• Pest status and incidence of the honey bee tracheal mite in Finland 

      Korpela, Seppo
      Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
      Tässä tutkimuksessa selvitettiin mehiläisen sisuspunkin (Acarapis woodi) esiintymistä, punkkisaastunnoista aiheutuneita tuhoja ja punkin leviämistä Suomessa. Tutkimus aloitettiin vuonna 1991, jolloin ensimmäiset ...