• Maatalouden kestävyyden indikaattorit 

      Yli-Viikari, Anja; Hietala-Koivu, Reija; Risku-Norja, Helmi; Seuri, Pentti; Soini, Katriina; Widbom, Timo; Voutilainen, Pasi
      Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 74 (Maatalouden tutkimuskeskus, 2000)
      Tutkimushankkeen tavoitteena oli kehittää selkeitä ja kokonaisvaltaisia ns. avainindikaattoreita maatalouden kestävyyden arvioimiseen. Kestävä kehitys määriteltiin Brundtlandin komitean mukaisesti kehityksenä, joka turvaa ...