• Early-Warning Signals of Individual Tree Mortality Based on Annual Radial Growth 

   Cailleret, Maxime; Dakos, Vasilis; Jansen, Steven; Robert, Elisabeth M.R.; Aakala, Tuomas; Amoroso, Mariano M.; Antos, Joe A.; Bigler, Christof; Bugmann, Harald; Caccianaga, Marco; Camarero, Jesus-Julio; Cherubini, Paolo; Coyea, Marie R.; Čufar, Katarina; Das, Adrian J.; Davi, Hendrik; Gea-Izquierdo, Guillermo; Gillner, Sten; Haavik, Laurel J.; Hartmann, Henrik; Hereş, Ana-Maria; Hultine, Kevin R.; Janda, Pavel; Kane, Jeffrey M.; Kharuk, Viachelsav I.; Kitzberger, Thomas; Klein, Tamir; Levanic, Tom; Linares, Juan-Carlos; Lombardi, Fabio; Mäkinen, Harri; Mészáros, Ilona; Metsaranta, Juha M.; Oberhuber, Walter; Papadopoulos, Andreas; Petritan, Any Mary; Rohner, Brigitte; Sangüesa-Barreda, Gabriel; Smith, Jeremy M.; Stan, Amanda B.; Stojanovic, Dejan B.; Suarez, Maria-Laura; Svoboda, Miroslav; Trotsiuk, Volodymyr; Villalba, Ricardo; Westwood, Alana R.; Wyckoff, Peter H.; Martínez-Vilalta, Jordi
   Frontiers in Plant Science (Frontiers Media, 2019)
  • Kuolleen puun määrän ja laadun vaihtelu vanhoissa boreaalisissa metsissä 

   Aakala, Tuomas
   Metsätieteen aikakauskirja : 1 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 2012)
   Seloste artikkelista: Aakala, T. 2011. Temporal variability of deadwood volume and quality in boreal old-growth forests. Silva Fennica 45(5): 969–981.
  • Lahopuuinventoinnin menetelmien vertailu Nuuksion ulkoilualueilla 

   Kangas, Annika; Aakala, Tuomas; Alanen, Hanna; Haavisto, Maarit; Heikkilä, Jani; Kaila, Annu; Kankaanpää, Sami; Kämäri, Hannu; Leino, Olli; Mäkinen, Antti; Nurmela, Eeva
   Metsätieteen aikakauskirja : 1 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 2004)
   Tutkimuksessa vertailtiin nykyisin sovellettuja inventointimenetelmiä (ympyräkoeala- ja kaista-inventointi) linja-leikkaus-otantaan (Line Intersect Sampling LIS) lahopuun inventoinnissa. Tarkoitus oli vertailla näiden ...
  • Luonnonmetsien puuston tilarakenteen kehitys 

   Aakala, Tuomas
   Metsätieteen aikakauskirja : 1 (LuonnonvarakeskusSuomen metsätieteellinen seura, 2016)
   Seloste artikkelista: Kreutz, Andreas, Aakala, Tuomas, Grenfell, Russell, Kuuluvainen, Timo (2015). Spatial tree community structure in three stands across a forest succession gradient in northern boreal Fennoscandia. Silva ...
  • Metsät 

   Kouki, Jari; Junninen, Kaisa; Mäkelä, Katariina; Hokkanen, Marja; Aakala, Tuomas; Hallikainen, Ville; Korhonen, Kari T.; Kuuluvainen, Timo; Loiskekoski, Maarit; Mattila, Olli; Matveinen, Katja; Punttila, Pekka; Ruokanen, Irmeli; Valkonen, Sauli; Virkkala, Raimo
   Suomen ympäristö : 5/2018 (YmpäristöministeriöSuomen ympäristökeskus, 2018)
  • Metsät 

   Kouki, Jari; Junninen, Kaisa; Mäkelä, Katariina; Hokkanen, Marja; Aakala, Tuomas; Hallikainen, Ville; Korhonen, Kari T.; Kuuluvainen, Timo; Loiskekoski, Maarit; Mattila, Olli; Matveinen, Katja; Punttila, Pekka; Ruokanen, Irmeli; Valkonen, Sauli; Virkkala, Raimo
   Suomen ympäristö : 5/2018 (YmpäristöministeriöSuomen ympäristökeskus, 2018)
  • Multiscale variation in drought controlled historical forest fire activity in the boreal forests of eastern Fennoscandia 

   Aakala, Tuomas; Pasanen, Leena; Helama, Samuli; Vakkari, Ville; Drobyshev, Igor; Seppä, Heikki; Kuuluvainen, Timo; Stivrins, Normunds; Wallenius, Tuomo; Vasander, Harri; Holmström, Lasse
   Ecological Monographs : 1 (Wiley, 2018)
   Forest fires are a key disturbance in boreal forests, and characteristics of fire regimes are among the most important factors explaining the variation in forest structure and species composition. The occurrence of fire ...
  • Puiden kuolinsyyt pohjoisen Fennoskandian luonnontilaisissa kuusimetsissä 

   Lännenpää, Antti; Aakala, Tuomas; Kauhanen, Heikki; Kuuluvainen, Timo
   Metsätieteen aikakauskirja : 2 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 2008)
   Seloste artikkelista: Lännenpää, A., Aakala, T., Kauhanen, H. & Kuuluvainen, T. 2008. Tree mortality agents in pristine Norway spruce forests in northern Fennoscandia. Silva Fennica 42(2): 151–163.
  • Puuston kuolleisuus ja lahopuun dynamiikka vanhoissa boreaalisissa metsissä 

   Aakala, Tuomas
   Metsätieteen aikakauskirja : 2 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 2010)
   Tutkimusseloste väitöskirjasta: Aakala, T. 2010. Tree mortality and deadwood dynamics in late-successional boreal forests. Dissertationes Forestales 100. 41 s. + liitt
  • Reliability of temperature signal in various climate indicators from northern Europe 

   Hari, Pertti; Aakala, Tuomas; Hilasvuori, Emmi; Häkkinen, Risto; Korhola, Atte; Korpela, Mikko; Linkosalo, Tapio; Mäkinen, Harri; Nikinmaa, Eero; Nöjd, Pekka; Seppä, Heikki; Sulkava, Mika; Terhivuo, Juhani; Tuomenvirta, Heikki; Weckström, Jan; Hollmén, Jaakko
   PLoS ONE : June 29 (Public Library of Science (PLoS), 2017)
   We collected relevant observational and measured annual-resolution time series dealing with climate in northern Europe, focusing in Finland.We analysed these series for the reliability of their temperature signal at annual ...
  • Reliability of temperature signal in various climate indicators from northern Europe 

   Korhola, Atte; Hari, Pertti; Aakala, Tuomas; Hilasvuori, Emmi; Häkkinen, Risto; Korpela, Mikko; Linkosalo, Tapio; Mäkinen, Harri; Nikinmaa, Eero; Nöjd, Pekka; Seppä, Heikki; Sulkava, Mika; Terhivuo, Juhani; Tuomenvirta, Heikki (American Geophysical Union, 2017)
  • Tree mortality agents in pristine Norway spruce forests in northern Fennoscandia 

   Lännenpää, Antti; Aakala, Tuomas; Kauhanen, Heikki; Kuuluvainen, Timo
   Silva Fennica : 2 (Finnish Society of Forest ScienceFinnish Forest Research Institute, 2008)