• Kanadalaista siirappia 

   Nuorteva, Heikki
   Metsälehti : 9 (2014)
  • Katsaus puuvesimarkkinoihin : LUMO-INKA – Luonnontuotteista uutta liiketoimintaa -hankkeen raportti 

   Vanhanen, Henri; Miina, Jari; Luke / Luonnonvarat / Metsänhoito (4100110310); Luke / Tuotantojärjestelmät / Bioraaka-aineiden rakenne ja ominaisuudet (4100211110); 4100110310; 4100211110
   Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus : 22/2018 (Luonnonvarakeskus, 2018)
   Tämä raportti kokoaa yhteen kaksi erillistä, puuvesiä käsittelevää osaraporttia. Ensimmäinen osaraportti kuvaa Pohjois-Amerikassa tehtävää mahlan valutusta, jalostusta, markkinointia sekä tutkimusta siinä laajuudessa ja ...