Agricultural and Food Science - Selaus tekijän mukaan "Pahkala, Katri"

  • Effects of sowing time on pink snow mould, leaf rust and winter damage in winter rye varieties in Finland 

   Serenius, Marjo; Huusela-Veistola, Erja; Avikainen, Hanna; Pahkala, Katri; Laine, Antti
   Agricultural and Food Science : 4/2005 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
   Rukiin jalostuksen ja viljelyn tehostaminen pohjoisilla viljelyalueilla -tutkimushankkeen yhdessä osahankkeessa on keskitytty rukiin uusien lajikkeiden viljelytekniikkaan. Monet rukiin kasvinsuojelukäytännöt ja ohjeet ...
  • Field biomass as global energy source 

   Hakala, Kaija; Kontturi, Markku; Pahkala, Katri
   Agricultural and Food Science : 3-4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   Peltobiomassan nykyistä (1997-2006) ja tulevaa (2050) globaalia energiapotentiaalia arvioitiin FAO:n tuotantotilastojen avulla. Tulevaa potentiaalia arvioitiin Hallitusten välisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) päästöskenaarion ...
  • Polymer coated turnip rape seed did not facilitate early broadcast sowing under Finnish growing conditions 

   Peltonen-Sainio, Pirjo; Känkänen, Hannu; Pahkala, Katri; Salo, Yrjö; Huusela-Veistola, Erja; Peltonen, Jari
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2006)
   Kanadassa on kehitetty kustannuksia saastava ja tyohuippuja tasaava vaihtoehtoinen rapsin kylvomenetelma. Patentoidussa menetelmassa rapsin siemen pinnoitetaan polymeerilla (GrowTec ExtenderÆÊ), joka on vesiliukoinen ja ...
  • Seed loss as a result of pod shatter in spring rape and spring turnip rape in Finland 

   Pahkala, Katri; Sankari, Hannele
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2001)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli määrittää ennen korjuuta varisevien kevätrypsin ja -rapsin siementen määrä. Varisemisen seuranta aloitettiin ennen optimikorjuupäivää ja sitä jatkettiin useita viikkoja sen jälkeen (myöhästetty ...
  • Sowing time affects the abundance of pests and weeds in winter rye 

   Huusela-Veistola, Erja; Jalli, Heikki; Salonen, Jukka; Pahkala, Katri; Laine, Antti
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2006)
   Rukiin viljelyala Suomessa on vähentynyt 1950-luvun 122 000 hehtaarista nykyiseen noin 30 700 hehtaariin (v. 2003). Viljelyn vähenemisen syynä on ollut syksyn kylvöolosuhteiden epävakaus ja pitkäkortisten lajikkeiden huono ...