"Mäkinen, Taina" - Selaus tekijän mukaan MTT:n julkaisusarjat

  • Integroitu kasvinsuojelu (IPM) ja riskienhallinta viljanviljelyssä 

   Alanko, Aino-Maija; Autio, Sari; Huusela-Veistola, Erja; Jalli, Heikki; Jalli, Marja; Junnila, Sanni; Markkula, Irmeli; Mäkinen, Taina; Räsänen, Kati; Tiilikkala, Kari
   MTT Raportti : 107 (2013)
   Suomen ilmasto on pohjoinen ja vaikka ilmasto lämpenisi ja sademäärä kasvaisi, valon määrä ei lisäänny. Ennustettu ilmastonmuutos voi lisätä kasvinsuojeluriskejä, joiden voidaan ajatella etenevän kolmena aaltona. Ensimmäisen ...
  • Integroitu kasvinsuojelu (IPM) viljatiloilla : tuloksia PesticideLife -hankkeesta 

   Alanko, Aino-Maija; Jalli, Heikki; Jalli, Marja; Jauhiainen, Lauri; Junnila, Sanni; Ketola, Jarmo; Markkula, Irmeli; Mäkinen, Taina; Tiilikkala, Kari
   MTT Raportti : 108 (2013)
   Kasvinsuojelu on tärkeä osa viljanviljelyn riskien hallintaa. Ilmastonmuutos lisää kasvinsuojelun riskejä samanaikaisesti, kun EU:n ympäristöpolitiikka ohjaa kemiallisesta torjunnasta aiheutuneiden riskien vähentämiseen. ...
  • Politiikkakatsaus kasvinsuojeluaineiden kestävästä käytöstä : päivitetty 30.9.2013 

   Mäkinen, Taina; Autio, Sari; Erlund, Patrik; Junnila, Sanni; Laitinen, Pauliina; Markkula, Irmeli; Räsänen, Kati; Tiilikkala, Kari
   MTT Raportti : 20 (2013)
   Kasvinsuojelu on oleellinen osa kasvintuotantoa. Kasvintuhoojat kuten rikkakasvit, tuhoeläimet ja kasvitaudit aiheuttavat runsaana esiintyessään merkittäviä sato- ja laatutappiota, jollei niitä torjuta. Kemiallisten ka ...
  • The management of fungicide resistance in cereals in Finland 

   Heinonen, Ulla; Jalli, Marja; Junnila, Sanni; Mäkinen, Taina; Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / KTL Jokioinen (KJO/1111)
   MTT Raportti : 109 (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, 2013)
   Kasvitaudinaiheuttajat voivat muuntua kestäviksi kasvitautien torjunta-aineita vastaan. Tätä kutsutaan fungisidiresistenssiksi. Tilanne kehittyy yksittäisen tai samalla tavalla taudinaiheuttajaan vaikuttavan usean fungisidin ...