MTT:n julkaisuja. Sarjat A ja B - Selaus syöttöajan mukaan

  • Laatuvihannesten hyvät viljelymenetelmät : tutkimusohjelman loppuseminaari 

   Salo, Tapio (toim.)
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja B : 12 (Maatalouden tutkimuskeskus (MTT), 1997)
  • Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuluettelo 1996 

   Maatalouden tutkimuskeskus (MTT) / TPY Tietopalveluyksikkö / Tietopalveluyksikkö TPY
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja B : 8 (Maatalouden tutkimuskeskus (MTT), 1997)
  • Siilinjärven apatiittipöly ja muut hidasliukoiset fosfori- ja kalium-lannoitteet luomuviljelyssä Tuloksia koesarjasta vuosilta 1990-1995 

   Seuri, Pentti; Nykänen, Arja; Huhta, Harri
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 54 (MTTMaatalouden tutkimuskeskus, 2001)
   Kahdessa kenttäkokeessa MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) ekologisen tuotannon tutkimusasemalla Juvalla tutkittiin 1990-1995 erilaisten kivijauheiden, luujauhon ja kompostin käyttökelpoisuutta fosfori- ja ...
  • Siitakkeen kannat ja viljelytekniikka 

   Kemppainen, Riitta
   MTT:n julkaisuja. Sarja A : 104 (MTT, 2001)
   Tutkimuksen tavoitteena oli saada viljelyyn sekä laadullisesti että määrällisesti nykyistä paremman sadontuotantokyvyn omaavia siitakekantoja ja löytää ratkaisuja viljelyketjun biologisiin ja teknisiin ongelmiin. Kolmivuotisen ...
  • Leikkoruusun viljelyn tehostaminen - tiheäviljelytuotanto ja sen talous 

   Särkkä, Liisa; Kaunisto, Tiina; Rauniomaa, Eija
   MTT:n julkaisuja. Sarja A : 103 (MTT, 2001)
   Leikkoruusun viljelyn tehostamista tutkittiin vuosina 1998-2000. Tavoitteena oli laadukkaan ruususadon määrän kaksinkertaistaminen viljelypinta-alaa ja tuotantopanosta kohden. Viljelymenetelmältä edellytettiin viljelyvarmuutta, ...
  • Kalifornianripsiäisen (Frankliniella occidentalis) hallinta torjunta-aineiden käytön minimoivassa leikkoruusutuotannossa (1997 99) 

   Vänninen, Irene; Linnamäki, Marika; Jaaksi, Sari; Hulshof, Jan
   MTT:n julkaisuja. Sarja A : 102 (MTT, 2001)
   Kalifornianripsiäisen torjuntaa leikkoruusulla pyrittiin tehostamaan seuraavilla tavoilla: (1) tutkimalla ripsiäisten biologiaa; (2) tutkimalla Amblyseius cucumeris -ripsiäispetopunkkien yhteiskäyttöä kasvualustassa ...
  • Luonnonkasvien siemensadot Pohjois-Suomessa 

   Nissinen, Oiva; Heinonen, Alpo
   MTT:n julkaisuja. Sarja A : 101 (MTT, 2001)
   Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) Lapin tutkimusasemalla Rovaniemellä (66°35`N) vertailtiin vuosina 1996-1999 luonnonkasvien viljelyominaisuuksia sekä siemensadon määrää ja laatua. Tavoitteena oli selvittää ...
  • Kasviperäiset biomolekyylit - fenoliset yhdisteet ja terpeenit : Kirjallisuuskatsaus 

   Hyvärinen, Helena (toim.)
   MTT:n julkaisuja. Sarja A : 100 (MTT, 2001)
   Tässä sarjassa on aiemmin julkaistu kasvien glukosinolaatteja käsittelevä kirjallisuuskatsaus. Tämä kirjallisuuskatsaus käsitelee fenolisia yhdisteitä ja terpeenejä. Fenoliset yhdisteet ja terpeenit ovat kasvien sekundäärisiä ...
  • Tutkimusasemien viljelymaiden ravinne- ja raskasmetallipitoisuuksien seuranta : Muutokset aikavälillä 1992-1997 

   Sippola, Jouko; Kivistö, Pekka; Mäkelä-Kurtto, Ritva
   MTT:n julkaisuja. Sarja B : 27 (MTT, 2001)
   Viljelymaiden ravinne- ja raskasmetallipitoisuuksien seurantaa varten kerättiin syksyllä 1997 maanäytteet Maatalouden tutkimuskeskuksen (nykyisin Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, MTT) ja Sokerijuurikkaan ...
  • Mustaherukan lannoitus ja alasleikkaus 

   Aflatuni, Abbas; Prokkola, Soile; Luoma, Sirkka
   MTT:n julkaisuja. Sarja A : 99 (MTT, 2001)
   Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa (MTT) selvitettiin lannoitustavan ja kasvuston alasleikkausajankohdan vaikutusta mustaherukkaan. Kokeet olivat Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasemalla Ruukissa. Lannoituskokeessa ...
  • Turve kestokuivikkeena sikaloissa 

   Mäittälä, Jukka; Heinonen-Tanski, Helvi; Herve, Sirpa; Kangas, Juhani; Louhelainen, Kyösti; Nikkola, Tiina; Paasonen, Merja; Puumala, Maarit; Rautiala, Sirpa; Seuri, Markku; Veijanen, Anja
   MTT:n julkaisuja. Sarja A : 97 (MTT, 2001)
   Tutkimuksessa selvitettiin turvepohjaisen kompostisikalan vaikutuksia ympäristöön, ympäristön viihtyisyyteen ja viljelijöiden terveyteen. Tulosten perusteella turve edellytti pihattotyyppisissä sikaloissa vähemmän työtä ...
  • Tutkittuja kasveja viherrakentamisen tarpeisiin KESKAS-kantavalintakokeet MTT:ssä vuosina 1988-2000 

   Juhanoja, Sirkka; Aaltonen, Marja; Aflatuni, Abbas; Heinonen, Alpo; Kemppainen, Riitta; Paasikivi, Petra; Sorvari, Katja; Vehkalahti, Minna; Virtanen, Arja
   MTT:n julkaisuja. Sarja A : 98 (MTT, 2001)
   MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) kantavalintakokeissa tutkittiin vuosina 1988-2000 yhteensä 128 pensaskantaa. Tutkitut kannat kuuluivat sukuihin Forsythia, Hydrangea, Lonicera, Philadelphus, Rosa, Spiraea, ...
  • Rikkakasvien torjunta kevätviljasta 

   Jalli, Heikki; Laine, Antti; Junnila, Sanni
   MTT:n julkaisuja. Sarja A : 96 (MTT, 2001)
   Maatalouden tutkimuskeskuksen (MTT, nykyisin Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) kuudella koepaikalla tutkittiin vuosina 1992-1994, miten kaksi rikkakasvihävitettä eli herbisidiä, kolme käyttömäärää ja kaksi ...
  • ELEVA elektronisen tietomateriaalin tuotanto, hankinta, jakelu ja varastointi MTT:ssä 

   Suonpää, Sirpa; Aaltonen, Maj-Lis; Mattila, Ilkka
   MTT:n julkaisuja. Sarja B : 26 (MTT, 2001)
   MTT:n sisäisessä ELEVA-hankkeessa selvitettiin elektronisen tietomateriaalin tuotantoon, hankintaan, varastointiin ja jakeluun liittyviä kysymyksiä vuosina 1998 2001. Hankkeen tehtävänä oli MTT:tä hyödyttävien nykyaikaisten ...
  • Mikkelin kaupungin puhdistamolietteen käyttömahdollisuus maataloudessa 

   Nykänen-Kurki, Päivi; Mäkelä-Kurtto, Ritva; Mäkinen-Aakula, Marjo; Tontti, Tiina; Mäntylahti, Väinö
   MTT:n julkaisuja. Sarja A : 95 (MTTMaatalouden tutkimuskeskusMTT, 2001)
   Maatalouden tutkimuskeskus (1. maaliskuuta 2001 alkaen MTT, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) selvitti vuonna 1999 Mikkelin vesilaitoksen toimeksiannosta puhdistamolietteen käyttömahdollisuutta maataloudessa. ...
  • Elintarvikeklusterin tutkimusohjelman loppuraportti 

   Ryhänen, Eeva-Liisa (toim.); Salo, Riitta (toim.)
   MTT:n julkaisuja. Sarja A : 93 (Maatalouden tutkimuskeskusMTTMTTMaatalouden tutkimuskeskusMaatalouden tutkimuskeskus, 2001)
   Elintarvikeklusterin tutkimusohjelma on osa vuonna 1997 käynnistynyttä tutkimuksen lisärahoitusohjelmaa. Tutkimus pyrkii edistämään EU-jäsenyyden edellyttämää maa- ja elintarviketalouden sopeutumista ja kilpailukyvyn ...
  • Virallisten lajikekokeiden tulokset 1993-2000 

   Kangas, Arjo; Laine, Antti; Niskanen, Markku; Salo, Yrjö; Vuorinen, Martti; Jauhiainen, Lauri; Mäkelä, Lea
   MTT:n julkaisuja. Sarja A : 94 (Maatalouden tutkimuskeskusMaatalouden tutkimuskeskusMTT, 2001)
  • Ajettavien työkoneiden kulkuteiden turvallisuus 

   Suutarinen, Juha; Leskinen, Timo; Lehtelä, Jouni; Olkinuora, Pekka; Väänänen, Janne; Plaketti, Pekka; Haapala, Hannu
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 92 (Maatalouden tutkimuskeskus, 2001)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ajettavien työkoneiden kulkuteihin liittyviä ongelmia ja käytettävissä olevien tutkimusmenetelmien soveltuvuutta niiden ratkaisemiseen. Kulkutiellä tarkoitetaan koneen sisään- ja ...
  • Ympäristötuen ehdot ja maan helppoliukoisen fosforin pitoisuus 

   Yli-Halla, Markku; Nykänen, Arja; Siimes, Katri; Tuhkanen, Hanna-Riikka
   MTT:n julkaisuja. Sarja A : 77 (Maatalouden tutkimuskeskusMTT, 2001)
   Tässä raportissa tarkastellaan, miten vuosina 1995-1999 toteutettu maatalouden ympäristöohjelma ja sen ympäristötuen ehtojen mukainen fosforilannoitus vaikuttivat maan helppoliukoisen fosforin pitoisuuteen. Selvitys ...
  • Kasvukauden oloihin sopeutuva puutarhaviljely 

   Tahvonen, Risto; Suojala, Terhi; Sironen, Leija (toim.)
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 91 (Maatalouden tutkimuskeskus, 2001)
   Puutarhakasvien kasvun hallinta ja siihen liittyvät viljelytekniset ratkaisut ovat suurten ja laadukkaiden satojen avain. Olosuhteiden hallintaa ja päätöksentekoa voidaan auttaa kasvumalleilla, joiden soveltaminen avomaalle ...