• Determinants of farmer retirement and farm succession in Finland 

   Väre, Minna
   Agrifood Research ReportsMaa- ja elintarviketalous : 93 (MTT, 2007)
   Suomalaisen maatalouden rakenne on muuttunut nopeasti viimeisen vuosikymmenen aikana. Maatilojen lukumäärä on vähentynyt ja keskikoko kasvanut; myös tehtyjen sukupolvenvaihdosten määrä on vähentynyt. Tähän kehitykseen ...
  • Ekologinen klusteri ja innovaatiopolitiikka 

   Luostarinen, Matti
   Maa- ja elintarviketalous : 70 (MTT, 2005)
   Innovaatio ymmärretään usein teknisenä tuotteena, uutuutena tai ideana. Laajemmin innovaatiot ja niiden tuotanto ja kulutus liitetään ihmisten ja yhteisö- jen, organisaatioiden toimintamalleihin, mutta myös alueiden tai ...
  • The environmental dimension of multifunctionality: economic analysis and implications for policy design 

   Lankoski, Jussi
   Agrifood Research ReportsMaa- ja elintarviketalous : 20 (MTT, 2003)
   Käsitteellä monivaikutteinen maatalous viitataan siihen, että maatalous ruoan- ja kuiduntuotannon lisäksi tuottaa muitakin yhteiskunnan hyvinvointiin vaikuttavia maaseutu- ja ympäristöhyödykkeitä. Tärkeimpiä monivaikutteisuuden ...