"Uosukainen, Marjatta" - Selaus tekijän mukaan MTT:n julkaisusarjat

  • Cropping system impact on soil quality determinants 

   Vestberg, Mauritz; Kukkonen, Sanna; Saari, Kaisa; Uosukainen, Marjatta; Palojärvi, Ansa; Tuovinen, Tuomo; Vepsäläinen, Milja; Niemi, Maarit
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Viljelyjärjestelmän vaikutusta maan kasvukunnon biologisiin ja kemiallisiin tekijöihin tutkittiin MTT:n Laukaan tutkimus-ja valiotaimiaseman pitkä aikaisessa kenttä kokeessa. Tutkimuksessa verrattiin neljän viljelykierron ...
  • Cryopreservation techniques and their application in vegetatively propagated crop plants in Finland 

   Nukari, Anna; Uosukainen, Marjatta; Rokka, Veli-Matti; Antonius, Kristiina; Wang, Qiaochun; Valkonen, Jari P.T
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   Cryopreservation protocols have been introduced as techniques for germplasm preservation of vegetatively propagated horticultural and staple food crops. In Finland, cryopreservation has been studied since 1990 s, beginning ...
  • Kaupalliseen siementuotantoon soveltuvia luonnonkasveja 

   Kaunisto, Anja; Uosukainen, Marjatta; Kukkonen, Asko; Kemppainen, Riitta
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 17 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1997)
   Tutkimuksessa selvitettiin ruohovartisten luonnonkasvien siementuotanto-ominaisuuksia peltoviljelyssä. Kotimaisille luonnonkasvien siemenille on kysyntää, mutta tarjolla on ollut tähän mennessä lähinnä luonnosta kerättyä ...
  • Koristekasvien geenivarojen säilytysstrategia 

   Juhanoja, Sirkka; Hartikainen, Merja; Uosukainen, Marjatta; Kiviharju, Elina
   MTT Raportti : 123 (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, 2013)
   Viherrakentamisen kasvien eli avomaan koristekasvien geenivarojen säilytys on Suomessa aloitettu puuvartisilla lajeilla. Niiden säilytysohjeet on kirjattu viherrakentamisen kasvien pitkäaikaissäilytysohjeisiin. Useimmat ...
  • Mansikan viljely turpeenotosta vapautuneella suopohjalla 

   Kukkonen, Sanna; Uosukainen, Marjatta; Tiainen, Hannu
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 28 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1997)
   Tämä tutkimus mansikan viljelystä sille epätavallisessa ympäristössä on osa laajempaa vuonna 1991 käynnistettyä hanketta "Suopohjien jälkikäyttö erikoiskasvien viljelyssä". Tähänastisten viljelykokemusten perusteella ...
  • Preface 

   Uosukainen, Marjatta
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
  • Ruiskaunokin siementuotanto turvetuotannosta vapautuneella suopohjalla 

   Kukkonen, Asko; Uosukainen, Marjatta; Räkköläinen, Mauri
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 68 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1999)
   Muotiin tulleilla maisemapelloilla kasvatetaan monia yksivuotisia tuontikasvilajeja ja pitkään kukkiva ruiskaunokki sopisi hyvin tuontilajien ohella tai niiden sijaan reheville peltoheitoille tienvarsille ja taajamiin. ...
  • Suomen kansallisten kasvigeenivarojen pitkäaikaissäilytysohjeet : Hedelmä- ja marjakasvit 

   Aaltonen, Marja; Antonius, Kristiina; Hietaranta, Tarja; Karhu, Saila; Kinnanen, Hilma; Kivijärvi, Pirjo; Nukari, Anna; Sahramaa, Mia; Tahvonen, Risto; Uosukainen, Marjatta
   Maa- ja elintarviketalous : 89 (MTT, 2006)
   Suomen kansallinen kasvigeenivaraohjelma perustettiin vuonna 2003 tehostamaan maa- ja metsätalouden geenivarojen suojelua maassamme. MTT vastaa ohjelman koordinaatiosta sekä maatalous- ja puutarhakasvien suojelusta. ...
  • Suomen kansallisten kasvigeenivarojen pitkäaikaissäilytysohjeet : Viherrakentamisen kasvit 

   Aaltonen, Marja; Antonius, Kristiina; Juhanoja, Sirkka; Järvelin, Vesa; Laamanen, Jaana; Nukari, Anna; Peräinen, Riitta; Sahramaa, Mia; Uosukainen, Marjatta; Uusitalo, Marja
   Maa- ja elintarviketalous : 91 (MTT, 2006)
   Suomen kansallinen kasvigeenivaraohjelma perustettiin vuonna 2003 tehostamaan maa- ja metsätalouden geenivarojen suojelua maassamme. MTT vastaa ohjelman koordinaatiosta sekä maatalous- ja puutarhakasvien suojelusta. ...
  • Tervetaimiasemalla tuotannossa olevat ja lajikekokeita varten lisätyt luumulajikkeet 

   Uosukainen, Marjatta
   Maatalouden tutkimuskeskus. Tiedote : 11/90 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1990)
  • The Nordic Gene Bank's Prunus clone archive in Finland : II Local races of plum 

   Palonen, Pauliina; Uosukainen, Marjatta; Laurinen, Eeva
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   MTT:n Hämeen tutkimusasemalla sijaitsevan Pohjoismaisen Geenipankin Prunus-kokoelman luumukannoissa (Prunus domestica L.) esiintyvää geneettistä muuntelua kartoitettiin arvioimalla morfologisia ominaisuuksia. Vuonna 1993 ...
  • The Nordic Gene BankŽs Prunus clone archive in Finland : I Local races of sour cherry 

   Palonen, Pauliina; Uosukainen, Marjatta; Laurinen, Eeva; Parikka, Päivi; Kankila, Jyri
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Maatalouden tutkimuskeskuksen Hämeen tutkimusasemalla sijaitsevan Pohjoismaisen geenipankin Prunus-kokoelman hapankirsikkakannoissa (Prunus cerasus L.) esiintyvää geneettistä muuntelua kartoitettiin arvioimalla kantojen ...