"Uusitalo, Risto" - Selaus tekijän mukaan MTT:n julkaisusarjat

  • A rainfall simulation study on the relationships between soil test P versus dissolved and potentially bioavailable particulate phosphorus forms in runoff 

   Uusitalo, Risto; Aura, Erkki
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
   Valumavesiin liuenneen fosforin lisäksi osa maaaineksen mukana pelloilta kulkeutuvasta fosforista kiihdyttää vesistöjen rehevöitymistä. Koska maaainesfosforin rehevöittävien muotojen määrittäminen valumavesistä on kallista, ...
  • Accumulation and translocation of sparingly soluble manure phosphorus in different types of soils after long-term excessive inputs 

   Uusitalo, Risto; Ylivainio, Kari; Turtola, Eila; Kangas, Arjo
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Turkiseläinten lanta sisältää runsaasti fosforia, joka on pääosin niukkaliukoista. Maassa turkiseläinlannan lannoitusvaikutus on siten aluksi heikompi kuin esimerkiksi naudan lannan lannoitusvaikutus. Turkiseläinten ...
  • Active Wetlands – the use of chemical amendments to intercept phosphate runoffs in agricultural catchments : Final report of the Active Wetlands Interreg IVA project 

   Uusitalo, Risto; Närvänen, Aaro; Rasa, Kimmo; Salo, Tapio; Koskiaho, Jari; Puustinen, Markku; Brax, Anne; Erkkilä, Elina; Vilhunen, Sampsa; Joki-Heiskala, Päivi; Kaseva, Antti; Huhta, Eemeli; Leskinen, Piia; Liira, Martin; Saaremäe, Egle; Poolakese, Morten; Tamm, Toomas; Kasak, Kuno; Talpsep, Indrek; Tamm, Ivar
   MTT Raportti : 92 (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, 2013)
   Suomessa ja Virossa tutkittiin mahdollisuuksia tehostaa liuenneen fosforin pidättymistä pieniin kosteikkoihin ja pelto-ojiin, jotka ovat yleensä huonoja pysäyttämään vesistöjä rehevöittävää liuennutta fosforia. Hankkeessa ...
  • Dissolved reactive phosphorus in runoff assessed by soil extraction with an acetate buffer 

   Uusitalo, Risto; Jansson, Håkan
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Neuvonnallisessa maa-analyysissä käytetyt fosforin uutot voidaan jakaa karkeasti niihin, joilla arvioidaan maan helppoliukoisen fosforin pitoisuutta ja niihin, joilla arvioidaan pitkän ajan kuluessa kasvien käyttöön ...
  • Ferix-3 saostuskokeet Nuutajärven valuma-alueella 2012 ja 2013 

   Närvänen, Aaro; Uusitalo, Risto
   MTT Raportti : 155 (MTT, 2014)
   Tässä raportissa kuvataan Nuutajärven alueella tehtyä koesarjaa, jossa kevätvalunnasta sidottiin veteen liuennutta fosforia kemikaalilisäyksen avulla. Ojavesien kemikaalikäsittelyn tarkoitus oli sitoa tämä leville välittömästi ...
  • Finnish trends in phosphorus balances and soil test phosphorus 

   Uusitalo, Risto; Turtola, Eila; Grönroos, Juha; Kivistö, Juhani; Mäntylahti, Väinö; Turtola, Ari; Lemola, Riitta; Salo, Tapio
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Pellon fosforitaseen suuri ylijäämä kasvattaa maan helppoliukoisen fosforin pitoisuutta, mikä puolestaan lisää pellolta poistuvien valumavesien fosforipitoisuutta. Maan fosforipitoisuus on siten yksi tärkeimmistä tekijöistä, ...
  • Maatalous Itämeren rehevöittäjänä 

   Uusitalo, Risto; Ekholm, Petri; Turtola, Eila; Pitkänen, Heikki; Lehtonen, Heikki; Granlund, Kirsti; Bäck, Saara; Puustinen, Markku; Räike, Antti; Lehtoranta, Jouni; Rekolainen, Seppo; Walls, Mari; Kauppila, Pirkko
   Maa- ja elintarviketalous : 96 (MTT, 2007)
   Suomen osuus Itämeren fosfori- ja typpikuormituksesta on hieman alle 15 prosenttia, kun mukaan luetaan myös luonnonhuuhtouma. Maatalous aiheuttaa Suomessa 60 prosenttia fosforin ja 52 prosenttia typen kuormasta, joka ...
  • Phosphorus content of ditch sediments as indicator of critical source areas (Research Note) 

   Jansson, Håkan; Mäntylahti, Väinö; Närvänen, Aaro; Uusitalo, Risto
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2000)
   Tässä tutkimuksessa kehitettiin hinnaltaan kilpailukykyinen menetelmä pistemäisten fosforikuormitusalueiden paikantamiseen. Pistemäisiltä kuormitusalueilta tulevan veden liukoisten ravinteiden pitoisuudet ovat suuria ja ...
  • Phosphorus losses from a subdrained clayey soil as affected by cultivation practices 

   Uusitalo, Risto; Turtola, Eila; Lemola, Riitta
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Kevennettyä syysmuokkausta sovelletaan Suomessa ja muuallakin menetelmänä, jonka tarkoituksena on pienentää eroosiota ja ravinnekulkeumia pelloilta vesistöihin. Kaltevilla ja eroosioalttiilla pelloilla, joilla pääosa ...
  • Phosphorus saturation of Finnish soils: evaluating an easy oxalate extraction method 

   Uusitalo, Risto; Tuhkanen, Hanna-Riikka
   Agricultural and Food Science in Finland : 1 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2000)
   Lannoituksen lisäksi maan fosforinpidätyskyky vaikuttaa kasvien käytössä olevaan ja toisaalta myös vesistöihin huuhtoutuvan fosforin määrään. Mitä enemmän fosforia on pidättävillä pinnoilla, sitä helpommin liukenevia maan ...
  • Potential bioavailability of particulate phosphorus in runoff from arable clayey soils 

   Uusitalo, Risto
   Agrifood Research ReportsMaa- ja elintarviketalous : 53 (MTT, 2004)
   Osa peltovalumavesien maa-ainekseen sitoutuneesta fosforista (P) voi vapautua leville käyttökelpoiseen muotoon maa-aineksen päädyttyä vesistöön. Tässä työssä tutkittiin valumavesien pelloilta kuljettaman maaaineksen ...
  • Regional P stocks in soil and in animal manure as compared to P requirement of plants in Finland : Baltic Forum for Innovative Technologies for Sustainable Manure Management. WP4 Standardisation of manure types with focus on phosphorus 

   Ylivainio, Kari; Sarvi, Minna; Lemola, Riitta; Uusitalo, Risto; Turtola, Eila
   MTT Report : 124 (2014)
   Phosphorus (P) is an essential plant nutrient and sufficient availability is sustained by soil reserves and fertilization. On the other hand, P leaching from agricultural fields causes eutrophication of the surface waters. ...
  • Suomen maannostietokanta : Maannoskartta 1:250 000 ja maaperän ominaisuuksia 

   Lilja, Harri; Uusitalo, Risto; Yli-Halla, Markku; Nevalainen, Raimo; Väänänen, Tapio; Tamminen, Pekka
   MTT:n selvityksiä : 114 (MTT, 2006)
   Eurooppalaisen maankäyttö- ja ympäristöpolitiikan luomista on vaikeuttanut digitaalisen spatiaalisen maaperätiedon puute. Suomessakin maaperää koskevaa tietoa (dataa) on paljon tarjolla, mutta se on ollut hajallaan eri ...
  • Suomen maannostietokanta. Käyttöopas versio 1.0 

   Lilja, Harri; Uusitalo, Risto; Yli-Halla, Markku; Nevalainen, Raimo; Väänänen, Tapio; Tamminen, Pekka
   MTT Tiede : 6 (MTTMTT, 2009)
   Eurooppalaisen maankäyttö- ja ympäristöpolitiikan luomista on vaikeuttanut digitaalisen spatiaalisen maaperätiedon puute. Suomessakin maaperää koskevaa tietoa (dataa) on paljon tarjolla, mutta se on ollut hajallaan eri ...
  • Suorakylvön soveltuvuus nautakarjatilojen viljanviljelyyn 

   Isolahti, Mika; Lötjönen, Timo; Uusitalo, Risto
   Maa- ja elintarviketalous : 118 (MTT, 2008)
   Viljojen suorakylvö on todettu toimivaksi ja kustannuksia säästäväksi menetelmäksi Etelä-Suomessa järjestetyissä kokeissa. Tämän tutkimuksen tavoitteina oli selvittää, miten suorakylvömenetelmä soveltuu pohjoisen Suomen ...
  • Surface runoff, subsurface drainflow and soil erosion as affected by tillage in a clayey Finnish soil 

   Turtola, Eila; Alakukku, Laura; Uusitalo, Risto; Kaseva, Antti
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
   Etelä-Suomen viljeltyjen savimaiden eroosio aiheuttaa huomattavaa sisävesistöjen samentumista, ja lisää myös niiden sekä Itämeren rannikkoalueen rehevöitymistä. Vaikka maa-ainesta irtoaa eniten jyrkiltä rinteiltä, myös ...
  • Turkislanta peltolannoitteena 

   Uusitalo, Risto; Turtola, Eila; Kangas, Arjo (toim.)
   MTT:n selvityksiä : 117 (MTT, 2006)
   Tässä julkaisussa tarkastellaan turkislantaa peltolannoitteena. Turkislantaa on käytetty peltolannoitteena jo pitkään. Ensimmäisessä tutkimuksessa selvitetään pitkään jatkuneen turkiseläinlannan käytön vaikutuksia maan ...