"agriculture" - Selaus asiasanan mukaan Maa- ja elintarviketalous

  • Broilerin fileesuikaleiden tuotannon ympäristövaikutukset ja kehittämismahdollisuudet 

   Katajajuuri, Juha-Matti; Grönroos, Juha; Usva, Kirsi; Virtanen, Yrjö; Sipilä, Ilkka; Venäläinen, Eija; Kurppa, Sirpa; Tanskanen, Riikka; Mattila, Tuomas; Virtanen, Hanna
   Maa- ja elintarviketalous : 90 (MTT, 2006)
   Tutkimuksessa sovellettiin tuotantoverkkointegroitua elinkaariarviointia broilerinlihan tuotannon ympäristövaikutusten arvioimiseen. Ympäristövaikutusarvio perustui broilerin hunajamarinoitujen fileesuikaleiden tuotantoverkon ...
  • Elintarvikesektorin työllisyysvaikutukset - Panos-tuotosanalyysi maakunnittain 

   Knuuttila, Marja
   Maa- ja elintarviketalous : 56 (MTT, 2004)
   Elintarvikesektorin työllisyysvaikutukset - Panos-tuotosanalyysi maakunnittain Marja Knuuttila MTT Taloustutkimus, Luutnantintie 13, 00410 Helsinki, marja.knuuttila@mtt.fi Tiivistelmä Elintarvikesektori on osa kansantaloutta ...
  • Emmental Sinileima -juuston tuotantoketjun ympäristövaikutukset ja parannusmahdollisuudet 

   Voutilainen, Pasi; Tuhkanen, Hanna-Riikka; Katajajuuri, Juha-Matti; Nousiainen, Jouni I; Honkasalo, Niina
   Maa- ja elintarviketalous : 35 (MTT, 2003)
   Tutkimuksessa kehitettiin toimintoverkkointegroitua elinkaariarviointia ja sovellettiin sitä Sinileima Emmental -juuston tuotannon ja käytön kokonaisympäristövaikutusten arviointiin. Ympäristövaikutuksista tarkasteltiin ...
  • Kestävän maatilatalouden työturvallisuuden, -hyvinvoinnin ja -terveyden muutostekijät ja tutkimusalan kehitystarpeet 2008-2015 

   Suutarinen, Juha; Karttunen, Janne; Tuure, Veli-Matti; Rikkonen, Pasi; Rautiainen, Risto; Louhelainen, Kyösti; Mattila, Tiina; Pehkonen, Aarne
   Maa- ja elintarviketalous : 127 (MTTMTT, 2008)
   Rakennemuutos jatkuu maatilataloudessa ja maaseudulla. Siihen liittyvä työn, työmenetelmien ja teknologian muutos antaa aiheen arvioida myös työsuojelun strategiaa. Näin muuttuneessa tilanteessa työsuojelutoimilla ...
  • Maatalouden materiaalivirrat, ekotehokkuus ja ravinnontuotannon kestävä kilpailukyky 

   Risku-Norja, Helmi; Mäenpää, Ilmo; Koikkalainen, Kauko; Rikkonen, Pasi; Vanhala, Pekka
   Maa- ja elintarviketalous : 16 (MTT TaloustutkimusMTT, 2002)
   Maa- ja elintarviketalouteen sovellettuna ekotehokkuusajattelu tarkoittaa sitä, että pienemmillä tuotantopanoksilla tuotetaan enemmän ravitsemuksellisesti parempaa ruokaa ja kevennetään samalla ympäristökuormitusta. ...
  • The environmental dimension of multifunctionality: economic analysis and implications for policy design 

   Lankoski, Jussi
   Agrifood Research ReportsMaa- ja elintarviketalous : 20 (MTT, 2003)
   Käsitteellä monivaikutteinen maatalous viitataan siihen, että maatalous ruoan- ja kuiduntuotannon lisäksi tuottaa muitakin yhteiskunnan hyvinvointiin vaikuttavia maaseutu- ja ympäristöhyödykkeitä. Tärkeimpiä monivaikutteisuuden ...
  • Työsuojelupanostuksen kannattavuus maataloudessa 

   Suutarinen, Juha; Lehto, Marja; Karttunen, Janne; Salonen, Krister; Nysand, Matts; Mäkelä, Kimmo; Manni, Jukka
   Maa- ja elintarviketalous : 6 (MTT, 2002)
   Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää menetelmä maatilatason työsuojelukustannusten arviointia ja työsuojelupanostusten kohdentamista varten. Lisäksi koottiin perustietoa työsuojelukustannuksista. Kehitetyn mallin avulla ...
  • Valuma-alueen ja vesistön välisen vuorovaikutuksen arviointi 

   Nyholm, Anna-Mari; Jansson, Håkan; Puronummi, Niina; Nyholm, Rainer; Ala-Opas, Pasi; Hakala, Ilpo; Huitu, Eeva; Mäkelä, Suvi; Tulonen, Tiina; Arvola, Lauri
   Maa- ja elintarviketalous : 38 (MTT, 2003)
   Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten hyvin matemaattisella mallinnuksella voidaan arvioida maatalousvaltaisten valuma-alueiden ravinnekuormituksen vaikutusta vastaanottavan vesistön tilaan. Valuma-alueelta tulevaa ...