JulkaisutyyppiA2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä