JulkaisutyyppiA2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

  • A review of risk prioritisation schemes of pathogens, pests and weeds: principles and practices 

   Heikkilä, Jaakko
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2011)
   Yhteiskunnan resurssien niukkuuden vuoksi myös bioturvallisuuteen käytettyjen voimavarojen käyttöä tulee kohdentaa ja priorisoida. Akateemisessa kirjallisuudessa on useita malleja, joita on kehitetty tautien ja tuholaisten ...
  • Alien species in the Finnish weed flora 

   Hyvönen, Terho; Jalli, Heikki
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2011)
   Tutkimuksessa selvitettiin kirjallisuuskatsauksen avulla Euroopassa esiintyvien rikkakasvilajien esiintymistä vieraslajeina Suomessa. Selvityksen perusteella pyrittiin arvioimaan uusien vierasrikkakasvilajien mahdollisuuksia ...
  • Cold hardiness research on agricultural and horticultural crops in Finland 

   Lindén, Leena; Seppänen, Mervi; Väinölä, Anu; Palonen, Pauliina
   Agricultural and Food Science in Finland : 4-5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1999)
   Riittämätön kylmänkestävyys rajoittaa monien kasvilajien viljelyä Suomessa. Tämä artikkeli käsittelee suomalaisia pelto- ja puutarhakasvien talvehtimiseen ja kylmänkestävyyteen liittyviä tutkimuksia. Perinteisesti ...
  • Formation of canker lesions on stems and black scurf on tubers in experimentally inoculated potato plants by isolates of AG2-1, AG3 and AG5 of Rhizoctonia solani: a pilot study and literature review 

   Lehtonen, Mari J; Wilson, Paula. S; Ahvenniemi, Paavo; Valkonen, Jari P.T
   Agricultural and Food Science : 3-4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   Perunaseittiä, versolaikkua ja seittirupea aiheuttava Rhizoctonia solani-sieni (seittisieni) on haitallisimpia perunan taudinaiheuttajia. Sen merkitys mukuloiden epämuotoisuuden ja lukuisten erilaisten pintavikojen ...
  • Induced defence responses of cereals to pathogen attack 

   Peltonen, Sari
   Agricultural and Food Science in Finland : 4-5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1999)
   Kasvien puolustusmekanismit koostuvat monista rakenteellisista ja biokemiallisista tekijöistä. Osa niistä on kasvissa luontaisesti olevia mekanismeja, toiset taas muodostuvat aktiivisina puolustuskeinoina taudinaiheuttajan ...
  • Subsoil compaction due to wheel traffic. 

   Alakukku, Laura
   Agricultural and Food Science in Finland : 4-5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1999)
   Maataloudessa käytettävien koneiden tehot ja painot ovat kasvanut viime vuosikymmenien aikana jatkuvasti. Tämä on lisännyt pohjamaan tiivistymisriskiä. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan, miten maan ominaisuudet ja ...
  • The soil quality concept and its importance in the study of Finnish arable soils 

   Palojärvi, Ansa; Nuutinen, Visa
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Maatalousmaa on toiminnallinen kokonaisuus, ja sen tila on keskeinen sadontuotolle. Maaperän toiminta on merkittävää myös koko ekosysteemille, koska maaperällä on tärkeä rooli globaaleissa ravinnekierroissa ja -virroissa. ...
  • Viruses and their significance in agricultural and horticultural crops in Finland 

   Tapio, Eeva; Bremer, Katri; Valkonen, Jari P.T.
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1997)
   Intensiivinen kasvivirustutkimus alkoi Suomessa vasta n. 40 vuotta sitten, vaikka virusten tartuttamista viljelykasveista on dokumentoituja havaintoja yli 60 vuoden ajalta. Suomen maanviljelyssä tapahtui suuria muutoksia ...
  • Wild rice - a potential new crop for Finland 

   Mäkelä, Pirjo; Archibold, William O.; Peltonen-Sainio, Pirjo
   Agricultural and Food Science in Finland : 5-6 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Villiriisi on Pohjois-Amerikassa kasvava yksivuotinen heinäkasvi. Se viihtyy järvissä ja hitaasti virtaavissa joissa. Intiaanit ovat käyttäneet villiriisiä viljojen tapaan ravinnoksi vuosituhansien ajan. Villiriisi ...