MTTL:n tutkimuksia - Selaus nimekkeen mukaan

  • Karjanlannan käytön kannattavuus 

   Haataja, Kaisu
   MTTL Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, Tutkimuksia : 227/1998 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1998)
   Karjalannan varastointiin, levitysmääriin ja levitysajankohtiin on viime aikoina puututtu mm. maatalouden ympäristötuen ehdoissa ja nitraattidirektiivissä. Kuitenkin maatilan lannankäsittely on voitava järjestää tavalla, ...
  • Katovuoden 1987 tulokset kirjanpitotiloilla 

   Puurunen, Maija; Torvela, Matias
   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos. Tiedonantoja : 146 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1989)
  • Kehittävä projekti 

   Kuorikoski, Riitta; Kupiainen, Terri
   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos. Tutkimuksia : 247 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 2001)
   Maaseutuyrityksille suunnattujen markkinoinnin koulutus- ja kehittämisprojektien tuloksellisuutta voidaan lisätä projektinohjausta ja kehittämisen malleja kehittämällä. Avainasemassa ovat erityisesti kehittämispalvelujen ...
  • Kirjanpitotiljoen tuloksia tilivuodelta 1968 


   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 12 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1970)
  • Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 1962/63 

   Järvelä, Heikki
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 3 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1964)
  • Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 1963/64 


   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 4 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1965)
  • Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 1964/65 


   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 5 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1966)
  • Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 1965 


   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 6 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1967)
  • Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 1966 


   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos. Tiedonantoja : 8 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1968)
  • Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 1967 


   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 11 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1969)
  • Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 1969 


   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos. Tiedonantoja : 13 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1971)
  • Kirjanpitotilojen tuloksia: tilivuodet 1996 ja 1997 

   Tauriainen, Jukka; Mäkelä, Terhi; Eskola, Katri; Knaapinen, Petri
   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos (MTTL), tutkimuksia : 240/2000 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 2000)
   The results of agricultural profitability research in Finland in 1996 and 1997 are presented in this report. The number of farms entering the research was 983 in 1996 and 1082 (including 113 horticulture enter-prises) in ...
  • Kirjanpitotilojen tuloksia: tilivuosi 1995 

   Riepponen Leena; Rantala, Olli
   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos. Tutkimuksia : 220/1997 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1997)
   The results of agricultural profitability research in Finland in 1995 are presented in this report. The number of farms entering the research was 1 033, which is about 0,7 % of all farms more than two hectares of arable ...
  • Kotieläinrakennusinvestointien kannattavuus ja maksuvalmius 

   Pietola, Kyösti; Lempiö, Pasi; Heikkilä, Anna-Maija
   MTTL Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, tutkimuksia : 229/1998 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1998)
   Maatalouden kannattavuusongelmat korostuvat kotieläinrakennusinvestoinneissa. Kolmen ensimmäisen EU-vuoden perusteella arvioituna yhteiskunnan tukemienkin rakennusinvestointien riskit ovat tuottoihin nähden suuret. ...
  • Kotieläintuotannon rehuhyötysuhde ja sen tuleva kehitys 

   Haggrén, Erik
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 49 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1977)
  • Kotoisten karkearehujen kannattavuudesta maamme keskisatotasolla ja intensiteettiä nostamalla 

   Pulli, Seppo
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 1A (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1974)
  • Käyttöomaisuuskirjanpidon uudistus kirjanpitotiloilla 

   Ala-Orvola, Leena
   MTTL Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, Tutkimuksia : 230/1998 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1998)
  • Leipäviljan ja perunan tuotannosta Suomessa vuosina 1953-1973 

   Aaltonen, Seppo; Haggrén, Erik
   Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos. Tiedonantoja : 38 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1976)
  • Leipäviljojen sadon arvon alueittaisista vaihteluista suomessa vuosina 1966-74 

   Sirén, Jouko
   Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja : 42 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitosMaatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1977)
  • Linkages between agricultural trade and the environment 

   Lankoski, Jussi
   MTTL Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, Tutkimuksia : 225/1998 (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1998)