Agricultural and Food Science - Selaus tekijän mukaan "Reiman, Marjut"

  • Farmers' exposure to dusts and gases in modern Finnish cubicle cow houses 

   Louhelainen, Kyösti; Kangas, Juhani; Reiman, Marjut; Kalliokoski, Pentti
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1997)
   Tutkimuksessa selvitettiin viljelijöiden altistumista kaasuille ja pölyille nykyaikaisissa pihattonavetoissa. Tutkimuksessa oli mukana 23 pihattoa, yksi kylmäpihatto ja kaksi parsinavettaa. Navetoissa oli keskimäärin 22 ...