• Maatalouden kestävyyden indikaattorit 

   Yli-Viikari, Anja; Hietala-Koivu, Reija; Risku-Norja, Helmi; Seuri, Pentti; Soini, Katriina; Widbom, Timo; Voutilainen, Pasi
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 74 (Maatalouden tutkimuskeskus, 2000)
   Tutkimushankkeen tavoitteena oli kehittää selkeitä ja kokonaisvaltaisia ns. avainindikaattoreita maatalouden kestävyyden arvioimiseen. Kestävä kehitys määriteltiin Brundtlandin komitean mukaisesti kehityksenä, joka turvaa ...
  • Visuaalinen maisema maatalouden ympäristöohjelman vaikuttavuuden seurannassa 

   Hietala-Koivu, Reija; Tahvanainen, Liisa; Nousiainen, Ismo; Heikkilä, Tapio; Alanen, Aulikki; Ihalainen, Marjut; Tyrväinen, Liisa; Helenius, Juha
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 50 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1999)
   Maatalouden ympäristöohjelman vaikuttavuuden seuranta (MYTVAS) -projektin osahankkeessa Visuaalinen maisema tutkimuksen perusmateriaaliksi valokuvattiin kesällä 1996 kymmenen tutkimusalueen otos eri puolilta Suomea. ...