"Yli-Viikari, Anja" - Selaus tekijän mukaan MTT:n julkaisusarjat

  • Agri-environmental and Rural Development Indicators: A Proposal 

   Yli-Viikari, Anja; Risku-Norja, Helmi; Nuutinen, Visa; Heinonen, Esa; Hietala-Koivu, Reija; Huusela-Veistola, Erja; Hyvönen, Terho; Kantanen, Juha; Raussi, Satu; Rikkonen, Pasi; Seppälä, Anu; Vehmasto, Elina
   Agrifood Research ReportsMaa- ja elintarviketalous : 5 (MTTMTT, 2002)
   Tämä julkaisu käsittelee uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön arviointimenetelmiä. Indikaattorit on suunniteltu Maa- ja metsätalousministeriön luonnonvarastrategian seurantaa varten. Aluksi esitellään arvioinnin ...
  • Green Care - terveyttä ja hyvinvointia maatilalta 

   Yli-Viikari, Anja; Lilja, Taina; Heikkilä, Katariina; Kirveennummi, Anna; Kivinen, Tapani; Partanen, Ulla; Rantamäki-Lahtinen, Leena; Soini, Katriina
   Maa- ja elintarviketalous : 141 (MTT, 2009)
   MTT:n ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen hankkeessa (2006-2008) selvitettiin, millaisia liiketoimintamahdollisuuksia maaseudulla on tuottaa hoiva-, hyvinvointija kasvatuspalveluja, joissa maatilojen ja maaseudun resursseja ...
  • Indicators for sustainable agriculture - a theoretical framework for classifying and assessing indicators 

   Yli-Viikari, Anja
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1999)
   Tässä artikkelissa selvitettiin kirjallisuuden ja teoreettisen päättelyn pohjalta indikaattorien soveltuvuutta maatalouden kestävän kehityksen arviointiin. Artikkeli liittyy Maatalouden tutkimuskeskuksessa meneillään ...
  • Kokemäenjoen maatalousalueiden luonnonvaraselvitys Ernie-projekti 1999-2002 

   Yli-Viikari, Anja; Pietilä, Kirsti; Hietala-Koivu, Reija; Lehtonen, Heikki; Pirkkamaa, Juha; Vehmasto, Elina; Voutilainen, Pasi; Vuorio, Heli
   MTT:n selvityksiä : 6 (MTT, 2002)
   Tämä julkaisu on osa ERNIE -projektia (European Rivers Network - Integrated Environments 1998-2002), jossa tavoitteena on kehittää työkaluja ympäristön huomioon ottavan elinkeinotoiminnan käyttööön. Tässä julkaisussa ...
  • Loimijoki-projektin yhteistyötilat. Maatilan ympäristönhoidon kokeilu- ja kehittämishanke 

   Yli-Viikari, Anja; Ansalehto, Aulis; Jansson, Håkan; Urvas, Leila; Widbom, Timo
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 26 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1997)
   Maatilayhteistyö toteutettiin Loimijoki-projektin yhtenä osahankkeena vuosina 1993-1996. Loimijoki-projektin tavoitteena on ollut hajakuormituksen vähentäminen, paikallisen jokivesistön tilan parantaminen sekä maaseutuympäristöön ...
  • Maalle oppimaan : Kestävää kehitystä koulujen ja lähimaatilojen yhteistyönä 

   Risku-Norja, Helmi (toim.); Aaltonen, Virpi (toim.); Nordström, Hanna; Smeds, Pia; Korpela, Elli; Vieraankivi, Marja-Liisa; Nuoranne, Anneli; Yli-Viikari, Anja; Vauromaa, Mariitta; Aittosaari, Kirsi
   Maa- ja elintarviketalous : 112 (MTT, 2007)
  • Maatalouden kestävyyden indikaattorit 

   Yli-Viikari, Anja; Hietala-Koivu, Reija; Risku-Norja, Helmi; Seuri, Pentti; Soini, Katriina; Widbom, Timo; Voutilainen, Pasi
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 74 (Maatalouden tutkimuskeskus, 2000)
   Tutkimushankkeen tavoitteena oli kehittää selkeitä ja kokonaisvaltaisia ns. avainindikaattoreita maatalouden kestävyyden arvioimiseen. Kestävä kehitys määriteltiin Brundtlandin komitean mukaisesti kehityksenä, joka turvaa ...
  • Numeroiden harhaa vai toteutuksen työkaluja? -indikaattorien käyttö maatalouden ympäristöpoliittisessa suunnittelussa 

   Yli-Viikari, Anja
   MTT Tiede : 16 (Maatalouden tutkimuskeskusMTT, 2011)
   Tämän tutkimushankkeen keskiössä ovat indikaattorit. Tutkimushankkeen tavoitteena oli indikaattorien käyttöön liittyvien ominaispiirteiden tunnistaminen ja kuvaaminen maatalouden ympäristöpoliittisen suunnittelun ja ...
  • Ympäristö ja eettisyys elintarviketuotannossa - todentamisen ja tuotteistamisen haasteet 

   Seppälä, Anu; Voutilainen, Pasi; Mikkola, Minna; Mäki-Tanila, Asko; Risku-Norja, Helmi; Soini, Katriina; Vehmasto, Elina; Yli-Viikari, Anja
   MTT:n selvityksiä : 11 (MTT, 2002)
   Suomalaisessa elintarviketuotannossa on viime vuosina panostettu runsaasti elintarvikkeiden laatuun ja tuotannon ympäristöarvojen kehittämiseen. Kuluttajan näkökulmasta elintarvikkeiden ympäristötiedon saatavuuden taso ...