena
  MTT Raportti : 170 (MTT, 2014)
  Ruoantuotannon ympäristövaikutukset ovat merkittävät ja syntyvä ruokahävikki vielä korostaa niitä: negatiiviset ympäristövaikutukset, mukaan lukien resurssienkulutus, ovat aiheutuneet turhaan, kun ruoaksi tuotettu tuote ...
 • Vihreän talouden toimintamalli : tapaustutkimus Sodankylästä 

  Kitti, Laura; Ovaska, Ulla; Wuori, Olli; Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / TAL Talous- ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus (TAY/4110)
  MTT Raportti : 168 (MTT, 2014)
  Vihreä talous pyrkii ihmisten hyvinvoinnin ja sosiaalisen tasa-arvoisuuden parantamiseen vähentäen samalla merkittävästi ympäristöriskejä. Tämä raportti esittelee vihreän talouden toimintamallia, joka pyrkii maaseutualueiden ...

Katso lisää