- Selaus nimekkeen mukaan MTT Raportti

  • Omavarainen Lappi -maaseutuseminaari 

   Kuha, Rauno; Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / KTL Alueet / Rovaniemi (KRV/1122)
   MTT Raportti : 162 (MTT, 2014)
   Omavarainen Lappi -maaseutuseminaari on koottu ohjelmakaudella 2007–2013 toteutettujen kehittämishankkeiden tulosten esittelyä varten. Seminaarin aihepiirit on koottu teemoihin, jotka ovat lappilainen elintarviketuotanto, ...
  • Opas SAS Enterprise Guiden käyttäjälle 

   Hurme, Timo
   MTT Raportti : 5 (MTTMTT, 2010)
   SAS Enterprise Guide on tilastollinen ohjelmisto, joka vaatii toimiakseen myös tavallisen SASohjelmiston. Enterprise Guide on helppokäyttöinen vaihtoehto SAS-ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien hyödyntämiseen. ...
  • Opas standardisarjan ISO 11783 käyttäjille 

   Tuunanen, Lauri
   MTT Raportti : 148 (MTT, 2014)
  • Orgaanisten lannoitevalmisteiden vaikutus kasvien kasvuun - testimenetelmät 

   Salo, Tapio; Palojärvi, Ansa; Kukkonen, Sanna; Vestberg, Mauritz; Kapuinen, Petri; Tontti, Tiina; Ylivainio, Kari; Parikka, Päivi; Nummila, Matti; Maunuksela, Liisa; Lindström, Kristina; Orasmaa, Saila; Paulin, Lars
   MTT Raportti : 101 (2013)
   Orgaaniset lannoitteet, maanparannusaineet ja kasvien kasvua edistävät lannoitevalmisteet (biostimulantit) ovat kasveille potentiaalisia ravinnelähteitä ja niiden tavoitteena on lisätä kasvien kasvua. Mielenkiinto näihin ...
  • Peltobiomassat tulevaisuuden energiaresurssina 

   Pahkala, Katri (toim.); Lötjönen, Timo (toim.)
   MTT Raportti : 44 (MTT, 2012)
   Biomassoja voidaan tuottaa varta vasten bioenergiaksi tai ne voivat olla sivuvirtoja puunjalostusteollisuudesta, maa- ja metsätaloudesta tai esimerkiksi yhdyskuntajätteen biohajoavan osan hyödyntämistä energiaksi. ...
  • Peruna paremmaksi 

   Kankaala, Anu; Hiltunen, Soila; Lahdenperä, Helena; Myllykangas, Kaisa; Virtanen, Elina
   MTT Raportti : 171 (MTT, 2014)
   Laadukas peruna on käyttötarkoitukseen sopivaa, virheetöntä, ravintoarvoltaan hyvää ja käyttöturvallista. Laadukas peruna ei sisällä kemiallisia torjunta-aineita, haitallisia yhdisteitä tai raskasmetalleja. Laatuvaihtelut ...
  • Perunan ilmastovaikutukset 

   Pulkkinen, Hannele; Kemppainen, Mirja; Markus, Anu; Virtanen, Elina
   MTT Raportti : 73 (MTTMTT, 2012)
   Elinkaariarviointia käytetään tuotteiden ympäristövaikutusten selvittämiseen. Kattavan kuvan saamiseksi tietyn tuotteen ympäristövastuullisuudesta tulee tarkastella laajasti eri ympäristövaikutuksia. Elinkaariarvioinnin ...
  • Perunan ja vihannesten sivuvirtojen arvokomponenttien hyötykäyttö 

   Ahokas, Mikko; Välimaa, Anna-Liisa; Kankaala, Anu; Lötjönen, Timo; Virtanen, Elina
   MTT Raportti : 67 (MTT, 2012)
   Tässä raportissa sivuvirroilla tarkoitetaan kaikkia niitä perunan ja vihannesten käsittelyprosesseissa syntyviä jakeita, jotka eivät ole varsinaisia päätuotteita. Sivuvirtoja ovat esimerkiksi kuorimassa, soluneste, ...
  • Perunan kolhiintumisen vähentäminen varastolla ja kauppakunnostuksessa 

   Lötjönen, Timo; Kemppainen, Mirja; Markus, Anu; Virtanen, Elina
   MTT Raportti : 122 (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, 2013)
   Perunan kolhiintuminen aiheuttaa merkittäviä taloudellisia tappioita. Jopa 10 % perunasta voi joutua biojätteeksi käsittelyketjun aiheuttamien kolhujen takia. Nostovaiheen kolhiintumariskit ovat viljelijöillä aika hyvin ...
  • Perunan sadetuksen hallinta 

   Juntunen, Minna; Myllys, Merja; Kankaala, Anu; Degefu, Yeshitila; Sipilä, Anna; Virtanen, Elina
   MTT Raportti : 85 (MTT, 2013)
   Perunan vedentarve on muita viljelykasveja suurempi. Kasvukauden aikainen kuivuus aiheuttaa sadon määrän alenemista ja laadun heikkenemistä. Perunan sadetuksen hallinta -hankkeen tavoitteena oli tuottaa käytännön ...
  • Perunan uudet lannoitteet ja lannoitusmenetelmät 

   Sipilä, Anna; Kemppainen, Mirja; Markus, Anu; Virtanen, Elina
   MTT Raportti : 115 (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, 2013)
   Viime vuosina Suomen lannoitemarkkinoille on tullut uudenlaisia tuotteita ja lannoitusmenetelmiä, kuten nestemäiset lannoitteet ja mikrobeja sisältävät kasvin kasvua edistävät valmisteet. Tätä ennen perunan lannoitus ...
  • Perunateknologian kehittäminen Karjalan tasavallassa 

   Hiltunen, Lea; Sipilä, Anna; Hänninen, Niko; Virtanen, Elina
   MTT Raportti : 38 (MTT, 2011)
   Vuosina 2007 2009 toteutetun Perunateknologian kehittäminen Karjalan tasavallassa hankkeen tavoit-teena oli lisätä perunan satotasoa sekä parantaa sadon laatua ja siten lisätä perunan huoltovarmuutta Kar-jalan tasavallassa. ...
  • Pihvirotuisten nautojen teurasominaisuudet ja lihan laatu 

   Huuskonen, Arto (toim.)
   MTT Raportti : 46 (MTT, 2012)
   MTT:n hallinnoiman InnoNauta Kehitys hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena oli selvittää rodun ja ruokinnan vaikutuksia naudan ruhojen teuraslaatuun sekä lihan laatuominaisuuksiin. Tutkimusta toteutettiin sekä kasvatus- ...
  • Politiikkakatsaus kasvinsuojeluaineiden kestävästä käytöstä : päivitetty 30.9.2013 

   Mäkinen, Taina; Autio, Sari; Erlund, Patrik; Junnila, Sanni; Laitinen, Pauliina; Markkula, Irmeli; Räsänen, Kati; Tiilikkala, Kari
   MTT Raportti : 20 (2013)
   Kasvinsuojelu on oleellinen osa kasvintuotantoa. Kasvintuhoojat kuten rikkakasvit, tuhoeläimet ja kasvitaudit aiheuttavat runsaana esiintyessään merkittäviä sato- ja laatutappiota, jollei niitä torjuta. Kemiallisten ka ...
  • Ravitsemus ja maaperävaikutukset ruoan elinkaariarvioinnissa : SustFoodChoice-hankkeen loppuraportti 

   Saarinen, Merja; Sinkko, Taija; Joensuu, Katri; Silvenius, Frans; Ratilainen, Anna
   MTT Raportti : 146 (MTT, 2014)
  • Regional P stocks in soil and in animal manure as compared to P requirement of plants in Finland : Baltic Forum for Innovative Technologies for Sustainable Manure Management. WP4 Standardisation of manure types with focus on phosphorus 

   Ylivainio, Kari; Sarvi, Minna; Lemola, Riitta; Uusitalo, Risto; Turtola, Eila
   MTT Report : 124 (2014)
   Phosphorus (P) is an essential plant nutrient and sufficient availability is sustained by soil reserves and fertilization. On the other hand, P leaching from agricultural fields causes eutrophication of the surface waters. ...
  • Ruoka lähellä, kuluttaja kaukana? Näkökulmia lähiruoan kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseen 

   Heikkilä, Lotta; Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / TAL Talous- ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus (TAY/4110)
   MTT Raportti : 154 (MTT, 2014)
   Kiinnostus lähiruokaa kohtaan on korkealla. Lähiruoan kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen liittyy kuitenkin paljon haasteita. ”Lähiruoan kysynnän ja tarjonnan kohtaamista edistävät toimenpiteet FOREFOOD” – tutkimushankkeessa ...
  • Ruokahävikki alkutuotannossa ja elintarvikejalostuksessa. Foodspill 2 -hankkeen loppuraportti 

   Hartikainen, Hanna; Kuisma, Miia; Pinolehto, Marja; Räikkönen, Raija; Kahiluoto, Helena
   MTT Raportti : 170 (MTT, 2014)
   Ruoantuotannon ympäristövaikutukset ovat merkittävät ja syntyvä ruokahävikki vielä korostaa niitä: negatiiviset ympäristövaikutukset, mukaan lukien resurssienkulutus, ovat aiheutuneet turhaan, kun ruoaksi tuotettu tuote ...
  • Ruokahävikki ja pakkausvalinnat kotitalouksissa – Kuluttajan matkassa kaupasta kotiin : ECOPAF -hankkeen loppuraportti 

   Hartikainen, Hanna; Timonen, Karetta; Jokinen, Satu; Korhonen, Virpi; Katajajuuri, Juha-Matti; Silvennoinen, Kirsi
   MTT Raportti : 106 (2013)
   Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kotitalouksien ostoprosessia. Kotitalouksien ostoprosessin aikaista käyttäytymistä ja asenteita peilattiin edelleen kotitalouksissa syntyneeseen ruokahävikkiin. Tutkimuksen tavoitteena ...
  • Ruokahävikki suomalaisessa ruokaketjussa: Foodspill 2010-2012 -hankkeen loppuraportti 

   Silvennoinen, Kirsi; Koivupuro, Heta-Kaisa; Katajajuuri, Juha-Matti; Jalkanen, Lotta; Reinikainen, Anu
   MTT Raportti : 41 (MTTMTTMTT, 2012)
   Ruoan päätyminen jätteeksi on ekologisesti ja taloudellisesti kestämätöntä. Raaka-aineiden tuotannosta ja prosessoinnista aiheutuneet ympäristövaikutukset ovat syntyneet turhaan. Yksinkertaisimpia keinoja vähentää ...