• An integrated simulation model to evaluate national measures for the abatement of agricultural nutrients in the Baltic Sea 

      Hyytiäinen, Kari; Ahtiainen, Heini; Heikkilä, Jaakko; Helin, Janne; Huhtala, Anni; Iho, Antti; Koikkalainen, Kauko; Miettinen, Antti; Pouta, Eija; Vesterinen, Janne
      Agricultural and Food Science : 3-4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
      Tässä tutkimuksessa esitetään malli, jonka avulla voidaan arvioida maatalouden ravinnekuormituksen vähentämistoimia kansallisesta näkökulmasta. Stokastinen simulointimalli yhdistää typen ja fosforin kertymisen dynamiikan ...