"Jalli, Marja" - Selaus tekijän mukaan MTT:n julkaisusarjat

  • Grain yield, net blotch and scald of barley in Finnish official variety trials 

   Robinson, Jonathan; Jalli, Marja
   Agricultural and Food Science in Finland : 5-6 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1997)
   Suomen virallisten lajikekokeiden ohrakokeiden (Hordeum vulgare L.) satotulokset ja verkkolaikun (Pyrenophora teres Drechs. f. teres Smedeg.) ja rengaslaikun (Rhynchosporium secalis (Oud.) J.J. Davis) määrä analysoitiin ...
  • Integroitu kasvinsuojelu (IPM) ja riskienhallinta viljanviljelyssä 

   Alanko, Aino-Maija; Autio, Sari; Huusela-Veistola, Erja; Jalli, Heikki; Jalli, Marja; Junnila, Sanni; Markkula, Irmeli; Mäkinen, Taina; Räsänen, Kati; Tiilikkala, Kari
   MTT Raportti : 107 (2013)
   Suomen ilmasto on pohjoinen ja vaikka ilmasto lämpenisi ja sademäärä kasvaisi, valon määrä ei lisäänny. Ennustettu ilmastonmuutos voi lisätä kasvinsuojeluriskejä, joiden voidaan ajatella etenevän kolmena aaltona. Ensimmäisen ...
  • Integroitu kasvinsuojelu (IPM) viljatiloilla : tuloksia PesticideLife -hankkeesta 

   Alanko, Aino-Maija; Jalli, Heikki; Jalli, Marja; Jauhiainen, Lauri; Junnila, Sanni; Ketola, Jarmo; Markkula, Irmeli; Mäkinen, Taina; Tiilikkala, Kari
   MTT Raportti : 108 (2013)
   Kasvinsuojelu on tärkeä osa viljanviljelyn riskien hallintaa. Ilmastonmuutos lisää kasvinsuojelun riskejä samanaikaisesti, kun EU:n ympäristöpolitiikka ohjaa kemiallisesta torjunnasta aiheutuneiden riskien vähentämiseen. ...
  • Kasvitautien esiintyminen viljalajikkeilla virallisissa lajikekokeissa 2007 - 2014 

   Jalli, Marja; Kedonperä, Auli; Laine, Antti; Högnäsbacka, Merja; Kujala, Marja; Niskanen, Markku; Jauhiainen, Lauri; Nikander, Hannele
   MTT Raportti : 183 (MTT, 2014)
   Virallisten lajikekokeiden tarkoituksena on kasvilajikkeiden viljelyarvon arviointi. Viljalajikkeiden taudinkestävyys on tärkeä osa viljelyarvoa ja lajikkeiden taudinkestävyys on merkittävä osa integroitua kasvinsuojelua. Tiedot ...
  • Kyntämättä viljelyn vaikutus rikkakasveihin ja kasvitauteihin : kirjallisuuskatsaus 

   Lötjönen, Timo; Pitkänen, Jyrki; Vanhala, Petri; Jalli, Marja; Mikkola, Hannu Juhani
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 59 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1999)
   Kyntämättä viljelyn tavoitteena on muokkauskustannusten alentaminen, maan rakenteen parantaminen sekä eroosion ja ravinteiden huuhtoutumisen vähentäminen. Kyntöä korvaavissa menetelmissä maata muokataan yleensä matalampaan ...
  • Pests and diseases in a changing climate a major challenge for Finnish crop production 

   Hakala, Kaija; Hannukkala, Asko; Huusela-Veistola, Erja; Jalli, Marja; Peltonen-Sainio, Pirjo
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2011)
   Ilmastonmuutoksella on sekä hyödyllisiä että haitallisia vaikutuksia Suomen kasvintuotannolle. Kun ilmasto lämpenee, kasvukausi pitenee ja kasvukauden aikainen lämpösumma kasvaa. Viljelyyn voidaan ottaa uusia kasvilajeja ...
  • The emergence of cereal fungal diseases and the incidence of leaf spot diseases in Finland 

   Jalli, Marja; Laitinen, Pauliina; Latvala, Satu
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2011)
   Suomen viljapelloilta on määritetty 57 sienikasvitautia. Ensimmäinen viittaus taudinaiheuttajalajistoon on vuodelta 1869 ja viimeisimmät vuoden 2001 ohranäytteistä määritetty Ramularia collo-cygni sekä Fusarium langsethiae. ...
  • The management of fungicide resistance in cereals in Finland 

   Heinonen, Ulla; Jalli, Marja; Junnila, Sanni; Mäkinen, Taina; Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / KTL Jokioinen (KJO/1111)
   MTT Raportti : 109 (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, 2013)
   Kasvitaudinaiheuttajat voivat muuntua kestäviksi kasvitautien torjunta-aineita vastaan. Tätä kutsutaan fungisidiresistenssiksi. Tilanne kehittyy yksittäisen tai samalla tavalla taudinaiheuttajaan vaikuttavan usean fungisidin ...
  • The virulence of Finnish Pyrenophora teres f. teres isolates and its implications for resistance breeding 

   Jalli, Marja
   MTT ScienceMTT Tiede : 9 (MTT, 2010)
   Puolella Suomen viljanviljelyalasta kasvaa ohraa. Yleisin ohran kasvitauti on lehtiä vioittava verkkolaikku, jonka aiheuttaja on kotelosieniin kuuluva Pyrenophora teres Drechsler. Taudinkestävyys on ympäristöystävällinen ...
  • Viljalajikkeiden herkkyys tautitartunnoille virallisissa lajikekokeissa 2006–2013 

   Jalli, Marja; Kedonperä, Auli; Laine, Antti; Niskanen, Markku; Högnäsbacka, Merja; Kujala, Marja; Jauhiainen, Lauri; Hannele, Nikander
   MTT Raportti : 125 (2013)
   Virallisten lajikekokeiden tarkoituksena on kasvilajikkeiden viljelyarvon arviointi. Viljalajikkeiden taudinkestävyys on tärkeä osa viljelyarvoa ja lajikkeiden taudinkestävyys on merkittävä osa kas-vinsuojelua. Tiedot ...
  • Viljalajikkeiden herkkyys tautitartunnoille virallisissa lajikekokeissa 

   Kangas, Arjo; Jalli, Marja; Kedonperä, Auli; Laine, Antti; Niskanen, Markku; Salo, Yrjö; Vuorinen, Martti; Jauhiainen, Lauri; Ramstadius, Esa
   MTT:n selvityksiä : 161 (MTT, 2008)
   Virallisten lajikekokeiden tarkoituksena on kasvilajikkeiden viljelyarvon arviointi. Viljalajikkeiden taudinkestävyyden merkitys viljelyarvon osana on koko ajan kasvanut ja lajikkeiden taudinkestävyys on merkittävä osa ...
  • Viljalajikkeiden herkkyys tautitartunnoille virallisissa lajikekokeissa 1998-2005 

   Kangas, Arjo; Jalli, Marja; Kedonperä, Auli; Laine, Antti; Niskanen, Markku; Salo, Yrjö; Vuorinen, Martti; Jauhiainen, Lauri; Ramstadius, Esa
   MTT:n selvityksiä : 96 (MTT, 2005)
   Virallisten lajikekokeiden tarkoituksena on kasvilajikkeiden viljelyarvon arviointi. Viljalajikkeiden taudinkestävyyden merkitys viljelyarvon osana on koko ajan kasvanut. Tiedot lajikkeiden kasvitautiherkkyydestä perustuvat ...
  • Viljalajikkeiden herkkyys tautitartunnoille virallisissa lajikekokeissa 1999-2006 

   Kangas, Arjo; Jalli, Marja; Kedonperä, Auli; Laine, Antti; Niskanen, Markku; Salo, Yrjö; Vuorinen, Martti; Jauhiainen, Lauri; Ramstadius, Esa
   MTT:n selvityksiä : 120 (MTT, 2006)
   Virallisten lajikekokeiden tarkoituksena on kasvilajikkeiden viljelyarvon arviointi. Viljalajikkeiden taudinkestävyyden merkitys viljelyarvon osana on koko ajan kasvanut. Tiedot lajikkeiden kasvitautiherkkyydestä perustuvat ...
  • Viljalajikkeiden herkkyys tautitartunnoille virallisissa lajikekokeissa 2000-2007 

   Kangas, Arjo; Jalli, Marja; Kedonperä, Auli; Laine, Antti; Niskanen, Markku; Salo, Yrjö; Vuorinen, Martti; Jauhiainen, Lauri; Ramstadius, Esa
   MTT:n selvityksiä : 147 (MTTMTT, 2007)
   Virallisten lajikekokeiden tarkoituksena on kasvilajikkeiden viljelyarvon arviointi. Viljala-jikkeiden taudinkestävyyden merkitys viljelyarvon osana on koko ajan kasvanut ja lajik-keiden taudinkestävyys on merkittävä osa ...
  • Viljalajikkeiden herkkyys tautitartunnoille virallisissa lajikekokeissa 2002-2009 

   Kangas, Arjo; Jalli, Marja; Kedonperä, Auli; Laine, Antti; Niskanen, Markku; Salo, Yrjö; Vuorinen, Martti; Jauhiainen, Lauri; Nikander, Hannele
   MTT Kasvu : 4 (MTTMTT, 2009)
   Virallisten lajikekokeiden tarkoituksena on kasvilajikkeiden viljelyarvon arviointi. Viljalajikkeiden taudinkestävyyden merkitys viljelyarvon osana on koko ajan kasvanut ja lajikkeiden taudinkestävyys on merkittävä osa ...
  • Viljalajikkeiden herkkyys tautitartunnoille virallisissa lajikekokeissa 2003-2010 

   Kangas, Arjo; Jalli, Marja; Kedonperä, Auli; Laine, Antti; Niskanen, Markku; Salo, Yrjö; Vuorinen, Martti; Jauhiainen, Lauri; Nikander, Hannele
   MTT Kasvu : 11 (Maatalouden TutkimuskeskusMTT, 2010)
   Virallisten lajikekokeiden tarkoituksena on kasvilajikkeiden viljelyarvon arviointi. Viljalajikkeiden taudinkestävyys on tärkeä osa viljelyarvoa ja lajikkeiden taudinkestävyys on merkittävä osa kasvinsuojelua. Tiedot ...
  • Viljalajikkeiden herkkyys tautitartunnoille virallisissa lajikekokeissa 2004-2011 

   Kangas, Arjo; Jalli, Marja; Kedonperä, Auli; Laine, Antti; Niskanen, Markku; Salo, Yrjö; Vuorinen, Martti; Jauhiainen, Lauri; Nikander, Hannele
   MTT Kasvu : 16 (MTT, 2011)
   Virallisten lajikekokeiden tarkoituksena on kasvilajikkeiden viljelyarvon arviointi. Viljalajikkeiden taudinkestävyys on tärkeä osa viljelyarvoa ja lajikkeiden taudinkestävyys on merkittävä osa kasvinsuojelua. Tiedot ...
  • Viljalajikkeiden herkkyys tautitartunnoille virallisissa lajikekokeissa 2005-2012 

   Jalli, Marja; Kedonperä, Auli; Laine, Antti; Niskanen, Markku; Högnäsbacka, Merja; Kujala, Marja; Jauhiainen, Lauri; Nikander, Hannele
   MTT Raportti : 66 (MTT, 2012)
   Virallisten lajikekokeiden tarkoituksena on kasvilajikkeiden viljelyarvon arviointi. Viljalajikkeiden taudinkestävyys on tärkeä osa viljelyarvoa ja lajikkeiden taudinkestävyys on merkittävä osa kasvinsuojelua. Tiedot ...