"maatalouden ravinnepäästöt" - Selaus asiasanan mukaan MTT Raportti

  • Maatalouden ravinnekuormituksen vähentämisen kustannukset ja hyödyt 

   Ahtiainen, Heini; Hyytiäinen, Kari; Iho, Antti
   MTT Raportti : 1 (MTT, 2010)
   Euroopan unionin vuonna 2000 voimaan astunut vesipolitiikan puitedirektiivi edellyttää taloudellisten tarkasteluiden sisällyttämistä vesienhoidon suunnitteluun. Osa taloudellisia tarkasteluita on kustannusten kohtuuttomuuden ...
  • Tarjouskilpailut maatalouden ympäristönsuojelussa : Kirjallisuuskatsaus 

   Iho, Antti; Lehtimäki, Jonne
   MTT Raportti : 11 (MTT, 2010)
   Suomen ohjelmakauden 2007-2013 ympäristötukijärjestelmä painottaa vesiensuojelun ja viljelijöiden omaehtoisen osallistumisen tärkeyttä. Järjestelmä on hyvin kattava, mutta maatalouden typpi- ja fosforikuormituksen ...