JulkaisutyyppiG4 Monografiaväitöskirja

  • A dynamic programming model for optimising feeding and slaughter decisions regarding fattening pigs 

   Niemi, Jarkko K
   Agricultural and Food Science : Supplement 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2006)
   Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin tarkennetun ruokinnan ja eläinaineksen perinnöllisen laadun parantamisen taloudellisia hyötyjä suomalaisilla lihasioilla. Tarkennetulla ruokinnalla tarkoitetaan sialle annettavan rehun ...
  • Cointegration and error correction modelling of agricultural commodity trade: The case of ASEAN agricultural exports to the EU 

   Niemi, Jyrki
   Agricultural and Food Science in Finland : Supplement1 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2003)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli rakentaa maataloustuotekauppaa kuvaavia ekonometrisia malleja, joilla pystytään selittämään tulo-ja hintamuutosten sekä lyhyen että pitkän aikavälin aikutuksia kauppavirtoihin,ja joita ...
  • Effects of band placement and nitrogen rate on dry matter accumulation, yield and nitrogen uptake of cabbage, carrot and onion 

   Salo, Tapio
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1999)
   Typpilannoituksen optimoimiseksi tarvitaan tietoa eri satotasojen vaatimista typpimääristä ja typenoton rytmistä kasvukauden aikana. Viljoilla typen sijoittaminen on lähes ainoa levitystapa Suomessa, mutta typen sijoittamisen ...
  • How do small rural food-processing firms compete? A resource-based approach to competitive strategies 

   Forsman, Sari
   Agricultural and Food Science : Supplement 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2004)
   Suomen elintarviketeollisuus on rakenteeltaan polarisoitunut. Lähes jokaisella elintarviketeollisuuden alatoimialalla toimii muutama suuri yritys ja lukumääräisesti paljon liikevaihdoltaan ja työntekijöiden lukumäärältään ...
  • HPLC analysis of vitamin B6 in foods 

   Ollilainen, Veli-Matti
   Agricultural and Food Science in Finland : 6 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1999)
   B 6 -vitamiini (pyridoksiini) on vesiliukoinen vitamiini, joka esiintyy erilaisissa kemiallisissa muodoissa biologisissa materiaaleissa kuten eläinkudoksissa, kasvisolukoissa ja niitä sisältävissä elintarvikkeissa. ...
  • Non-wood plants as raw material for pulp and paper 

   Saijonkari-Pahkala, Katri
   Agricultural and Food Science : Supplement1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Suomessa viljelystä poistettavan peltoalan määrästä esitettiin 1990-luvun alussa arvioita, joiden suuruus vaihteli 0,5 miljoonasta hehtaarista 1 miljoonaan hehtaariin. Samoihin aikoihin hienopaperin kulutus kasvoi ja ...
  • The success of the diversified farm - resource-based view 

   Rantamäki-Lahtinen, Leena
   Agricultural and Food Science : Supplement 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   Farms and rural areas have many specific valuable resources that can be used to create non-agricultural products and services. Most of the research regarding on-farm diversification has hitherto concentrated on business ...