"grasses" - Selaus asiasanan mukaan MTT Raportti

  • Biologinen typensidonta fossiilisen energian säästäjänä 

   Känkänen, Hannu; Suokannas, Antti; Tiilikkala, Kari; Nykänen, Arja
   MTT Raportti : 76 (MTT, 2012)
   Biologisen typensidonnan hyödyntämistä Suomen maataloudessa on mahdollista tehostaa voimakkaasti. Nurmipalkokasvien käyttö rehuntuotannossa, viherlannoituksen ja aluskasvien hyödyntäminen typen tuottamisessa sekä palkoviljojen ...
  • Nautatilojen rehukasvivalikoima laajemmaksi? : tuloksia InnoNauta -hankkeen tutkimuksista 

   Huuskonen, Arto (toim.)
   MTT Raportti : 77 (MTT, 2012)
   Kasvivalikoiman monipuolistaminen saattaisi olla yksi mahdollinen tapa, jolla nautatilat voisivat tehostaa rehuntuotantoaan. InnoNauta -hankkeen kirjallisuuskatsauksessa ja ruutukokeissa selvitettiin rehujuurikkaan, ...