"Ylivainio, Kari" - Selaus tekijän mukaan MTT:n julkaisusarjat

  • Accumulation and translocation of sparingly soluble manure phosphorus in different types of soils after long-term excessive inputs 

   Uusitalo, Risto; Ylivainio, Kari; Turtola, Eila; Kangas, Arjo
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Turkiseläinten lanta sisältää runsaasti fosforia, joka on pääosin niukkaliukoista. Maassa turkiseläinlannan lannoitusvaikutus on siten aluksi heikompi kuin esimerkiksi naudan lannan lannoitusvaikutus. Turkiseläinten ...
  • Environmentally benign Fe chelates in plant nutrition 

   Ylivainio, Kari
   MTT ScienceMTT Tiede : 5 (MTTMTT, 2009)
   Kasvit saavat Suomen lievästi happamista peltomaista riittävästi rautaa (Fe) kasvuunsa. Peltoviljelyssä raudan puutosta esiintyy kalkkipitoisissa maissa, koska raudan liukoisuus alenee nopeasti maan pH:n kohotessa. Myös ...
  • Luonnonmukaisen ja tavanomaisen viljelyn typpi- ja fosforihuuhtoumat 

   Ylivainio, Kari; Esala, Martti; Turtola, Eila
   Maa- ja elintarviketalous : 12 (MTT, 2002)
   Tässä kirjallisuuskatsauksessa selvitettiin luonnonmukaisen ja tavanomaisen viljelyn aiheuttamia typpi- ja fosforihuuhtoutumia. Typpeä huuhtoutuu enemmän, kun maan nitraattityppipitoisuus ja valunta lisääntyvät. Eniten ...
  • Minskning av miljörisker orsakade av sura sulfatjordar Handbok för reglering av grundvattennivån 

   Uusi-Kämppä, Jaana; Virtanen, Seija; Rosendahl, Rainer; Österholm, Peter; Mäensivu, Merja; Westberg, Vincent; Regina, Kristiina; Ylivainio, Kari; Yli-Halla, Markku; Edén, Peter; Turtola, Eila
   MTT Raportti : 89 (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, 2013)
   I västra och södra Finlands kustområden finns sura sulfatjordar (alunjordar) som tidigare utgjort havsbotten. I havsbottnens syrefria miljöer omvandlades svavelföreningar i växtrester och havsvattnets sulfat till sulfider ...
  • Orgaanisten lannoitevalmisteiden vaikutus kasvien kasvuun - testimenetelmät 

   Salo, Tapio; Palojärvi, Ansa; Kukkonen, Sanna; Vestberg, Mauritz; Kapuinen, Petri; Tontti, Tiina; Ylivainio, Kari; Parikka, Päivi; Nummila, Matti; Maunuksela, Liisa; Lindström, Kristina; Orasmaa, Saila; Paulin, Lars
   MTT Raportti : 101 (2013)
   Orgaaniset lannoitteet, maanparannusaineet ja kasvien kasvua edistävät lannoitevalmisteet (biostimulantit) ovat kasveille potentiaalisia ravinnelähteitä ja niiden tavoitteena on lisätä kasvien kasvua. Mielenkiinto näihin ...
  • Regional P stocks in soil and in animal manure as compared to P requirement of plants in Finland : Baltic Forum for Innovative Technologies for Sustainable Manure Management. WP4 Standardisation of manure types with focus on phosphorus 

   Ylivainio, Kari; Sarvi, Minna; Lemola, Riitta; Uusitalo, Risto; Turtola, Eila
   MTT Report : 124 (2014)
   Phosphorus (P) is an essential plant nutrient and sufficient availability is sustained by soil reserves and fertilization. On the other hand, P leaching from agricultural fields causes eutrophication of the surface waters. ...
  • Seleenityöryhmän raportti 2008 

   Eurola, Merja; Alfthan, Georg; Ekholm, Päivi; Levonmäki, Mirva; Root, Tarja; Venäläinen, Eija-Riitta; Ylivainio, Kari
   Maa- ja elintarviketalous : 132 (MTT, 2008)
   Suomessa on vuodesta 1984 alkaen lisätty seleeniä moniravinteisiin lannoitteisiin. Tavoitteena on ollut näin turvata kotieläinten ja väestön seleeninsaanti. Seleenilannoitus on nostanut selvästi kotimaisten elintarvikkeiden ...
  • Seleenityöryhmän raportti 2011 

   Eurola, Merja; Alfthan, Georg; Ekholm, Päivi; Root, Tarja; Suoniitty, Titta; Venäläinen, Eija-Riitta; Ylivainio, Kari
   MTT Raportti : 35 (MTT, 2011)
   Ympäristöolosuhteiden vuoksi liukoisen seleenin määrä Suomen viljelymaissa on pieni. Vain noin 4 % maaperän kokonaisseleenistä on kasveille käyttökelpoisessa muodossa. Tämän vuoksi kotimaisten elintarvikkeiden ja rehujen ...
  • Suomen kotieläintalouden fosforikierto - säätöpotentiaali maatiloilla ja aluetasolla 

   Turtola, Eila; Ylivainio, Kari; Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / KTL Kasvintuotannon tutkimus / Maaperä ja kasvinravitsemus MAA; Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / KTL Kasvintuotannon tutkimus / Maaperä ja kasvinravitsemus MAA; Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus; MTT
   Maa- ja elintarviketalous : 138 (MTT, 2009)
   Suomen maatalouden fosforikierto kytkeytyy vahvasti kotieläintalouteen. Kotieläimet syövät suurimman osan kasvien vuosittain maasta ottamasta fosforista, ja kotieläintuotannon sivutuotteiden, lannan ja lihaluujauhon, ...
  • Ympäristöriskien vähentäminen happamilla sulfaattimailla : opas pohjaveden pinnan säätämiseksi 

   Uusi-Kämppä, Jaana; Virtanen, Seija; Rosendahl, Rainer; Österholm, Peter; Mäensivu, Merja; Westberg, Vincent; Regina, Kristiina; Ylivainio, Kari; Yli-Halla, Markku; Edén, Peter; Turtola, Eila
   MTT Raportti : 74 (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, 2013)
   Länsi- ja Etelä-Suomen rannikkoalueiden happamat sulfaattimaat (alunamaat) olivat merenpohjaa tuhansia vuosia sitten. Merenpohjan hapettomissa oloissa kasvijätteestä ja meriveden sulfaatista syntyi bakteeritoiminnan ...