"Jalli, Heikki" - Selaus tekijän mukaan MTT:n julkaisusarjat

  • Alien species in the Finnish weed flora 

   Hyvönen, Terho; Jalli, Heikki
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2011)
   Tutkimuksessa selvitettiin kirjallisuuskatsauksen avulla Euroopassa esiintyvien rikkakasvilajien esiintymistä vieraslajeina Suomessa. Selvityksen perusteella pyrittiin arvioimaan uusien vierasrikkakasvilajien mahdollisuuksia ...
  • Composition of weed flora in spring cereals in Finland - a fourth survey 

   Salonen, Jukka; Hyvönen, Terho; Jalli, Heikki
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2011)
   Kevätviljapeltojen rikkakasvillisuutta kartoitettiin Etelä- ja Keski-Suomessa 16 alueella Nivala-Vieremä-Kitee -akselin eteläpuolella vuosina 2007-2009. Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 595 peltoa 283 maatilalta. Pelloista ...
  • Hukkakaura 

   Jalli, Heikki; Paju, Riina
   MTT:n selvityksiä : 8 (MTT, 2002)
   Hukkakaura on lauhkeiden alueiden erityisesti viljoilla kasvava heinämäinen kertarikkakasvi. Seuraavien vuosien saastunnat perustuvat variseviin maassa hyvin säilyviin siemeniin. Siementen pitkä itämislepo ja siementen ...
  • Integroitu kasvinsuojelu (IPM) ja riskienhallinta viljanviljelyssä 

   Alanko, Aino-Maija; Autio, Sari; Huusela-Veistola, Erja; Jalli, Heikki; Jalli, Marja; Junnila, Sanni; Markkula, Irmeli; Mäkinen, Taina; Räsänen, Kati; Tiilikkala, Kari
   MTT Raportti : 107 (2013)
   Suomen ilmasto on pohjoinen ja vaikka ilmasto lämpenisi ja sademäärä kasvaisi, valon määrä ei lisäänny. Ennustettu ilmastonmuutos voi lisätä kasvinsuojeluriskejä, joiden voidaan ajatella etenevän kolmena aaltona. Ensimmäisen ...
  • Integroitu kasvinsuojelu (IPM) viljatiloilla : tuloksia PesticideLife -hankkeesta 

   Alanko, Aino-Maija; Jalli, Heikki; Jalli, Marja; Jauhiainen, Lauri; Junnila, Sanni; Ketola, Jarmo; Markkula, Irmeli; Mäkinen, Taina; Tiilikkala, Kari
   MTT Raportti : 108 (2013)
   Kasvinsuojelu on tärkeä osa viljanviljelyn riskien hallintaa. Ilmastonmuutos lisää kasvinsuojelun riskejä samanaikaisesti, kun EU:n ympäristöpolitiikka ohjaa kemiallisesta torjunnasta aiheutuneiden riskien vähentämiseen. ...
  • Kestorikkakasvit kevätviljantuotannon uhkana 

   Lötjönen, Timo; Jalli, Heikki; Vanhala, Petri; Kakriainen-Rouhiainen, Sanna; Salonen, Jukka
   Maa- ja elintarviketalous : 9 (MTT, 2002)
   Peltojemme ongelmallisimmat kestorikkakasvit ovat juolavehnä, pelto-ohdake ja peltovalvatti. Ne ovat runsastuneet varsinkin 1990-luvulla. Nämä rikkakasvit menestyvät viljapelloilla, koska ne lisääntyvät voimakkaasti ...
  • Laon, kasvitautien ja kirvojen torjunnan kannattavuus kevätvehnän ja ohran viljelyssä 

   Jalli, Heikki; Laine, Antti; Junnila, Sanni; Kangas, Arjo; Kurtto, Jorma
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 57 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1999)
   Maatalouden tutkimuskeskuksessa selvitettiin vuosina 1987-1990 kuudella koepaikalla kasvunsääde Ceronen (etefoni 480 g/l) ja kasvitautien torjunta-aine Tilt 250 EC:n (propikonatsoli 250 g/l) sekä näiden ja kirvojen ...
  • Rikkakasvien torjunta kevätviljasta 

   Jalli, Heikki; Laine, Antti; Junnila, Sanni
   MTT:n julkaisuja. Sarja A : 96 (MTT, 2001)
   Maatalouden tutkimuskeskuksen (MTT, nykyisin Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) kuudella koepaikalla tutkittiin vuosina 1992-1994, miten kaksi rikkakasvihävitettä eli herbisidiä, kolme käyttömäärää ja kaksi ...
  • Sowing time affects the abundance of pests and weeds in winter rye 

   Huusela-Veistola, Erja; Jalli, Heikki; Salonen, Jukka; Pahkala, Katri; Laine, Antti
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2006)
   Rukiin viljelyala Suomessa on vähentynyt 1950-luvun 122 000 hehtaarista nykyiseen noin 30 700 hehtaariin (v. 2003). Viljelyn vähenemisen syynä on ollut syksyn kylvöolosuhteiden epävakaus ja pitkäkortisten lajikkeiden huono ...
  • Syysvehnän rikkakasvien torjunta ja kasvunsääteet ruisvehnän viljelyssä 

   Jalli, Heikki; Laine, Antti; Junnila, Sanni
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 69 (Maatalouden tutkimuskeskus, 2000)
   Maatalouden tutkimuskeskuksessa Jokioisilla ja Mietoisissa tutkittiin vuosina 1991-1993 kolmen rikkakasvihävitteen (herbisidi) tehoa ja käytön kannattavuutta syysvehnän rikkakasvien torjunnassa. Kokeissa oli käsittelemättömän ...
  • Weed flora and weed management of field peas in Finland 

   Salonen, Jukka; Hyvönen, Terho; Jalli, Heikki
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
   MTT:n tutkimushankkeeseen Kotimaista valkuaista herneestä sisältyi vuosina 2002 2003 hernepeltojen rikkakasvikartoitus Varsinais-Suomessa, Hämeessä, Satakunnassa ja Uudellamaalla. Tutkimustilat valittiin satunnaisesti ...
  • Weed flora in organically grown spring cereals in Finland 

   Salonen, Jukka; Hyvönen, Terho; Jalli, Heikki
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Luonnonmukaisesti viljeltyjen kevätviljapeltojen rikkakasvillisuutta kartoitettiin Etelä- ja Keski-Suomessa vuosina 1997-1999 yhteensä 15 tutkimusalueella. Aineistoa kerättiin yhteensä 79 tilalta ja 165 pellolta, joista ...
  • Weeds in spring cereal fields in Finland - a third survey 

   Salonen, Jukka; Hyvönen, Terho; Jalli, Heikki
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Kevätviljapeltojen rikkakasvillisuutta kartoitettiin Etelä- ja Keski-Suomessa vuosina 1997-1999 yhteensä 16 tutkimusalueella. Aineistoa kerättiin tavanomaisesti ja luonnonmukaisesti viljellyiltä pelloilta. Tutkimuksessa ...