- Selaus julkaisuajan mukaan MTT Kasvu

  • Julkaise raportti! MTT Kasvu - ja MTT Tiede -sarjan kirjoitusohjeet 

   Salo-Kauppinen, Riitta
   MTT Kasvu : 1 (MTTMTTMTT, 2009)
   MTT:n uusien julkaisusarjojen sisältö, lukijat ja tuotantotapa ovat keskenään erilaiset. MTT Kasvu -sarjassa julkaistaan oppaita ja raportteja maatalous- ja elintarviketutkimuksesta sekä maatalouden ympäristötutkimuksesta. ...
  • Maatalous, maaseutu ja tukien kohdentuminen 

   Voutilainen, Olli; Vihinen, Hilkka; Wuori, Olli
   MTT Kasvu : 7 (MTTMTTMTT, 2009)
   Maatalouden ja maaseudun suhde sekä maatalouspolitiikan alueelliset vaikutukset ovat keskeisiä kysymyksiä Suomen ja koko EU:n maaseutualueiden kehittämisen kannalta. Ajan mittaan maatalouden sosio-ekonominen rooli maaseudulla ...
  • Suomalaisen maatalouskoneteollisuuden tila ja tulevaisuus 

   Manni, Jukka; Riipinen, Tapio; Niskanen, Hannu; Karhu, Raimo; Järvenpää, Markku
   MTT Kasvu : 5 (MTT, 2009)
   Suomalaisen maatalouskoneteollisuuden tilasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä tehtiin 2002 tutkimus, josta julkaistiin tutkimusraportti Suomalaisen maatalouskoneteollisuuden tulevaisuuden haasteet . Tätä tutkimusraporttia ...
  • Automatisoidun mittausverkon kehittäminen ympäristön seurantaan 

   Huitu, Hanna (toim.)
   MTT Kasvu : 8 (MTT, 2009)
   Vuosina 2007 2009 toteutettu Maasää- hanke paneutui tiheäintervallisten ympäristömittausten automatisoituun tuottamiseen ja käyttöön maatalouden sovelluksissa ja valuma-alueen mallinnuksessa. Hankkeen päätoteuttajat olivat ...
  • Maataloustuen ja tuottavuuden vaikutukset elintarvikkeiden hintamarginaaleihin ja hinnanmuodostukseen 

   Kuosmanen, Timo; Niemi, Jyrki; Sipiläinen, Timo
   MTT Kasvu : 3 (MTT, 2009)
   Elintarvikkeen hintamarginaalilla tarkoitetaan elintarviketeollisuuden, kaupan ja muiden väliportaiden osuutta elintarviketuotteen kuluttajahinnasta. Hintamarginaalit ovat kasvaneet pitkällä aikavälillä niin Suomessa kuin ...
  • Viljalajikkeiden herkkyys tautitartunnoille virallisissa lajikekokeissa 2002-2009 

   Kangas, Arjo; Jalli, Marja; Kedonperä, Auli; Laine, Antti; Niskanen, Markku; Salo, Yrjö; Vuorinen, Martti; Jauhiainen, Lauri; Nikander, Hannele
   MTT Kasvu : 4 (MTTMTT, 2009)
   Virallisten lajikekokeiden tarkoituksena on kasvilajikkeiden viljelyarvon arviointi. Viljalajikkeiden taudinkestävyyden merkitys viljelyarvon osana on koko ajan kasvanut ja lajikkeiden taudinkestävyys on merkittävä osa ...
  • Naisten näkökulma maatilan työturvallisuuteen ja hyvinvointiin 

   Kallioniemi, Marja
   MTT Kasvu : 2 (MTT, 2009)
   MYEL-vakuutettujen naisten työturvallisuushanke eli Naisturva paneutui vuosina 2007 2009 maatilojen työturvallisuuteen ja -hyvinvointiin erityisesti naisten näkökulmasta. Kesällä 2007 hankkeessa tehdyt tilakäynnit kymmenelle ...
  • Virallisten lajikekokeiden tulokset 2002-2009 

   Kangas, Arjo; Laine, Antti; Niskanen, Markku; Salo, Yrjö; Vuorinen, Martti; Jauhiainen, Lauri; Nikander, Hannele
   MTT Kasvu : 6 (MTT, 2009)
   Virallisia lajikekokeita tehdään uusien kasvilajikkeiden viljelyarvon arvioimiseksi. Tiedot kasvilajikkeiden satoisuudesta, viljelyominaisuuksista ja sadon laadusta auttavat viljelijöitä ja pellon tuotteiden jalostajia ...
  • Julkiset ruokapalvelut ja ruokakasvatus: arjen käytäntöjen kautta kestävään ruokahuoltoon 

   Risku-Norja, Helmi; Kurppa, Sirpa; Silvennoinen, Kirsi; Nuoranne, Anneli; Skinnari, Jonna
   MTT Kasvu : 10 (MTTMTT, 2010)
   Tässä selvityksessä kestävän kehityksen käsite tuodaan arkipäivän käytäntöön tarkastelemalla, miten kestävä kehitys otetaan nykyisin huomioon kuntien julkisissa ruokapalveluissa ja minkälaisia kytkentöjä kouluruokailulla ...
  • Kehitystä naudanlihantuotantoon I 

   Huuskonen, Arto (toim.)
   MTT Kasvu : 9 (MTT, 2010)
   InnoNauta Tiedotus -hankkeen keskeisenä tavoitteena on uusimman kotimaisen ja ulkomaisen tiedon hankinta ja sen saattaminen asiasta kiinnostuneiden tietoon. Tähän julkaisuun on koottu neljän naudanlihantuotantoa käsittelevän ...
  • Viljalajikkeiden herkkyys tautitartunnoille virallisissa lajikekokeissa 2003-2010 

   Kangas, Arjo; Jalli, Marja; Kedonperä, Auli; Laine, Antti; Niskanen, Markku; Salo, Yrjö; Vuorinen, Martti; Jauhiainen, Lauri; Nikander, Hannele
   MTT Kasvu : 11 (Maatalouden TutkimuskeskusMTT, 2010)
   Virallisten lajikekokeiden tarkoituksena on kasvilajikkeiden viljelyarvon arviointi. Viljalajikkeiden taudinkestävyys on tärkeä osa viljelyarvoa ja lajikkeiden taudinkestävyys on merkittävä osa kasvinsuojelua. Tiedot ...
  • Virallisten lajikekokeiden tulokset 2003-2010 : Results of official variety trials 2003-2010 

   Kangas, Arjo; Laine, Antti; Niskanen, Markku; Salo, Yrjö; Vuorinen, Martti; Jauhiainen, Lauri; Nikander, Hannele
   MTT Kasvu : 13 (MTT, 2010)
   Virallisia lajikekokeita tehdään uusien kasvilajikkeiden viljelyarvon arvioimiseksi. Tiedot kasvilajikkeiden satoisuudesta, viljelyominaisuuksista ja sadon laadusta auttavat viljelijöitä ja pellon tuotteiden jalostajia ...
  • Elintarvikeketjun jätteet ja sivuvirrat energiaksi ja lannoitteiksi - JaloJäte-tutkimushankkeen synteesiraportti 

   Kahiluoto, Helena (toim.); Kuisma, Miia (toim.)
   MTT Kasvu : 12 (MTT, 2010)
   Ilmastonmuutos ja laadukkaiden vesivarojen turvaaminen ovat aikamme suurimpia haasteita. Suurin osa kasvihuonekaasuista on peräisin energiantuotannosta ja -käytöstä, ja muista lähteistä merkittävimpiä ovat maatalous ja ...
  • Viljalajikkeiden herkkyys tautitartunnoille virallisissa lajikekokeissa 2004-2011 

   Kangas, Arjo; Jalli, Marja; Kedonperä, Auli; Laine, Antti; Niskanen, Markku; Salo, Yrjö; Vuorinen, Martti; Jauhiainen, Lauri; Nikander, Hannele
   MTT Kasvu : 16 (MTT, 2011)
   Virallisten lajikekokeiden tarkoituksena on kasvilajikkeiden viljelyarvon arviointi. Viljalajikkeiden taudinkestävyys on tärkeä osa viljelyarvoa ja lajikkeiden taudinkestävyys on merkittävä osa kasvinsuojelua. Tiedot ...
  • Kehitystä rehuviljan viljelyyn Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla 

   Saarinen, Essi (toim.)
   MTT Kasvu : 17 (MTT, 2011)
   Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla rehuviljan viljelyn tärkeä tavoite on saada tilan kaikilta viljalohkoilla rehuviljan laatuvaatimukset täyttävää ja mahdollisimman tasalaatuista raaka-ainetta viljateollisuudelle tai kotoiseen ...
  • Kehitystä naudanlihantuotantoon II 

   Huuskonen, Arto (toim.)
   MTT Kasvu : 14 (MTT, 2011)
   InnoNauta Tiedotus -hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on uusimman kotimaisen ja ulkomaisen tiedon hankinta ja sen saattaminen asiasta kiinnostuneiden tietoon. Tähän julkaisuun on koottu emolehmätuotantoa ja liharotuisten ...
  • Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Näkemyksiä suomalaisen ruokaketjun lisäarvotekijöistä 

   Kotro, Jaana; Jalkanen, Lotta; Latvala, Terhi; Kumpulainen, Katariina; Järvinen, Maija; Forsman-Hugg, Sari
   MTT Kasvu : 15 (MTT, 2011)
   Suomen elintarviketalouden laatustrategian puitteissa on viime vuosien aikana tehty tavoitteellista laadun kehittämistyötä. Elintarvikeketjun toiminnan laatua ja läpinäkyvyyttä kansallisella tasolla ei kuitenkaan ole vielä ...
  • Virallisten lajikekokeiden tulokset 2004-2011 

   Kangas, Arjo; Laine, Antti; Niskanen, Markku; Salo, Yrjö; Vuorinen, Martti; Jauhiainen, Lauri; Nikander, Hannele
   MTT Kasvu : 18 (MTTMTT, 2012)
   Virallisia lajikekokeita tehdään uusien kasvilajikkeiden viljelyarvon arvioimiseksi. Tiedot kasvilajikkeiden satoisuudesta, viljelyominaisuuksista ja sadon laadusta auttavat viljelijöitä ja pellon tuotteiden jalostajia ...
  • Green Care - toimintatavan suuntaviivat Suomessa 

   Vehmasto, Elina; Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / TAL Talous- ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus (TAY/4110)
   MTT Kasvu : 20 (MTT, 2014)
   VoiMaa! – Green Care -yrittäjyydestä elinvoimaa maaseudulle (2011–2013) oli valtakunnallinen maaseudun kehittämishanke, jossa luotiin yhteisiä sisältöjä ja rakenteita suomalaiseen Green Care -toimintatapaan. Keskeisenä ...
  • Ihmisen ja ympäristön hyvinvointi: yhteinen päämäärä, yhteinen politiikka. HYVINVOIPA-hankkeen loppuraportti 

   Risku-Norja, Helmi; Kurppa, Sirpa; Irz, Xavier; Pinolehto, Marja; Vorne, Virpi; Ovaskainen, Marja-Leena; Nummela, Olli; Rauhanen, Timo
   MTT Kasvu : 22 (MTT, 2014)
   Terveyden edistäminen ja kestävän kehityksen periaatteiden juurruttaminen ovat olleet näkyvästi esillä suomalaisen yhteiskuntapolitiikan asialistalla viime vuosina. Ongelmiin on haettu ratkaisuja politiikan eri sektoreilla, ...