MTT:n julkaisuja. Sarjat A ja B

 

Sarjan A julkaisut Sarjassa A julkaistiin tutkimushankkeiden loppuraportteja, tutkimusraportteja ja kirjallisuuskatsauksia. Sarja ilmestyi vuosien 1996-2001 aikana.
Sarjan B julkaisut Sarjan B sisältönä olivat tutkimushankkeiden esiselvitykset ja väliraportit, numeroaineistot, menetelmäkuvaukset sekä oppaat ja ohjeet. Julkaisut oli tarkoitettu lähinnä MTT:n sisäiseen käyttöön. Sarjaa julkaistiin vuosien 1996-2001 aikana.

Uusimmat viitteet

 • Laatuvihannesten hyvät viljelymenetelmät : tutkimusohjelman loppuseminaari 

  Salo, Tapio (toim.)
  Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja B : 12 (Maatalouden tutkimuskeskus (MTT), 1997)
 • Kasviperäiset biomolekyylit - fenoliset yhdisteet ja terpeenit : Kirjallisuuskatsaus 

  Hyvärinen, Helena (toim.)
  MTT:n julkaisuja. Sarja A : 100 (MTT, 2001)
  Tässä sarjassa on aiemmin julkaistu kasvien glukosinolaatteja käsittelevä kirjallisuuskatsaus. Tämä kirjallisuuskatsaus käsitelee fenolisia yhdisteitä ja terpeenejä. Fenoliset yhdisteet ja terpeenit ovat kasvien sekundäärisiä ...
 • Kasvukauden oloihin sopeutuva puutarhaviljely 

  Tahvonen, Risto; Suojala, Terhi; Sironen, Leija (toim.)
  Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 91 (Maatalouden tutkimuskeskus, 2001)
  Puutarhakasvien kasvun hallinta ja siihen liittyvät viljelytekniset ratkaisut ovat suurten ja laadukkaiden satojen avain. Olosuhteiden hallintaa ja päätöksentekoa voidaan auttaa kasvumalleilla, joiden soveltaminen avomaalle ...
 • Savimaan fosforin saatavuuden parantaminen runsaalla kalkituksella sekä ruokamullan ja fosforin syvämultauksella 

  Saarela, Into; Kakkonen, Kimmo; Salo, Yrjö
  Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 87 (Maatalouden tutkimuskeskus, 2000)
  Savimaiden tavallista runsaammalla kalkituksella pyrittiin hyödyntämään niihin kertynyttä fosforia ja korvaamaan kallista ja vesistöjä rehevöittävää fosforilannoitusta kalkilla. Ruokamullan ja fosforilannoitteiden ...
 • Suojakaistat ravinnekuormituksen vähentäjänä 

  Uusi-Kämppä, Jaana; Kilpinen, Marja
  Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 83 (Maatalouden tutkimuskeskus, 2000)
  Maatalouden tutkimuskeskukseen (MTT) Lintupajun peltoalueelle Jokioisiin perustettiin suojakaistakenttä 1980-luvun lopussa. Koekentällä seurattiin 10 m leveän nurmikaistan ja luonnonkasveja kasvavan luonnonkaistan kykyä ...
 • Maatalouden tutkimus- ja tuotantopäivät. 20-vuotisjuhlaseminaari Jokioinen, 26.-27.7.2000 

  Salo, Riitta (toim.)
  Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 79 (Maatalouden tutkimuskeskus, 2000)
  Tähän julkaisuun on koottu 20. Maatalouden tutkimus- ja tuotantopäivien esitelmät. Kaksipäiväinen tilaisuus järjestettiin 26.-27.7.2000 Maatalouden esittelypuisto Elonkierrossa Jokioisissa. Ensimmäisen päivän teemana ...
 • Viljelyn, neuvonnan ja tutkimuksen keskellä 

  Seppänen, Laura; Muuttomaa, Elina; Granstedt, Artur; Pehu, Eija
  Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 75 (Maatalouden tutkimuskeskus, 2000)
  Osallistuva luomuvihannestilojen kehittäminen (OVI) oli Maatalouden tutkimuskeskuksen Ekologisen tuotannon ja Helsingin yliopiston Kasvintuotantotieteen laitoksen yhteishanke vuosina 1995-1998. Hanke toimi yhteistyössä ...
 • Maatalouden kestävyyden indikaattorit 

  Yli-Viikari, Anja; Hietala-Koivu, Reija; Risku-Norja, Helmi; Seuri, Pentti; Soini, Katriina; Widbom, Timo; Voutilainen, Pasi
  Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 74 (Maatalouden tutkimuskeskus, 2000)
  Tutkimushankkeen tavoitteena oli kehittää selkeitä ja kokonaisvaltaisia ns. avainindikaattoreita maatalouden kestävyyden arvioimiseen. Kestävä kehitys määriteltiin Brundtlandin komitean mukaisesti kehityksenä, joka turvaa ...
 • Syysvehnän rikkakasvien torjunta ja kasvunsääteet ruisvehnän viljelyssä 

  Jalli, Heikki; Laine, Antti; Junnila, Sanni
  Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 69 (Maatalouden tutkimuskeskus, 2000)
  Maatalouden tutkimuskeskuksessa Jokioisilla ja Mietoisissa tutkittiin vuosina 1991-1993 kolmen rikkakasvihävitteen (herbisidi) tehoa ja käytön kannattavuutta syysvehnän rikkakasvien torjunnassa. Kokeissa oli käsittelemättömän ...
 • Minttututkimus Suomessa. Minttuseminaari Jokioinen 8.12.1999 

  Salo, Riitta (toim.)
  Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 66 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1999)
  Tämä Suomen minttututkimusta käsittelevä esitelmäjulkaisu on melko harvinainen Suomen yrttitutkimuksen historiassa. Julkaisussa käsitellään yhden yrttikasvilajin eli mintun osalta 15 vuoden aikana tehdyt tutkimukset ja ...
 • Miehittämättömän traktorin käytön lyhytaikaiset vaikutukset savimaan rakenteeseen 

  Alakukku, Laura; Aura, Erkki; Pöyhönen, Ari; Sampo, Mikko
  Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 62 (Maatalouden tutkimuskeskusMaatalouden tutkimuskeskus, 1999)
  Käyttämällä nykyaikaista paikannus-, automaatio- ja säätötekniikka Modulaire Oy on rakentanut miehittämättömän, kevyen traktorin. Maatalouden tutkimuskeskuksessa tutkittiin Modulaire-tekniikan käytön vaikutuksia maahan ...
 • Varhais- ja syysperunan laatu 

  Mustonen, Leo
  Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 56 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1999)
  Maatalouden tutkimuskeskuksessa Jokioisissa selvitettiin vuosina 1995-97 varhaisperunan nostoajan ja typpilannoituksen (N) vaikutusta perunan kehitykseen, satoon sekä laatuun. Vertailussa olivat typpilannoitusmäärät 60 ...
 • Heran fermentointituotteiden soveltuvuus rehun säilöntäaineiksi 

  Mikkonen, Helmi; Puikkonen, Marita; Joki-Tokola, Erkki; Myllykoski, Liisa
  Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 52 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1999)
  Tämän työn tarkoituksena oli kehittää herapohjainen säilöntäaine nurmirehulle ja tuoreena säilöttävälle rehuviljalle. Tuote valmistettiin fermentoimalla heraa panostoimisesti Lactobacillus delbrueckii- ja Propionibacterium ...
 • Keskeisten alkutuotantotekijöiden ja prosessoinnin vaikutus maidon laatuun : kirjallisuuskatsaus 

  Jokela, Marjatta; Jaakkola, Seija; Huhtanen, Pekka; Rokka, Timo; Korhonen, Hannu; Salo-Väänänen, Pirjo; Piironen, Vieno
  Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 41 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1998)
  Tämä julkaisu koostuu kolmesta kirjallisuuskatsauksesta. Ne liittyvät esitutkimukseen, jonka maa- ja metsätalousministeriö teetti maataloudellisten yhteistutkimushankkeiden maito-ohjelmaa varten. Ohjelman valmistelu ...
 • Viljelytoimien vaikutus varastoitavan porkkanan, sipulin ja keräkaalin satoon ja laatuun 

  Suojala, Terhi; Pessala, Raili
  Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 34 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1998)
  Varastovihannesten laadun kehittäminen ja hävikin minimointi -tutkimushankkeen tavoitteina oli selvittää, mitkä viljelytekijät vaikuttavat varastoidun sadon laatuun ja miten varastohävikkiä voidaan pienentää. Erityisesti ...
 • Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuluettelo 1996 

  Maatalouden tutkimuskeskus (MTT) / TPY Tietopalveluyksikkö / Tietopalveluyksikkö TPY
  Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja B : 8 (Maatalouden tutkimuskeskus (MTT), 1997)
 • Siilinjärven apatiittipöly ja muut hidasliukoiset fosfori- ja kalium-lannoitteet luomuviljelyssä Tuloksia koesarjasta vuosilta 1990-1995 

  Seuri, Pentti; Nykänen, Arja; Huhta, Harri
  Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 54 (MTTMaatalouden tutkimuskeskus, 2001)
  Kahdessa kenttäkokeessa MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) ekologisen tuotannon tutkimusasemalla Juvalla tutkittiin 1990-1995 erilaisten kivijauheiden, luujauhon ja kompostin käyttökelpoisuutta fosfori- ja ...
 • Siitakkeen kannat ja viljelytekniikka 

  Kemppainen, Riitta
  MTT:n julkaisuja. Sarja A : 104 (MTT, 2001)
  Tutkimuksen tavoitteena oli saada viljelyyn sekä laadullisesti että määrällisesti nykyistä paremman sadontuotantokyvyn omaavia siitakekantoja ja löytää ratkaisuja viljelyketjun biologisiin ja teknisiin ongelmiin. Kolmivuotisen ...
 • Leikkoruusun viljelyn tehostaminen - tiheäviljelytuotanto ja sen talous 

  Särkkä, Liisa; Kaunisto, Tiina; Rauniomaa, Eija
  MTT:n julkaisuja. Sarja A : 103 (MTT, 2001)
  Leikkoruusun viljelyn tehostamista tutkittiin vuosina 1998-2000. Tavoitteena oli laadukkaan ruususadon määrän kaksinkertaistaminen viljelypinta-alaa ja tuotantopanosta kohden. Viljelymenetelmältä edellytettiin viljelyvarmuutta, ...
 • Kalifornianripsiäisen (Frankliniella occidentalis) hallinta torjunta-aineiden käytön minimoivassa leikkoruusutuotannossa (1997 99) 

  Vänninen, Irene; Linnamäki, Marika; Jaaksi, Sari; Hulshof, Jan
  MTT:n julkaisuja. Sarja A : 102 (MTT, 2001)
  Kalifornianripsiäisen torjuntaa leikkoruusulla pyrittiin tehostamaan seuraavilla tavoilla: (1) tutkimalla ripsiäisten biologiaa; (2) tutkimalla Amblyseius cucumeris -ripsiäispetopunkkien yhteiskäyttöä kasvualustassa ...

Katso lisää