Agricultural and Food Science - Selaus nimekkeen mukaan

  • A combined infrared/heat pump drying technology applied to a rotary dryer 

   Pääkkönen, Kirsti
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Infrapunakuivaus on yrttien ja vihannesten kuivaukseen soveltuva menetelmä, jonka käyttö vaatii laitteiston, jossa kuivattava materiaali liikkuu niin, että kuivuminen tapahtuu tasaisesti. Kokeissa kuivattiin koivun, horsman ...
  • A comparison of nitrogen and carbon reserves in acid sulphate and non acid sulphate soils in western Finland 

   Paasonen-Kivekäs, Maija; Yli-Halla, Markku
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
   Tavanomaisten viljelymaiden hiilestä ja typestä valtaosa on sitoutuneena muokkauskerroksen orgaaniseen ainekseen. Happamissa sulfaattimaissa on melko runsaasti orgaanista ainesta myös muokkauskerroksen alapuolella. ...
  • A dynamic programming model for optimising feeding and slaughter decisions regarding fattening pigs 

   Niemi, Jarkko K
   Agricultural and Food Science : Supplement 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2006)
   Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin tarkennetun ruokinnan ja eläinaineksen perinnöllisen laadun parantamisen taloudellisia hyötyjä suomalaisilla lihasioilla. Tarkennetulla ruokinnalla tarkoitetaan sialle annettavan rehun ...
  • A linkage map of spring turnip rape based on RFLP and RAPD markers 

   Tanhuanpää, Pirjo K.; Vilkki, Juha P.; Vilkki, H. Johanna
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Rypsin kytkentäkartan laatimista varten kasvatettiin F2- populaatio, jonka vanhempina olivat yksilöt kevätrypsilinjoista Jo4002 ja Sv3402. DNA-polymorfia oli runsasta tässä karttapopulaatiossa: testatuista 81 RFLP-probista ...
  • A mouse model for improving cell survival of bisected cattle embryos 

   Bredbacka, Peter
   Agricultural and Food Science in Finland : 5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Morula- ja blastokystivaiheessa olevia hiiren alkioita halkaistiin mikroterällä M2-liuoksessa. Halkaisukokeessa tutkittiin sakkaroosin (200 mM) ja sytokalasiinin (7,5 ug/ml) vaikutusta solujen kestävyyteen kaksoisvärjäyksen ...
  • A rainfall simulation study on the relationships between soil test P versus dissolved and potentially bioavailable particulate phosphorus forms in runoff 

   Uusitalo, Risto; Aura, Erkki
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
   Valumavesiin liuenneen fosforin lisäksi osa maaaineksen mukana pelloilta kulkeutuvasta fosforista kiihdyttää vesistöjen rehevöitymistä. Koska maaainesfosforin rehevöittävien muotojen määrittäminen valumavesistä on kallista, ...
  • A review of risk prioritisation schemes of pathogens, pests and weeds: principles and practices 

   Heikkilä, Jaakko
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2011)
   Yhteiskunnan resurssien niukkuuden vuoksi myös bioturvallisuuteen käytettyjen voimavarojen käyttöä tulee kohdentaa ja priorisoida. Akateemisessa kirjallisuudessa on useita malleja, joita on kehitetty tautien ja tuholaisten ...
  • A simple culture system for time-lapse video recording of bovine embryos 

   Peippo, Jaana; Bredbacka, Peter
   Agricultural and Food Science in Finland : 5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandAgricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Aikaviivenauhoituksen avulla naudan alkionviljelyä voidaan seurata yhtäjaksoisesti optimiolosuhteissa, joissa lämpötila ja kaasukehä pysyvät vakioina ja alkiot eivät altistu valon lyhyille aallonpituuksille. Mikroskoopin ...
  • Abatement costs for agricultural nitrogen and phosphorus loads: a case study of crop farming in south-western Finland 

   Helin, Janne; Laukkanen, Marita; Koikkalainen, Kauko
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2006)
   Tehokas maatalouden ympäristöpolitiikan suunnittelu vaatii tuekseen tietoa ravinnekuormituksen vähentämisen kustannuksista. Tässä tutkimuksessa kehitettiin empiirinen malli, jonka avulla kyetään arvioimaan maatalousmaan ...
  • Accumulation and translocation of sparingly soluble manure phosphorus in different types of soils after long-term excessive inputs 

   Uusitalo, Risto; Ylivainio, Kari; Turtola, Eila; Kangas, Arjo
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Turkiseläinten lanta sisältää runsaasti fosforia, joka on pääosin niukkaliukoista. Maassa turkiseläinlannan lannoitusvaikutus on siten aluksi heikompi kuin esimerkiksi naudan lannan lannoitusvaikutus. Turkiseläinten ...
  • Acknowledgement of referees 


   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2010)
  • Acute toxicity of birch tar oil on aquatic organisms 

   Hagner, Marleena; Penttinen, Olli-Pekka; Pasanen, Tiina; Tiilikkala, Kari; Setälä, Heikki
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2010)
   Koivuöljytisle (birch tar oil; BTO) on grillihiilen valmistuksessa syntyvä sivutuote, joka uusimpien tutkimustulosten mukaan soveltuu kasvinsuojeluaineeksi ja biosidiksi. Tisleellä voidaan torjua rikkakasveja, hyönteisiä ...
  • Agricultural phosphorus and water quality: sources, transport and management 

   Sharpley, Andrew; Gburek, William; Heathwaite, Louise
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Veteen joutuvan fosforin määrä säätelee makeiden vesien rehevöitymistä. Maatalousvaltaiselta valuma-alueelta tulevan fosforin alkuperää selvitettiin maankäytöltään vaihtelevalla alueella Pennsylvaniassa, USA:ssa tutkimalla ...
  • Alien species in the Finnish weed flora 

   Hyvönen, Terho; Jalli, Heikki
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2011)
   Tutkimuksessa selvitettiin kirjallisuuskatsauksen avulla Euroopassa esiintyvien rikkakasvilajien esiintymistä vieraslajeina Suomessa. Selvityksen perusteella pyrittiin arvioimaan uusien vierasrikkakasvilajien mahdollisuuksia ...
  • Allocation of added selenium in lettuce and its impact on roots 

   Simojoki, Asko; Xue, Tailin; Lukkari, Kaarina; Pennanen, Arja; Hartikainen, Helinä
   Agricultural and Food Science in Finland : 3-4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2003)
   Seleeni on eläimille ja ihmisille välttämätön alkuaine, jota lisätään Suomessa moniravinteisiin lannoitteisiin. Lisäyksen tarkoituksena on parantaa peltokasvien seleenin ottoa ja taata ihmisille riittävä seleenin saanti ...
  • Alterations in growth and canopy architecture among dwarf, semidwarf and tall oat lines grown under northern conditions 

   Mäkelä, Pirjo; Muurinen, Susanna; Peltonen-Sainio, Pirjo
   Agricultural and Food Science : 1-2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Kasvien kasvua ja sadontuottoa rajoittaa Suomessa lyhyt ja nopeatempoinen kasvukausi, jolle on tyypillistä vaihteleva säätila ja sateiden epäedullinen painottuminen syksyyn. Kolmevuotisessa peltokokeessa tutkittiin eroja ...
  • Ammonia volatilization, nitrogen in soil, and growth of barley after application of peat manure and pig slurry 

   Mattila, Pasi K
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2006)
   Karjanlanta tulisi levittää niin, että sen typpi tulee viljelykasvien käyttöön eikä kulkeudu ympäristöön. Ympäristönsuojelun ja viljelykasvien typensaannin kannalta on tärkeää pitää typen haihtuminen ammoniakkina lannan ...
  • An analytical procedure for determination of sulphur species and isotopes in boreal acid sulphate soils and sediments 

   Backlund, Krister; Boman, Anton; Fröjdö, Sören; Åström, Mats
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
   An analytical scheme suitable for boreal acid sulphate (AS) soils and sediments was developed on the basis of existing methods. The presented procedure can be used to quantify and discriminate among acid volatile sulphide, ...
  • An integrated simulation model to evaluate national measures for the abatement of agricultural nutrients in the Baltic Sea 

   Hyytiäinen, Kari; Ahtiainen, Heini; Heikkilä, Jaakko; Helin, Janne; Huhtala, Anni; Iho, Antti; Koikkalainen, Kauko; Miettinen, Antti; Pouta, Eija; Vesterinen, Janne
   Agricultural and Food Science : 3-4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   Tässä tutkimuksessa esitetään malli, jonka avulla voidaan arvioida maatalouden ravinnekuormituksen vähentämistoimia kansallisesta näkökulmasta. Stokastinen simulointimalli yhdistää typen ja fosforin kertymisen dynamiikan ...
  • An overview of how rubisco and carbohydrate metabolism may be regulated at elevated atmospheric [CO2] and temperature 

   Bowes, George; Vu, Joseph C.V.; Hussain, Mian W.; Pennanen, Arja H.; Allen, L. Hartwell, Jr.
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1996)
   Ilmakehän nykyinen CO2-pitoisuus ei kyllästä C3-fotosynteesiä, joten fotosynteesi tehostuu CO2-pitoisuuden kaksinkertaistumisen seurauksena. Tehostuminen ei kuitenkaan ole aina yhtä voimakasta. Kasvin mukautuminen korkeaan ...