"Vanhala, Petri" - Selaus tekijän mukaan MTT:n julkaisusarjat

  • Effect of conservation tillage and peat application on weed infestation on a clay soil 

   Vanhala, Petri; Pietola, Liisa
   Agricultural and Food Science in Finland : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2003)
   Kenttäkokeessa Jokioisilla verrattiin useiden eri syyssänkimuokkausmenetelmien ja normaalin syyskynnön vaikutuksia savimaan rikkakasvillisuuteen. Tutkitut sänkimuokkausmenetelmät olivat kultivointi kertaalleen tai kahdesti ...
  • Kestorikkakasvit kevätviljantuotannon uhkana 

   Lötjönen, Timo; Jalli, Heikki; Vanhala, Petri; Kakriainen-Rouhiainen, Sanna; Salonen, Jukka
   Maa- ja elintarviketalous : 9 (MTT, 2002)
   Peltojemme ongelmallisimmat kestorikkakasvit ovat juolavehnä, pelto-ohdake ja peltovalvatti. Ne ovat runsastuneet varsinkin 1990-luvulla. Nämä rikkakasvit menestyvät viljapelloilla, koska ne lisääntyvät voimakkaasti ...
  • Kyntämättä viljelyn vaikutus rikkakasveihin ja kasvitauteihin : kirjallisuuskatsaus 

   Lötjönen, Timo; Pitkänen, Jyrki; Vanhala, Petri; Jalli, Marja; Mikkola, Hannu Juhani
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 59 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1999)
   Kyntämättä viljelyn tavoitteena on muokkauskustannusten alentaminen, maan rakenteen parantaminen sekä eroosion ja ravinteiden huuhtoutumisen vähentäminen. Kyntöä korvaavissa menetelmissä maata muokataan yleensä matalampaan ...
  • Managing Sonchus arvensis using mechanical and cultural methods 

   Vanhala, Petri; Lötjönen, Timo; Hurme, Timo; Salonen, Jukka
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2006)
   Peltovalvatti (Sonchus arvensis L.) on viime vuosina runsastunut pelloillamme, erityisesti luomuviljelyssä. Tämän kestorikkakasvin kemikaaliton torjunta ei ole helppoa. Viljelykasvien kilpailu ja viljelytekniset toimet, ...
  • Peruna- ja juureskuorimon jätteet ja jätevedet 

   Lehto, Marja; Salo, Tapio; Sorvala, Sanna; Kemppainen, Riitta; Vanhala, Petri; Sipilä, Ilkka; Puumala, Maarit
   Maa- ja elintarviketalous : 94 (MTT, 2007)
   Esikäsitellyn perunan ja juuresten kysyntä on jatkuvassa kasvussa. Pienimuotoista perunan ja juuresten kuorimotoimintaa harjoitetaan ns. tilakuorimoilla, jotka viljelevät itse kuorittavat perunat ja juurekset, tai ...
  • Rikkakasvien fysikaalinen ja mekaaninen torjunta kasvukauden aikana : Kirjallisuustutkimus 

   Vanhala, Petri
   Maatalouden tutkimuskeskus. Tiedote : 7/92 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1992)
  • Vihannesten lajikekokeita tiloilla ja koekentillä : Koeohjeita 

   Suojala-Ahlfors, Terhi; Kallela, Marja; Vanhala, Petri
   MTT:n selvityksiä : 163 (MTT, 2008)
   Avomaanvihannesten lajikekokeita tehdään tutkimusasemilla ja yhä enemmän tilakokeina osana tutkimus- ja kehittämishankkeita. Tämän julkaisun tavoitteena on auttaa lajikekokeiden tekijöitä kokeiden suunnittelussa ja ...
  • Vihannesten lajikevalinta käyttötarkoituksen mukaan 

   Kallela, Marja; Vanhala, Petri; Suojala-Ahlfors, Terhi; Kairikko, Hanna
   Maa- ja elintarviketalous : 136 (MTT, 2008)
   Vihanneslajikkeet jalostetaan ulkomailla, eikä niiden soveltuvuutta Suomeen voi arvioida muualla saatujen kokemusten perusteella. Tässä hankkeessa tutkittiin vuosina 2004-2006 avomaankurkku-, parsakaali-, jäävuorisalaatti- ...