- Selaus julkaisuajan mukaan MTT:n selvityksiä

  • Laatu ja riskit elintarviketaloudessa -menetelmät ja välineet : seminaari 29.11.2001, Olkkalan kartano, Vihti 

   Mattila, Tiina (toim.); Suutarinen, Juha (toim.)
   MTT:n selvityksiä : 4 (MTT, 2002)
  • Kokemäenjoen maatalousalueiden luonnonvaraselvitys Ernie-projekti 1999-2002 

   Yli-Viikari, Anja; Pietilä, Kirsti; Hietala-Koivu, Reija; Lehtonen, Heikki; Pirkkamaa, Juha; Vehmasto, Elina; Voutilainen, Pasi; Vuorio, Heli
   MTT:n selvityksiä : 6 (MTT, 2002)
   Tämä julkaisu on osa ERNIE -projektia (European Rivers Network - Integrated Environments 1998-2002), jossa tavoitteena on kehittää työkaluja ympäristön huomioon ottavan elinkeinotoiminnan käyttööön. Tässä julkaisussa ...
  • Letuista samppanjaan 

   Tillgrén, Satu; Kupiainen, Terri
   MTT:n selvityksiä : 10 (MTT Taloustutkimus, 2002)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mansikan kulutusta ja kuluttajien käyttäytymistä tutkimalla mansikankuluttajien elämäntyylejä. Tutkimuksessa sovellettiin elämäntyylitutkimusta mansikankuluttajien elämäntyylien ...
  • Suomalaisen maatalouskoneteollisuuden tulevaisuuden haasteet 

   Manni, Jukka; Riipinen, Tapio
   MTT:n selvityksiä : 21 (2002)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli a) arvioida suomalaisten maatalouskoneita valmistavien yritysten liiketoiminnallinen ja teknologinen nykytila b) selvittää maatalouskonemarkki-noiden tulevaisuudennäkymiä, tuote- ja ...
  • Niittykasvien kasvupaikkavaatimukset maaperän suhteen 

   Jylhänkangas, Titta; Esala, Martti
   MTT:n selvityksiä : 3 (MTTMTT, 2002)
   Selvityksessä kartoitettiin, kirjallisuuteen perehtymällä, nykyinen tietämys niittykasvien kasvupaikkavaatimuksista maaperän suhteen. Selvitystä täydennettiin perinteisen maatalouden muovaamilta niityiltä, niittykasvien ...
  • Monta rautaa tulessa - monialaisten tilojen vertailu muihin maaseutuyrityksiin 

   Rantamäki-Lahtinen, Leena
   MTT:n selvityksiä : 14 (MTT, 2002)
   Eräs vastaus niin maatalouden rakennemuutoksen aiheuttamiin muutospaineisiin kuin myös tarpeeseen saada muita tulonlähteitä maaseudulle on maatilatalouden monialaistaminen. Tämän selvityksen tavoitteena on kuvata sitä, ...
  • Talvitomaatin tuotantokustannus ja kannattavuus 

   Österman, Peter
   MTT:n selvityksiä : 13 (MTT, 2002)
   Tutkimuksen tavoite oli selvittää viljelyn tuotantokustannus ja kannattavuus tomaatin talvituotannossa.Tutkimus perustuu pääasiassa viljelykokeissa saatuihin satotasoihin sekä siinä käytettyjen tuotantopanosten määriin. ...
  • Maatalouden materiaalivirrat, ekotehokkuus ja ravinnontuotannon kestävä kilpailukyky: aineiston ja menetelmän kuvaus 

   Risku-Norja, Helmi (toim); Mäenpää, Ilmo; Vanhala, Pekka; Koikkalainen, Kauko; Rikkonen, Pasi
   MTT:n selvityksiä : 27 (MTT, 2002)
   Maa- ja elintarviketalouteen sovellettuna ekotehokkuusajattelu tarkoittaa sitä, että pienemmillä tuotantopanoksilla tuotetaan enemmän ravitsemuksellisesti parempaa ruokaa ja keven-netään samalla ympäristökuormitusta. ...
  • Viljalajikkeiden taudinalttius virallisissa lajikekokeissa 1995-2002 

   Kangas, Arjo; Kedonperä, Auli; Laine, Antti; Niskanen, Markku; Salo, Yrjö; Vuorinen, Martti; Jauhiainen, Lauri; Mäkelä, Lea
   MTT:n selvityksiä : 22 (MTT, 2002)
   Virallisten lajikekokeiden tarkoituksena on kasvilajikkeiden viljelyarvon arviointi. Viljoilla lajikkeiden taudinkestävyyden merkitys viljelyarvon osana on koko ajan kasvanut. Tiedot lajikkeiden taudinkestävyydestä ...
  • Osallistuva suunnittelu maatalouden ympäristöpolitiikassa : Viljelijöiden näkemyksiä osallistumisesta, vaikuttamismahdollisuuksista ja ympäristönhoidosta 

   Kröger, Laura
   MTT:n selvityksiä : 7 (MTT TaloustutkimusMTT, 2002)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli suunnitteluteoreettisen kirjallisuuden ja kahden esimerkkihankkeen avulla etsiä sellaisia hyviä osallistumiskäytäntöjä, jotka olisivat sovellettavissa myös maatalouspolitiikan sektorilla. ...
  • Hukkakaura 

   Jalli, Heikki; Paju, Riina
   MTT:n selvityksiä : 8 (MTT, 2002)
   Hukkakaura on lauhkeiden alueiden erityisesti viljoilla kasvava heinämäinen kertarikkakasvi. Seuraavien vuosien saastunnat perustuvat variseviin maassa hyvin säilyviin siemeniin. Siementen pitkä itämislepo ja siementen ...
  • Viljalajikkeiden taudinalttius virallisissa lajikekokeissa 1991-2001 

   Kangas, Arjo; Kedonperä, Auli; Laine, Antti; Niskanen, Markku; Salo, Yrjö; Vuorinen, Martti; Jauhiainen, Lauri; Mäkelä, Lea
   MTT:n selvityksiä : 9 (MTT, 2002)
   Virallisten lajikekokeiden perusteella arvioidaan uusien kasvilajikkeiden viljelyarvo. Viljoilla taudinkestävyyden merkitys osana viljelyarvoa on koko ajan lisääntynyt. Kasvitautien esiintymistä on havainnoitu viljojen ...
  • Maatalous menestyy, maaseutu menettää?: tapaustutkimus Etelä-Pohjanmaan maataloudesta 

   Mustakangas, Ella
   MTT:n selvityksiä : 20 (MTT TaloustutkimusMTT, 2002)
   Tutkimus koskee käsityksiä Etelä-Pohjanmaan maataloudesta ja sen kehittämisen lähtökohdista toimijoiden näkökulmasta. Kysymystä jäsennetään yhtäältä maatalouden monivaikutteisuuden, toisaalta kahden erilaisen kehittämisstrategian ...
  • Maatalous, tietoyhteiskunta ja kestävä kehitys 

   Aakkula, Jyrki; Jokinen, Pekka; Lankoski, Leena; Nokkala, Marko
   MTT:n selvityksiä : 19 (MTT, 2002)
   Pilottitutkimuksen tehtävänä oli kartoittaa ne vaikutukset, joita tietoyhteiskunnalla voi olla maatalouden ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävään kehitykseen. Tutkimuksen keskeisimpänä tavoitteena oli ...
  • Joulukinkun ekotehokkuus - tavanomaisen ja luonnonmukaisen tuotannon ekologinen selkäreppu sekä energiakulutus Etelä-Suomessa ja Tanskassa 

   Aro-Heinilä, Esa
   MTT:n selvityksiä : 25 (MTT TaloustutkimusMTT, 2002)
   Tutkimuksessa tarkastellaan neljän tapausesimerkin avulla sianlihatuotannon ekotehokkuutta. Tapausesimerkit muodostavat tavanomainen ja luonnonmukainen tuotanto kahdella eri alueella, Etelä-Suomessa ja Tanskassa. ...
  • Pihaton lypsyjärjestelmät 

   Manninen, Esa; Koskimäki, Olavi; Laitinen, Kaija; Pitkäranta, Jouni; Kivinen, Tapani; Lehtinen, Jarmo; Tertsunen, Sirpa
   MTT:n selvityksiä : 17 (MTT maatalousteknologian tutkimus (Vakola)MTT, 2002)
   Lypsytyö on 40 - 60 % karjan kokonaistyömenekistä. Lehmien puhtaus sekä tulo ja poistuminen lypsyasemalta vaikuttavat ratkaisevasti työmenekkiin. Ajokäytävät, keräilytila, lypsyaseman sisääntulo ja poistuminen tulee ...
  • Riskienhallinnan menetelmät elintarvikeketjussa 

   Suutarinen, Juha; Mattila, Tiina
   MTT:n selvityksiä : 5 (MTT, 2002)
   Elintarvikeketjun riskienhallinnan tehokas kehittäminen edellyttää, että tilanteesta ja ongelmista voidaan muodostaa kokonaiskuva. Tähän tarvitaan kaikkien osapuolien osaamisen ja tiedon yhdistämistä. Se on vaikeampaa, ...
  • Parsinavetan lypsykone : Hankitaanko uusi vai korjataanko vanhaa? 

   Manninen, Esa; Nyman, Kaj
   MTT:n selvityksiä : 16 (MTT maatalousteknologian tutkimus (Vakola)MTT, 2002)
   Uusia parsinavetoita rakennetaan enää harvoin. Niitä kuitenkin peruskunnostetaan ja laajennetaan paljon ja siinä yhteydessä monesti kysytäänkin, kannattaako korjata vanhaa vai hankitaanko uusi. Jos aikomuksena on tuottaa ...
  • Esiselvitys kotieläintalouden ympäristökuormitusta vähentävien menetelmien ja tekniikoiden kustannuksista ja tehokkuudesta 

   Kallioniemi, Marja
   MTT:n selvityksiä : 23 (MTT, 2002)
   Esiselvityksen tavoitteena on ollut selvittää, mitä kotieläintuotannon ympäristökuormitusta vähentävien menetelmien ja tekniikoiden kustannustietoutta on jo valmiina olemassa ja laatia sen pohjalta esitys laajemmasta ...
  • Ympäristö ja eettisyys elintarviketuotannossa - todentamisen ja tuotteistamisen haasteet 

   Seppälä, Anu; Voutilainen, Pasi; Mikkola, Minna; Mäki-Tanila, Asko; Risku-Norja, Helmi; Soini, Katriina; Vehmasto, Elina; Yli-Viikari, Anja
   MTT:n selvityksiä : 11 (MTT, 2002)
   Suomalaisessa elintarviketuotannossa on viime vuosina panostettu runsaasti elintarvikkeiden laatuun ja tuotannon ympäristöarvojen kehittämiseen. Kuluttajan näkökulmasta elintarvikkeiden ympäristötiedon saatavuuden taso ...