"hiehot" - Selaus asiasanan mukaan MTT Raportti

  • Kehitystä naudanlihantuotantoon : loppuraportti 

   Huuskonen, Arto; Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / KEL Ruukki / Naudanlihantuotanto (ENA/2151)
   MTT Raportti : 167 (MTT, 2014)
   Kehitystä naudanlihantuotantoon -hankkeen tavoitteena oli parantaa suomalaisen naudanlihantuotannon kannattavuutta ja tehostaa lihanautatilojen sekä lihanjalostusteollisuuden kilpailukykyä. Hankkeessa toteutettiin viisi ...
  • Lypsykarjatilan eläinten ryhmittely 

   Kivinen, Tapani; Hurme, Timo; Sarjokari, Kristiina; Hovinen, Mari; Norring, Marianna; Seppä-Lassila, Leena; Soveri, Timo; Lätti, Markku; Karttunen, Janne; Tuure, Veli-Matti
   MTT Raportti : 137 (MTT, 2014)
   Lypsykarjatilan eläinten ryhmittely -hankkeen tavoitteena oli tuottaa vasikoiden, hiehojen ja lehmien ryhmittelymalleja asema- ja automaattilypsypihattojen pohjaratkaisuiksi. Tutkimus oli jatkoa vuosina 2004–2007 tehdylle ...
  • Pihvirotuisten nautojen teurasominaisuudet ja lihan laatu 

   Huuskonen, Arto (toim.)
   MTT Raportti : 46 (MTT, 2012)
   MTT:n hallinnoiman InnoNauta Kehitys hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena oli selvittää rodun ja ruokinnan vaikutuksia naudan ruhojen teuraslaatuun sekä lihan laatuominaisuuksiin. Tutkimusta toteutettiin sekä kasvatus- ...