• Loimijoki-projektin yhteistyötilat. Maatilan ympäristönhoidon kokeilu- ja kehittämishanke 

   Yli-Viikari, Anja; Ansalehto, Aulis; Jansson, Håkan; Urvas, Leila; Widbom, Timo
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 26 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1997)
   Maatilayhteistyö toteutettiin Loimijoki-projektin yhtenä osahankkeena vuosina 1993-1996. Loimijoki-projektin tavoitteena on ollut hajakuormituksen vähentäminen, paikallisen jokivesistön tilan parantaminen sekä maaseutuympäristöön ...
  • Maatalous ja kasvihuonekaasupäästöt : Kirjallisuuskatsaus 

   Kulmala, Airi; Esala, Martti
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 76 (Maatalouden tutkimuskeskus, 2000)
   Maatalous voimistaa kasvihuoneilmiötä lisäämällä erityisesti hiilidioksidin, dityppioksidin ja metaanin vapautumista. Tässä kirjallisuuskatsauksessa kuvataan maatalouteen liittyviä kasvihuonekaasujen lähteitä ja nieluja ...
  • Maataloustieteen päivät 2000. Kasvintuotanto ja maaperä, puutarhatuotanto, Helsinki, 10.-11.1.2000 

   Salo, Riitta (toim.); Yli-Halla, Markku (toim.)
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 67 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1999)
   Arvoisa Maataloustieteen päiville osallistuja, Suomen Maataloustieteellinen Seura perustettiin 2. päivä joulukuuta 1909 edistämään maamme maataloustutkimusta ja tekemään sitä tunnetuksi niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. ...