"Forsman-Hugg, Sari" - Selaus tekijän mukaan MTT:n julkaisusarjat

  • Elintarvikeketjun toimijoiden ja kuluttajien käsityksiä luomutuotannosta ja luomuruoasta 

   Sarkkinen, Eliisa; Jakosuo, Katri; Aakkula, Jyrki; Forsman-Hugg, Sari; Kottila, Marja-Riitta; Rönni, Päivi
   MTT:n selvityksiä : 124 (MTT, 2006)
   Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia käsityksiä elintarvikeketjun toimijoilla ja kuluttajilla on luomutuotannosta ja luomuruoasta ja eroavatko nämä käsitykset toisistaan. Tässä tutkimuksessa toimijoilla tarkoitettiin ...
  • Elintarvikeketjun vastuullisuus. Kuvaus vuorovaikutteisesta sisällön rakentamisen prosessista 

   Forsman-Hugg, Sari; Katajajuuri, Juha-Matti; Paananen, Jaana; Pesonen, Inkeri; Järvelä, Katja; Mäkelä, Johanna
   Maa- ja elintarviketalous : 140 (MTT, 2009)
   Tutkimushankkeen tavoitteena oli arvioida ja kehittää vastuullisuutta suomalaisessa elintarvikeketjussa sekä osallistua vastuullisuuden sisällön rakentamiseen yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Lisäksi hankkeessa tarkasteltiin ...
  • Laatu- ja vastuunäkemyksiä elintarvikeketjussa 

   Forsman-Hugg, Sari; Paananen, Jaana; Isoniemi, Merja; Pesonen, Inkeri; Mäkelä, Johanna; Jakosuo, Katri; Kurppa, Sirpa
   Maa- ja elintarviketalous : 83 (MTT, 2006)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten eri toimijoiden näkemykset laadusta ja vastuusta kohtaavat elintarvikeketjussa. Tutkimuksessa tarkasteltiin elintarvikeketjun eri toimijoiden laatu- ja vastuunäkemyksiä sekä ...
  • Lähi- ja luomuruoka kunnallisissa ruokapalveluissa. Esiselvitys päättäjien näkemyksistä 

   Paananen, Jaana; Forsman-Hugg, Sari
   MTT:n selvityksiä : 88 (MTT, 2005)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten kunnalliset päättäjät määrittelevät lähi- ja luomuruoan ja millaisia arvoja lähi- ja luomuruoan käytön taustalla voidaan tunnistaa. Tarkastelun kohteeksi valittiin neljä kuntaa. ...
  • Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Näkemyksiä suomalaisen ruokaketjun lisäarvotekijöistä 

   Kotro, Jaana; Jalkanen, Lotta; Latvala, Terhi; Kumpulainen, Katariina; Järvinen, Maija; Forsman-Hugg, Sari
   MTT Kasvu : 15 (MTT, 2011)
   Suomen elintarviketalouden laatustrategian puitteissa on viime vuosien aikana tehty tavoitteellista laadun kehittämistyötä. Elintarvikeketjun toiminnan laatua ja läpinäkyvyyttä kansallisella tasolla ei kuitenkaan ole vielä ...
  • Rural LIFE Design - Maaseutuyritysten ympäristöarvoja tuotteistamassa 

   Seppänen, Tytti (toim.); Pesonen, Inkeri (toim.); Forsman-Hugg, Sari; Kurppa, Sirpa; Leinonen, Johanna; Pallari, Maarit; Seppälä, Anu; Vehmasto, Elina; Voutilainen, Pasi
   MTT:n selvityksiä : 82 (Maaseudun TulevaisuusMTT, 2004)
   Tässä raportissa esitellään Rural LIFE Design projektin eri osa-alueita ja niistä saatuja tuloksia. Raporttiin on koottu kaikki hankkeessa tehdyt selvitykset. Kustakin työstä on laadittu muutaman sivun lyhennelmä, joissa ...