• Effect of fertilization on soil phosphorus in a long-term field experiment in southern Finland 

   Jaakkola, Antti; Hartikainen, Helinä; Lemola, Riitta
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1997)
   Vuonna 1978 Etelä-Suomeen hietamaalle perustetun kenttäkokeen tarkoitus oli seurata erilaisten vuosittaisten fosforilannoituskäsittelyjen vaikutusta maan fosforitilaan. Koekentällä kasvoi viljakasveja tai raiheinää 18 ...
  • Phosphorus content of ditch sediments as indicator of critical source areas (Research Note) 

   Jansson, Håkan; Mäntylahti, Väinö; Närvänen, Aaro; Uusitalo, Risto
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2000)
   Tässä tutkimuksessa kehitettiin hinnaltaan kilpailukykyinen menetelmä pistemäisten fosforikuormitusalueiden paikantamiseen. Pistemäisiltä kuormitusalueilta tulevan veden liukoisten ravinteiden pitoisuudet ovat suuria ja ...