"Uusi-Kämppä, Jaana" - Selaus tekijän mukaan MTT:n julkaisusarjat

  • Effect of outdoor production, slurry management and buffer zones on phosphorus and nitrogen runoff losses from Finnish cattle farms 

   Uusi-Kämppä, Jaana
   MTT ScienceMTT Tiede : 7 (MTT, 2010)
   Nautakarjatalous on muuttunut kahtena viime vuosikymmenenä samalla, kun tilakoko ja eläinmäärät tiloilla ovat kasvaneet. Esimerkiksi nautojen ulkoiluttaminen tarhoissa ja ulkokasvatus sekä lietelannan levitys nurmeen ovat ...
  • Minskning av miljörisker orsakade av sura sulfatjordar Handbok för reglering av grundvattennivån 

   Uusi-Kämppä, Jaana; Virtanen, Seija; Rosendahl, Rainer; Österholm, Peter; Mäensivu, Merja; Westberg, Vincent; Regina, Kristiina; Ylivainio, Kari; Yli-Halla, Markku; Edén, Peter; Turtola, Eila
   MTT Raportti : 89 (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, 2013)
   I västra och södra Finlands kustområden finns sura sulfatjordar (alunjordar) som tidigare utgjort havsbotten. I havsbottnens syrefria miljöer omvandlades svavelföreningar i växtrester och havsvattnets sulfat till sulfider ...
  • Nitrogen and phosphorus losses from a feedlot for suckler cows 

   Uusi-Kämppä, Jaana
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Nautojen kasvatusta ulkotarhoissa ja lypsylehmien ulkoiluttamista jaloittelutarhoissa harjoitetaan arviolta noin 200 maatilalla Suomessa. Tarhojen aiheuttamasta ympäristö kuormituksesta kylmissä olosuhteissa on vähän ...
  • Nitrogen losses from grass ley after slurry application surface broadcasting vs. injection 

   Uusi-Kämppä, Jaana; Mattila, Pasi K.
   Agricultural and Food Science : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2010)
   Kun lypsykarjatilan lehmäluku kasvaa ja pellot ovat pääasiassa nurmiviljelyssä, naudan lietelantaa joudutaan yhä useammin levittämään nurmelle. Yleisin levitysmenetelmä on lietelannan pintalevitys nurmen sänkeen ensimmäisen ...
  • Opas lihanautojen ympärivuotiseen ulkokasvatukseen 

   Huuskonen, Arto; Holmström, Sauli; Hägg, Marja; Kauppinen, Risto; Lehtiniemi, Timo; Mononen, Jaakko; Pessa, Jorma; Timonen, Sami; Tuomisto, Leena; Uusi-Kämppä, Jaana
   Maa- ja elintarviketalous : 86 (MTT, 2006)
   Tämä opas korvaa aikaisemmin ilmestyneen samannimisen julkaisun. Oppaaseen on pyritty kokoamaan tiiviissä muodossa tutkimus- ja kokemuspohjainen tieto lihanautojen ympärivuotisesta ulkokasvatuksesta. Nauta sopeutuu kylmään ...
  • Suojakaistat ravinnekuormituksen vähentäjänä 

   Uusi-Kämppä, Jaana; Kilpinen, Marja
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 83 (Maatalouden tutkimuskeskus, 2000)
   Maatalouden tutkimuskeskukseen (MTT) Lintupajun peltoalueelle Jokioisiin perustettiin suojakaistakenttä 1980-luvun lopussa. Koekentällä seurattiin 10 m leveän nurmikaistan ja luonnonkasveja kasvavan luonnonkaistan kykyä ...
  • Suomen peltojen karttapohjainen eroosioluokitus : karttojen kattavuus ja käyttömahdollisuudet 

   Lilja, Harri; Turtola, Eila; Hyväluoma, Jari; Hakala, Oiva; Puustinen, Markku; Uusi-Kämppä, Jaana
   MTT Raportti : 133 (MTT, 2014)
  • Vesistöjen suojaaminen rantapeltojen valumilta 

   Uusi-Kämppä, Jaana
   Maatalouden tutkimuskeskus. Tiedote : 10/89 (Maatalouden tutkimuskeskus, 1989)
  • Ympäristöriskien vähentäminen happamilla sulfaattimailla : opas pohjaveden pinnan säätämiseksi 

   Uusi-Kämppä, Jaana; Virtanen, Seija; Rosendahl, Rainer; Österholm, Peter; Mäensivu, Merja; Westberg, Vincent; Regina, Kristiina; Ylivainio, Kari; Yli-Halla, Markku; Edén, Peter; Turtola, Eila
   MTT Raportti : 74 (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, 2013)
   Länsi- ja Etelä-Suomen rannikkoalueiden happamat sulfaattimaat (alunamaat) olivat merenpohjaa tuhansia vuosia sitten. Merenpohjan hapettomissa oloissa kasvijätteestä ja meriveden sulfaatista syntyi bakteeritoiminnan ...