Julkaisut - Selaus tekijän mukaan "Raatikainen, Marja"

  • Mikrobilääkeresistenssi ja -jäämät nautatiloilla – vaikutukset ympäristöön ja terveyteen (NAMI) 

   Aarnio, Maria; Myllyniemi, Anna-Liisa; Nykäsenoja, Suvi; Raatikainen, Marja; Koivisto, Pertti; Tuominen, Pirkko; Suomi, Johanna; Cheung, Sin Man; Luostarinen, Sari; Ervasti, Satu; Lehtoranta, Suvi; Rintamäki, Heidi; Grönroos, Juha
   Ruokaviraston tutkimuksia : 4/2019 (Ruokavirasto, 2019)
   Tässä Ruokaviraston (ennen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira), Luken ja SYKEn yhteisprojektissa tutkittiin mikrobilääkejäämien ja resistenttien suolistobakteerien kulkeutumista lääkityistä lypsylehmistä navettaympäristön ...