• Evidence for the formation of Luvisols/Alfisols as a response to coupled pedogenic and anthropogenic influences in a clay soil in Finland 

   Yli-Halla, Markku; Mokma, Delbert L; Alakukku, Laura; Drees, Richard; Wilding, Larry P
   Agricultural and Food Science : 3-4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   Kuivatus muuttaa maan ominaisuuksia monin tavoin. Savisedimentin kuivuminen saa aikaan kutistumista ja rakenteen muodostumista. Rakenteellisen kutistumisen seurauksena syntyvät makrohuokoset toimivat ilman ja veden sekä ...
  • Subsoil compaction due to wheel traffic. 

   Alakukku, Laura
   Agricultural and Food Science in Finland : 4-5 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1999)
   Maataloudessa käytettävien koneiden tehot ja painot ovat kasvanut viime vuosikymmenien aikana jatkuvasti. Tämä on lisännyt pohjamaan tiivistymisriskiä. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan, miten maan ominaisuudet ja ...
  • Surface runoff, subsurface drainflow and soil erosion as affected by tillage in a clayey Finnish soil 

   Turtola, Eila; Alakukku, Laura; Uusitalo, Risto; Kaseva, Antti
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Etelä-Suomen viljeltyjen savimaiden eroosio aiheuttaa huomattavaa sisävesistöjen samentumista, ja lisää myös niiden sekä Itämeren rannikkoalueen rehevöitymistä. Vaikka maa-ainesta irtoaa eniten jyrkiltä rinteiltä, myös ...
  • Surface water ponding on clayey soils managed by conventional and conservation tillage in boreal conditions 

   Alakukku, Laura; Ristolainen, Antti; Sarikka, Ilkka; Hurme, Timo
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2010)
   Etelä-Suomessa kartoitettiin 13 koealueella pintaveden ja kasvien kasvua haittaavan maan märkyyden esiintymistä viiden vuoden ajan. Tavoitteena oli arvioida kevennetyn muokkauksen ja monivuotisen nurmen vaikutusta veden ...