• Precision of commercial soil testing practice for phosphorus fertilizer recommendations in Finland 

      Peltovuori, Tommi
      Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1999)
      Maatalouden ympäristötukijärjestelmän käyttöönotto vuonna 1995 on korostanut viljavuusanalyysin merkitystä fosforilannoituksen suunnittelussa ja laajentanut voimakkaasti viljavuusanalyysimarkkinoita Suomessa. Viljelijä ...