"Määttä, Jenni" - Selaus tekijän mukaan MTT:n julkaisusarjat

  • Assessment of cleanness of environmental surfaces in cattle barns and piggeries 

   Kymäläinen, Hanna-Riitta; Kuisma, Risto; Määttä, Jenni; Sjöberg, Anna-Maija
   Agricultural and Food Science : 3-4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   Karjasuojien pintojen puhtaus on merkittävä elintarvikkeiden laatuun, tuotantoeläinten hyvinvointiin ja jopa työntekijöiden hyvinvointiin vaikuttava tekijä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella kirjallisuuskatsauksena ...
  • Properties and cleanability of new and traditional agricultural surface materials 

   Määttä, Jenni; Kymäläinen, Hanna-Riitta; Hellstedt, Maarit; Mahlberg, Riitta; Kuisma, Risto; Salparanta, Liisa; Löija, Mia; Talibachew, Asaye; Hurme, Kaj-Roger; Uusi-Rauva, Antti; Ritschkoff, Anne-Christine; Sjöberg, Anna-Maija
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2008)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää seitsemän erilaisen betonimateriaalin koostumuksen ja pinnoitteen vaikutus niiden puhdistuvuuteen. Lisäksi tutkittiin kolmea erilaista saumausainetta. Pintaominaisuudet selvitettiin ...
  • Properties and cleanability of new and traditional surface materials in cattle barns - a field study 

   Kuisma, Risto; Kymäläinen, Hanna-Riitta; Hellstedt, Maarit; Jauhiainen, Pekka; Määttä, Jenni; Sjöberg, Anna-Maija
   Agricultural and Food Science : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2008)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää uusien ja perinteisten pintamateriaalien pintaominaisuuksien vaikutus niiden puhdistuvuuteen kenttäolosuhteissa navetassa. Betoniset ja muovipinnoitetut näytteet sijoitettiin navetan ...