• The soil quality concept and its importance in the study of Finnish arable soils 

      Palojärvi, Ansa; Nuutinen, Visa
      Agricultural and Food Science in Finland : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
      Maatalousmaa on toiminnallinen kokonaisuus, ja sen tila on keskeinen sadontuotolle. Maaperän toiminta on merkittävää myös koko ekosysteemille, koska maaperällä on tärkeä rooli globaaleissa ravinnekierroissa ja -virroissa. ...