Agricultural and Food Science - Selaus tekijän mukaan "Lankoski, Jussi"

  • Economic and environmental performance of alternative policy measures to reduce nutrient surpluses in Finnish agriculture 

   Lehtonen, Heikki; Lankoski, Jussi; Koikkalainen, Kauko
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Tässä artikkelissa tarkastellaan maatalouden typpi- ja fosforiylijäämien vähentämiseen tähtäävien politiikkavaihtoehtojen tehokkuutta talouden ja ympäristön kannalta. Arvioitavat politiikkatoimenpiteet ovat: (i) ...
  • Policy-related transaction costs of agricultural policies in Finland 

   Ollikainen, Markku; Lankoski, Jussi; Nuutinen, Sami
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2008)
   This paper assesses policy-related transaction costs (PRTC) associated with the main agricultural and agri-environmental policy instruments in Finland. We find that area-based income support measures entail low transaction ...
  • Preface 

   Pietola, Kyösti; Lankoski, Jussi
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
  • The environmental effectiveness of alternative agri-environmental policy reforms: theoretical and empirical analysis 

   Lankoski, Jussi; Ollikainen, Markku
   Agricultural and Food Science in Finland : 4-5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1999)
   Artikkelissa analysoidaan vaihtoehtoisten maatalouden ympäristöpolitiikan reformien tehokkuutta ravinnepäästöjen vähentämisessä, kun ohjauskeinoina voidaan käyttää tuottajahintatukea, lannoiteveroa, suojavyöhyketukea ja ...