MTT:n julkaisuja. Sarjat A ja B - Selaus julkaisuajan mukaan

  • MAATTI-tietokantojen sisältöopas tallentajille ja tiedonhakijoille 

   Lindqvist, Anne; Mattila, Ilkka; Aaltonen, Maj-Lis; Kallio, Rauha; Lemmetty, Raija
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja B : 4 (Maatalouden tutkimuskeskusMaatalouden tutkimuskeskus (MTT), 1996)
  • Agronet-palveluiden tuottaminen Internetiin : palveluntuottajan opas 

   Alhainen, Virpi; Haavisto, Pekka; Piekkari, Sirpa
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja B : 5 (Maatalouden tutkimuskeskus (MTT), 1996)
  • Agronet-palvelut Internetissä 

   Alhainen, Virpi; Haavisto, Pekka; Piekkari, Sirpa
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja B : 3 (Maatalouden tutkimuskeskus (MTT)Maatalouden tutkimuskeskus (MTT), 1996)
  • Kasvu- ja sadonkorjuuolojen vaikutus avomaanvihannesten varastokestävyyteen : kirjallisuuskatsaus 

   Suojala, Terhi; Pessala, Raili
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 9 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1996)
   Vihannesten varastohävikin tärkeimmät aiheuttajat ovat hengitys, veden haihdunta, tuotteen koostumuksen muuttuminen, versojen ja juurten kasvu, fysiologiset vioitukset, varastotaudit ja etyleenivioitukset. Eri tekijöiden ...
  • Rehuviljan laji- ja lajikeseokset 

   Hiivola, Sirkka-Liisa; Kangas, Arjo
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 1 (Maatalouden tutkimuskeskusMaatalouden tutkimuskeskus, 1996)
   Alustava ohralajikkeiden seoskoe tehtiin MTT:n Etelä-Pohjanmaan tutkimusasemalla Ylistarossa vuosina 1980-83. Tutkimussuunnitelmaa tarkennettiin ja vuosina 1984-86 tehtiin ohran ja kauran seoskoe kolmella tutkimusasemalla. ...
  • Porkkanan, kaalien ja sipulin CA- ja MA-varastointi 

   Kinnunen, Arvo; Ahvenainen, Raija
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 10 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1996)
   Kasvisten varastoinnin aikana tärkeimpiä laatua alentavia tekijöitä on soluhengitys. Soluhengityksen hidastaminen yleensä parantaa kasvisten säilyvyyttä. Oikean varastointilämpötilan ohella kasvista ympäröivän kaasutilan ...
  • Ryvässipulin viljely ja varastointi 

   Nissinen, Oiva; Heinonen, Alpo
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 13 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1996)
   Vuosina 1991-1994 Maatalouden tutkimuskeskuksen Lapin tutkimusasemalla Rovaniemellä tutkittiin istutustiheyden ja istukaskoon vaikutusta ryvässipulin satoon sekä varastointilämpötilan vaikutusta sipulien säilyvyyteen ja ...
  • Torjunta-ainepäästöt maataloudessa (MATYVA-Projekti) 

   Laitinen, Pirkko; Raisio, Ritva; Siimes, Katri
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 12 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1996)
   Tämä selvitys on osa vuonna 1993 käynnistynyttä 'Maatalouden tuotantovaihtoehtojen ympäristötaloudelliset vaikutukset'(MATYVA) -projektia (Osa 4.2: 'Tavanomaisen viljelyn torjunta-ainepäästöt'). Sen tarkoituksena on kuvata ...
  • Virallisten lajikekokeiden tulokset 1988-1995 

   Järvi, Aulis; Kangas, Arjo; Salo, Yrjö; Talvitie, Heikki; Vuorinen, Martti; Mäkelä, Lea
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 2 (Maatalouden tutkimuskeskusMaatalouden tutkimuskeskus, 1996)
   Virallisen lajiketoiminnan tehtävänä on selvittää uusien peltokasvilajikkeiden viljelyarvo ennen niiden viljelyyn ottamista. Peltokasvien viralliset lajikekokeet järjestää Maatalouden tutkimuskeskus. Lajikekokeita on ...
  • Ravinteiden kauppataseet nautakarjatilojen ravinteidenkäytön kuvaajina 

   Väisänen, Jaana
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 8 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1996)
   Tutkimuksessa kuvattiin typen, fosforin ja kaliumin kauppataseiden avulla kuuden eteläsavolaisen nautakarjatilan ravinteiden käyttöä viiden vuoden seurantajakson aikana. Tiloista kahdella viljeltiin tavanomaisesti, kuitenkin ...
  • Sian ja naudan ruokinnan vaikutus lihan laatuun 

   Jokela, Marjatta; Rinne, Marketta
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 7 (Maatalouden tutkimuskeskusMaatalouden tutkimuskeskus, 1996)
   Julkaisu koostuu kahdesta osasta, jotka käsittelevät ruokinnan vaikutusta sianlihan ja naudanlihan laatuun. Kirjallisuusselvityksen perusteella ruokinnalla on selvä vaikutus sianlihan laatuun vaikka muutkin tekijät kuten ...
  • Agrokuidun tuotanto ja käyttö Suomessa : tutkimuksen loppuraportti. I osa : Agrokuitukasvien viljely : viljelytoimenpiteiden ja lajikevalinnan vaikutus agrokuitukasvien satoon ja kivennäisainekoostumukseen 

   Pahkala, Katri; Mela, Timo; Hakkola, Heikki; Järvi, Aulis; Virkajärvi, Perttu
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 3 (Maatalouden tutkimuskeskusMaatalouden tutkimuskeskus, 1996)
   Viljelytoimenpiteiden ja lajikevalinnan vaikutusta agrokuitukasvien satoon ja kivennäisainekoostumukseen tutkittiin vuosina 1993-1995 Jokioisissa ja MTT:n kahdeksalla tutkimusasemalla ja koepaikalla sekä Kemiran Kotkaniemen ...
  • Typpi- ja fosforihuuhtoutumat karjatilojen salaojavesissä 

   Urvas, Leila
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 11 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1996)
   Karjatilojen salaojavesien typpi- ja fosforihuuhtoutumia tutkittiin Jokioisilla ja Tammelassa kahtena peräkkäisenä vuonna. Ensimmäinen tutkimusvuosi sisältää toukokuusta 1993 huhtikuulle 1994 ja toinen vuosi toukokuusta ...
  • Agrokuidun tuotanto ja käyttö Suomessa : tutkimuksen loppuraportti. III osa : vaihtoehtoiset kuidutusmenetelmät 

   Laamanen, Jouko; Sundquist, Jorma
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 5 (Maatalouden tutkimuskeskusMaatalouden tutkimuskeskus, 1996)
   Agrokuidun tuotanto ja käyttö -projektin loppuraporttien sarjan osana III julkaistaan viisi erillistä tutkimusta vaihtoehtoisista kuidutusmenetelmistä. Osajulkaisut ovat: 1) Hatakka, A. & Mettälä, A. Agrokuitujen biotekninen ...
  • Agrokuidun tuotanto ja käyttö Suomessa, tutkimuksen loppuraportti, IV osa : ruokohelpisulfaattimassa hienopaperin raaka-aineena 

   Paavilainen, Leena; Tulppala, Jorma; Varhimo, Antero; Ranua, Marjatta; Pere, Jaakko
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 6 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1996)
   Suomen oloissa lyhytkuituista ruokohelpeä on mahdollista käyttää hienopaperin raaka-aineena. Ruokohelven kuitupituus ja pituusmassa ovat hieman alhaisemmat kuin koivumassalla, mistä on seurauksena suuri kuitumäärä ...
  • Lajikekoesarjojen analysointi 

   Öfversten, Jukka; Nikander, Hannele
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja B : 2 (Maatalouden tutkimuskeskusMaatalouden tutkimuskeskus (MTT), 1996)
  • Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisusarjat A ja B : opas kirjoittajille 

   Uusikylä, Marjo; Huuhtanen, Silja
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja B : 1 (Maatalouden tutkimuskeskusMaatalouden tutkimuskeskus (MTT), 1996)
  • Agrokuidun tuotanto ja käyttö Suomessa : tutkimuksen loppuraportti. II osa : ruokohelven korjuu, varastointi ja mekaaninen esikäsittely sekä tuotantokustannukset ja saatavuus 

   Hemming, Mika; Maunu, Tarmo; Suokannas, Antti; Järvenpää, Markku; Pehkonen, Aarne
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 4 (Maatalouden tutkimuskeskusMaatalouden tutkimuskeskus, 1996)
   "Agrokuidun tuotanto ja käyttö Suomessa" -tutkimushankkeen maatalousteknologisessa osatutkimuksessa selvitettiin heinäkasvien, etenkin ruokohelven, korjuuseen, varastointiin ja mekaaniseen jakeistamiseen soveltuvaa tekniikkaa. ...
  • Tiiviin maan syväkuohkeutus 

   Alakukku, Laura; Elonen, Paavo
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 30 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1997)
   Tiiviin maan rakennetta yritettiin parantaa mekaanisella syväkuohkeutuksella 17 kenttäkokeessa eri puolilla Etelä-Suomea. Koelohkot olivat kivennäismailla. Seitsemässä kokeessa selvitettiin maan kosteuden vaikutusta ...
  • Kaupalliseen siementuotantoon soveltuvia luonnonkasveja 

   Kaunisto, Anja; Uosukainen, Marjatta; Kukkonen, Asko; Kemppainen, Riitta
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 17 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1997)
   Tutkimuksessa selvitettiin ruohovartisten luonnonkasvien siementuotanto-ominaisuuksia peltoviljelyssä. Kotimaisille luonnonkasvien siemenille on kysyntää, mutta tarjolla on ollut tähän mennessä lähinnä luonnosta kerättyä ...